Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Практика є невід’ємною складовою процесу підготовки студентів (здобувачів вищої освіти) у Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка». Вона є важливою та обов’язковою ланкою освітнього процесу і дає змогу забезпечити набуття фахових компетентностей здобувачам вищої освіти та можливість їхнього працевлаштування на українському та міжнародному ринках праці. Для забезпечення практики здобувачів вищої освіти університет встановлює форми і методи співробітництва з організаціями, підприємствами, установами тощо, що здатні створити умови для реалізації програми практики.

Для покращення практичної підготовки студентів та успішного працевлаштування наших  випускників університет залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу за різними видами навчальних занять: виїзні лекції та семінари, зустрічі, он-лайн семінари, виступи на студентських конференціях та Літніх школах, екскурсії на виробництво, керівництво практиками, консультування кваліфікаційних робіт, рецензування ОК та ОП тощо. Університетом сформовано реєстр договорів про співпрацю, в якому фіксуються усі документи про співпрацю з роботодавцями.

Кафедрою екології та ТЗНС підписано угоди з ДП «Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод», ТОВ «Укрпроммінерал», Академія ДТЕК, Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради, Департамент парків і рекреації Дніпровської міської ради, КП «Центр екологічного моніторингу Дніпропетровської обласної Ради», Громадське формування з охорони громадського порядку «Громадський патруль», Громадська спілка «Центр інновацій «Сходи в Майбутнє» та ін. Предметом Угод є співробітництво у сфері підготовки висококваліфікованих фахівців для вирішення актуальних проблем техногенно-навантажених та порушених територій, екологозбалансованого функціонування промислових підприємств різних галузей економіки; поглиблення взаємодії виробництва з навчальним процесом.

Професіонали-практики, представники роботодавців залучаються до аудиторних занять на ОП: проводять лекційні і практичні заняття, семінари, тренінги...(докладніше...)


Практика студентів освітньо-професійної програми «Біологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 091 «Біологія»

Практика студентів освітньо-професійної програми «Екологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 101 «Екологія»

Практика студентів освітньо-професійної програми «Екологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 101 «Екологія»

Практика студентів освітньо-професійної програми «Технології захисту навколишнього середовища» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища»

Практика студентів освітньо-професійної програми «Технології захисту навколишнього середовища» другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища»

Практика для студентів освітньо-наукової програми «Ресурсозбереження в гірничо-металургійному комплексі» другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища»

Практика для аспірантів освітньо-наукової програми «Технології захисту навколишнього середовища» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища»

Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт