Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
АНКЕТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ:

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ:

 • Результати анкетування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) за ОПП 091 Біологія, яке проводиться кафедрою екології та технологій захисту НС після завершення вивчення курсів
 • Результати анкетування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за ОПП 091 «Біологія», яке проводиться кафедрою екології та технологій захисту НС щодо рівня задоволеності підтримкою в НТУ «ДП»
 • Якість наповнення навчально-методичним забезпеченням навчальних дисциплін освітніх програм бакалаврів ОПП 101 Екологія
 • Результати анкетування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського)  за ОПП 101 Екологія, яке проводиться кафедрою екології та технологій захисту НС після завершення вивчення курсів
 • Результати анкетування здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за ОПП 183 «Технології захисту навколишнього середовища», яке проводиться кафедрою екології та технологій захисту НС щодо рівня задоволеності підтримкою в НТУ «ДП»
 • Результати анкетування здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за ОПП 183 «Технології захисту навколишнього середовища», яке проводиться кафедрою екології та технологій захисту НС щодо рівня задоволеності підтримкою в НТУ «ДП»
 • Результати анкетування здобувачів вищої освіти другого (магістерського рівня) ОПП 183 Технології захисту навколишнього середовища, яке проводиться кафедрою екології та технологій захисту НС після завершення вивчення курсів
 • Результати загальноуніверситетського опитування
 • Результати анкетування студентів кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища щодо задоволеності підтримкою університетом
 • Результати анкетування студентів кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища щодо задоволеності методів викладання
 • Результати анкетування здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за ОПП 101 «Екологія», яке проводиться кафедрою екології та технологій захисту НС щодо рівня задоволеності підтримкою в НТУ «ДП»
 • Результати анкетування здобувачів вищої освіти другого (магістерського рівня) ОПП 101 Екологія, яке проводиться кафедрою екології та технологій захисту НС після завершення вивчення курсів
 • Результати анкетування студентів за освітньо-науковою програмою «Ресурсозбереження в гірничо-металургійному комплексі» за другим «магістерським» рівнем вищої освіти стосовно якості освітньої діяльності при опануванні навчальної дисципліни
 • Результати опитування рівня задоволеності студентів спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» щодо залучення роботодавців до освітнього процесу
 • Результати оцінювання рівня задоволеності здобувачів вищої освіти освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою в ННІП за освітньо-науковою програмою «Ресурсозбереження в гірничо-металургійному комплексі» за другим «магістерським» рівнем вищої освіти
 • Результати оцінювання рівня задоволеності здобувачів вищої освіти освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою в ННІП за освітньо-професійною програмою «Технології захисту навколишнього середовища» за першим «бакалаврським» рівнем вищої освіти
 • Результати анкетування студентів за освітньо-професійною програмою «технології захисту навколишнього середовища» за першим «бакалаврським» рівнем вищої освіти стосовно якості освітньої діяльності при опануванні навчальної дисципліни


 • Сервіси

  Розклад

  Соціальні мережі

  Facebook
  YouTube

  Інформаційне партнерство

  Прес-центр
  Закон про вищу освіту
  © 2006-2024 Інформація про сайт