Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
 • Науково-освтіні проекти
 • Міжнародні магістерські програми
 • Академічна мобільність студентів та викладачів
 • Міжнародна інтеграція
 • Науковці кафедри активно співпрацюють із зарубіжними науковими та навчальними закладами Німеччини, Росії, Польщі, Англії, Угорщини, Грузії та інших держав:

  Ø ТУ «Фрайберзька гірнича академія»;

  Ø Рейн-Вестфальський технічний університет;

  Ø Краківська гірничо-металургійна академія;

  Ø Казахський національний технічний університет ім. К.І. Сатпаєва;

  Ø Кембриджський університет та ін.

  Отримано грант від Німецької служби академічних обмінів (DAAD) для реалізації науково-освітнього проекту на тему: «Біотехнології в гірництві – інтеграція нових технологій в освітню практику». Координаторами освітнього проекту є: з боку ТУ «ФГА» – проф. Герман Хайльмайєр та проф. Міхаель Шльоманн; з боку НГУ– доценти кафедри екології Ірина Клімкіна та Олександр Ковров.

  У березні 2016 р. професор Герман Хайльмайєр прочитав цикл лекцій, присвячений питанням біомайнінгу і фіторемедиації забруднених територій. Теоретичний курс – з групою студентів чисельністю 35 осіб з кафедр екології, підземної розробки родовищ та відкритих гірничих робіт. На лекції розглянуто питання використання рослин-гіперакумуляторів для потреб фіторемедиації і вилучення потенційно корисних металів з відходів вуглевидобування і збагачення.

  Термін реалізації проекту: 01.01.2015 – 31.12.2018. Університети-партнери: ТУ «Фрайберзька гірнича академія» і Державний ВНЗ «Національний гірничий університет». Джерело фінансування: Німецька служба академічних обмінів (DAAD).

  Завдання проекту:

  Ø створення нових 4 бакалаврських і 2 магістерських навчальних дисциплін з біомайнінгу;

  Ø виконання лабораторного практикуму і наукових досліджень студентами НГУ на базі ТУ «Фрайберзька гірнича академія»;

  Ø подвійне керівництво магістерськими роботами;

  Ø організація навчальних екскурсій на промисловий об’єкт;

  Ø проведення круглих столів за тематикою проекту;

  Ø створення в НГУ первинної лабораторії з біогірництва;

  Ø організація міжнародної науково-практичної конференції із застосування біотехнологій у гірництві.

  У серпні-вересні 2015 р. в рамках проекту 6 студентів гірничого факультету протягом 5 тижнів пройшли курс практичної підготовки на базі інституту біологічних наук ТУ «ФГА».

  7 травня по 13 червня 2016 року делегація у складі: проф. каф. екології Коврова О.С., доц. каф. екології Клімкіної І.І., студентів Подпрятової Н.О. (гр. ЕОгС 14-1), Іванової О.А. (гр. ЕОг-12-1); Зiнчука М.В. (гр. ГРгС-14-3), Кузнецова С.А. (гр. ГРгС-14-1) пройшла стажування в ТУ «Фрайберзька гірнича академія» (ТУ «ФГА»), м. Фрайберг, ФРН. Прийнято участь у лабораторних курсах «Фітомайнінг» (7 травня – 21 травня 2016 р.) та у «Біохімічний практикум з гірничої мікробіології» (23 травня – 10 червня 2016 р.). Дані курси проведено німецькими фахівцями на базі лабораторій ТУ «ФГА» з біології та екології (зав. – проф. Г. Хальмаєр) та мікробіології навколишнього середовища (зав. – проф. М. Шльоман) в рамках проекту «Біотехнології в гірництві – інтеграція нових технологій в освітню практику» за фінансової підтримки DAAD.

  З 04 по 12 грудня 2016 року доц. кафедри екології Борисовська О.О. та студент Сосна Д.О. (гр. 184м-16-1) взяли участь у 57 науковій студентській конференції, присвяченій Дню гірника (Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego), що відбувалася в Краківській гірничо-металургійній академії ім. С. Сташіца» (Польща).

  11 грудня – 15 грудня 2016 року професор кафедри ЕТЗНС Ковров О.С. прийняв участь у семінарах щодо програм подвійних дипломів між Державним ВНЗ «НГУ» та Університетом Кобленц-Ландау (м. Кобленц, Німеччина).

  З 25 по 30 квітня 2017 р. доцент кафедри екології та технологій навколишнього середовища Клімкіна І.І. прийняла участь у Краківській літній школі, що проходила на базі Технічного університету «Краківська гірничо-металургійна академія ім. С. Сташіца» (м. Краків, Польща).


  З 05 жовтня по 14 жовтня 2016 року доц. кафедри екології Борисовська О.О. прийняла участь у Міжнародному проекті «MOSAIC: Multiculturalism – the Outcome of Social Acceptance, Integration and Culture» (МОЗАЇКА: Мультикультуралізм – результати соціального визнання, інтеграції та культури (м. Палермо, (Італія). Під час міжнародного проекту за програмою ЄС “Erasmus +, КA1 – Mobility project for young people” за тематичним спрямуванням «МОЗАЇКА: мультикультуралізм – підсумки соціального визнання, інтеграції та культури» (у проекті було задіяно студентську молодь та молодих викладачів з Литви, Італії ї та України; загальна кількість учасників – 25 осіб).

  Завідувач кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища – Павличенко А.В. успішно склав іспит та отримав Сертифікат за напрямом «Ризик-менеджмент. Принципи, рекомендації і основні методи оцінки ризиків. Стандарти серії ISO 31000 (ISO 31000 і ISO 31010), виданий «БЮРО ВЕРІТАС УКРАЇНА».

  З 27 по 30 квітня 2017 року завідувач кафедри ВГР Собко Б.Ю. та завідувач кафедри ЕТЗНС Павличенко А.В. відвідали компанію Georgian Manganese LLC («GM»), м. Чиатуре, Грузія. Під час відрядження узгоджено низку питань щодо поточних планів розвитку співробітництва між компанією Georgian American Alloys Inc. («GAA») та Державним ВНЗ «НГУ».

  Кафедра екології подала пропозиції щодо співробітництва з провідними ВНЗ Казахстану в галузі наукових досліджень: Казахський національний технічний університет ім. К. Сатпаєва; Казахський національний гірничий університет ім. Аль-Фарабі; Центральноазіатський університет.

  Доц. Борисовська О.О. та доц. Павличенко А.В. отримали сертифікати «Міжнародний викладач з інженерної педагогіки ING PAED IGIP».

  Викладачі кафедри постійно удосконалюють рівень володіння іноземними мовами. На кафедрі вільно володіють англійською мовою доц. Ковров О.С., доц. Клімкіна І.І., доц. Борисовська О.О., ас. Бучавий Ю.В.; німецькою: доц. Ковров О.С. та доц. Клімкіна І.І.

  Сервіси

  Розклад

  Соціальні мережі

  Facebook
  YouTube

  Інформаційне партнерство

  Прес-центр
  Закон про вищу освіту
  © 2006-2024 Інформація про сайт