Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Cпівробітники кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища - проф. Ковров О.С. та доц. Клімкіна І.І., аспірант кафедри Зворигін К. та випускник кафедри Красовський С. (183-18м), проходять стажування та підвищення кваліфікації у м. Фрайберг (ФНР) у ТУ «ФГА».


Стажування відбувається за грантом Німецької служби академічних обмінів (DAAD) для реалізації PhD програми «ЕкоМайнінг: розвиток інтегральної PhD програми зі сталого гірництва» (01.01.2019 – 31.12.2022) між ТУ «Фрайбергська гірнича академія» та НТУ «Дніпровська політехніка».

У мікробіологічній лабораторії Інституту біологічних наук молоді науковці на чолі з доцентом Іриною Клімкіною та професором Олександром Ковровим виконують дослідження мікроорганізмів, що спричиняють екологічні проблеми кислотного осадження в шахтних водах (Acid Mine Drainage). Основний фокус дослідження – вилуговування важких металів з гірських порід в умовах підвищеної кислотності, що призводить до масштабного забруднення довкілля важкими металами.

Одна з важливих складових дослідницького проєкту з Екомайнінгу – це фахові екскурсії з дослідницькою метою. Аспіранти кафедри відвідали шахту Райхе Цехе, яка наразі функціонує як дослідницький полігон. Науковці відібрали проби шахтних вод та гірських порід для детального мікроелементного аналізу на вміст важких металів і визначення показників якості води.

У лабораторії хімічного аналізу води аспіранти здійснили дослідження гідрогеологічних показників та мінерального складу води. Вони виконали хімічний аналіз власних зразків і проб води (водопровідної, з водовідвідних мереж шахт тощо), які привезли з собою до м. Фрайберг.

Доцент Клімкіна І.І. отримала грант Фонду відкритого суспільства (Open Society Institute) і Кембриджського університету в рамках Програми гостинності коледжів університету Кембриджа на проходження стажування з 15 липня по 12 серпня 2013 р. в Кембриджському університеті, Школі біологічних наук, Інституті Гьордона, лабораторії клітинної біології (Англія).

1480512_247234235446111_2041388639_n

Доц. Ковров О.С. отримав грант DAAD на проведення наукових досліджень в Рейн-Вестфальському технічному університеті м. Аахена протягом 1 місяця (з 01.11.13 до 01.12.13). Тематика досліджень пов’язана з моделюванням геотехнічних процесів в складноструктурних масивах природних схилів та техногенних укосів, комплексною оцінкою стійкості укосів за умов впливу екзогенних чинників, прогнозом зсувонебезпечних ситуацій. Під час стажування заплановано презентувати наукові та навчально-методичні здобутки Державного ВНЗ «НГУ», встановити нові ділові контакти і обговорити можливості співробітництва у сфері наукових досліджень та академічних програм мобільності для студентів, аспірантів та викладачів НГУ.

2

З 18 по 25 листопада 2013 р. відбулося відрядження доц. Клімкіної І.І. в університет Баджі Моктар-Аннаба, ім. 8 травня 1945 р. м Гельма і університет м. Багерардж Алжирської народно-демократичної республіки для участі у ІІ Міжнародному семінарі з питань гірничодобувної промисловості та навколишнього середовища.

%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%801

Доц. Ковров О.С. прийняв участь у професійній програмі обміну «Акредитація як інструмент для забезпечення якості освіти» у складі делегації МОН України, м. Вашингтон, Остін (штат Техас), Релей (Північна Кароліна) та Бостон (штат Массачусетс), США, 18 жовтня – 1 листопада 2014 р.

dd0063498dd76bcf9c98b69ddf803683

Доц. Ковров О.С. у складі делегації НГУ прийняв участь у проведенні лекцій магістрантам та докторантам Гірничо-металургійного інституту Казахського національного технічного університету ім. К.І. Сатпаєва (м. Алмати, Республіка Казахстан) в рамках дослідницького гранту, 10-27 листопада 2014 р.

Отримано грант від Німецької служби академічних обмінів (DAAD) для реалізації науково-освітнього проекту на тему: «Біотехнології в гірництві – інтеграція нових технологій в освітню практику». Координаторами освітнього проекту є: з боку ТУ «ФГА» – проф. Герман Хайльмайєр та проф. Міха ель Шльоманн; з боку НГУ– доценти кафедри екології Ірина Клімкіна та Олександр Ковров.

У березні 2016 р. професор Герман Хайльмайєр прочитав цикл лекцій, присвячених питанням біомайнінгу і фіторемедиації забруднених територій. Теоретичний курс проводився з групою студентів чисельністю 35 осіб з кафедр екології, підземної розробки родовищ та відкритих гірничих робіт. На лекції розглянуто питання використання рослин-гіперакумуляторів для потреб фіторемедиації і вилучення потенційно корисних металів з відходів вуглевидобування і збагачення.

Лекція професора Германа Хайльмайєра, присвячена питанням біомайнінгу і фіторемедиації забруднених територій

Термін реалізації проекту: 01.01.2015 – 31.12.2018. Університети-партнери: ТУ «Фрайберзька гірнича академія» і Державний ВНЗ «Національний гірничий університет». Джерело фінансування: Німецька служба академічних обмінів (DAAD).

Завдання проекту:

Ø створення нових 4 бакалаврських і 2 магістерських навчальних дисциплін з біомайнінгу;

Ø виконання лабораторного практикуму і наукових досліджень студентами НГУ на базі ТУ «Фрайберзька гірнича академія»;

Ø подвійне керівництво магістерськими роботами;

Ø організація навчальних екскурсій на промисловий об’єкт;

Ø проведення круглих столів за тематикою проекту;

Ø створення в НГУ первинної лабораторії з біогірництва;

Ø організація міжнародної науково-практичної конференції із застосування біотехнологій у гірництві.

У серпні-вересні 2015 р. в рамках проекту 6 студентів гірничого факультету протягом 5 тижнів пройшли курс практичної підготовки на базі інституту біологічних наук ТУ «ФГА».

Кафедра екології подала пропозиції щодо співробітництва з провідними ВНЗ Казахстану в галузі наукових досліджень: Казахським національним технічним університетом ім. К. Сатпаєва; Казахським національним гірничим університетом ім. Аль-Фарабі; Центральноазіатським університетом.

Доц. Борисовська О.О. та доц. Павличенко А.В. отримали сертифікати «Міжнародний викладач з інженерної педагогіки ING PAED IGIP».

Проходження курсу практичної підготовки на базі інституту біологічних наук ТУ «ФГА»

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт