Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


anotas.jpg
 • МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З АТЕСТАЦІЇ БАКАЛАВРІВ ТА МАГІСТРІВ
 • РОБОЧІ ПРОГРАМИ ТА СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
 • Теми дипломних робіт магістрів: 101 Екологія       183 ТЗНС 
 • Розклад захисту кваліфікаційних робіт магістрів 2020 
 • ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ БАКАЛАВРІВ
 • ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ МАГІСТРІВ
 • ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ PhD
 • Матеріали науково-технічних конференцій
 • ОП магістр спеціальності 183 Технології захисту навколишнього середовища 2018
 • ОП магістр спеціальності 183 Технології захисту навколишнього середовища 2019
 •   Украина онлайн  Каталог сайтов «ua24.biz»  Каталог
сайтів України  
  © 2006-2021 Інформація про сайт