Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Навчальним планом освітньо-професійної програми «Біологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 091 «Біологія» передбачено проходження студентами:

  • Навчальної практики з ботаніки
  • Навчальної практики з зоології
  • Виробничої практики
  • Передатестаційної практики

© 2006-2022 Інформація про сайт