Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Навчальним планом освітньо-професійної програми «Технології захисту навколишнього середовища» другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» передбачено проходження студентами:

© 2006-2022 Інформація про сайт