Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Навчальним планом освітньо-наукової програми «Технології захисту навколишнього середовища» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» передбачено проходження аспірантами:

  • Викладацької практики

© 2006-2022 Інформація про сайт