Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Науковці кафедри активно співпрацюють із зарубіжними науковими та навчальними закладами Німеччини, Польщі, Англії, Угорщини та інших держав:

Ø ТУ «Фрайберзька гірнича академія»;

Ø Рейн-Вестфальський технічний університет;

Ø Краківська гірничо-металургійна академія;

Ø Казахський національний технічний університет ім. К.І. Сатпаєва;

Ø Кембриджський університет;

Доцент Клімкіна І.І. отримала грант Фонду відкритого суспільства (Open Society Institute) і Кембриджського університету в рамках Програми гостинності коледжів університету Кембриджа на проходження стажування з 15 липня по 12 серпня 2013 р. в Кембриджському університеті, Школі біологічних наук, Інституті Гьордона, лабораторії клітинної біології (Англія). 

Доц. Ковров О.С. отримав грант DAAD на проведення наукових досліджень в Рейн-Вестфальському технічному університеті м. Аахена протягом 1 місяця (з 01.11.13 до 01.12.13). Тематика досліджень пов’язана з моделюванням геотехнічних процесів в складноструктурних масивах природних схилів та техногенних укосів, комплексною оцінкою стійкості укосів за умов впливу екзогенних чинників, прогнозом зсувонебезпечних ситуацій. Під час стажування заплановано презентувати наукові та навчально-методичні здобутки Державного ВНЗ «НГУ», встановити нові ділові контакти і обговорити можливості співробітництва у сфері наукових досліджень та академічних програм мобільності для студентів, аспірантів та викладачів НГУ.

2

З 18 по 25 листопада 2013 р. відбулося відрядження доц. Клімкіної І.І. в університет Баджі Моктар-Аннаба, ім. 8 травня 1945 р. м Гельма і університет м. Багерардж Алжирської народно-демократичної республіки для участі у ІІ Міжнародному семінарі з питань гірничодобувної промисловості та навколишнього середовища.

%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%801

Доц. Ковров О.С. прийняв участь у професійній програмі обміну «Акредитація як інструмент для забезпечення якості освіти» у складі делегації МОН України, м. Вашингтон, Остін (штат Техас), Релей (Північна Кароліна) та Бостон (штат Массачусетс), США, 18 жовтня – 1 листопада 2014 р.

dd0063498dd76bcf9c98b69ddf803683

Доц. Ковров О.С. у складі делегації НГУ прийняв участь у проведенні лекцій магістрантам та докторантам Гірничо-металургійного інституту Казахського національного технічного університету ім. К.І. Сатпаєва (м. Алмати, Республіка Казахстан) в рамках дослідницького гранту, 10-27 листопада 2014 р.

Отримано грант від Німецької служби академічних обмінів (DAAD) для реалізації науково-освітнього проекту на тему: «Біотехнології в гірництві – інтеграція нових технологій в освітню практику». Координаторами освітнього проекту є: з боку ТУ «ФГА» – проф. Герман Хайльмайєр та проф. Міха ель Шльоманн; з боку НГУ– доценти кафедри екології Ірина Клімкіна та Олександр Ковров.

У березні 2016 р. професор Герман Хайльмайєр прочитав цикл лекцій, присвячених питанням біомайнінгу і фіторемедиації забруднених територій. Теоретичний курс проводився з групою студентів чисельністю 35 осіб з кафедр екології, підземної розробки родовищ та відкритих гірничих робіт. На лекції розглянуто питання використання рослин-гіперакумуляторів для потреб фіторемедиації і вилучення потенційно корисних металів з відходів вуглевидобування і збагачення.

Лекція професора Германа Хайльмайєра, присвячена питанням біомайнінгу і фіторемедиації забруднених територій

Термін реалізації проекту: 01.01.2015 – 31.12.2018. Університети-партнери: ТУ «Фрайберзька гірнича академія» і Державний ВНЗ «Національний гірничий університет». Джерело фінансування: Німецька служба академічних обмінів (DAAD).

Завдання проекту:

Ø створення нових 4 бакалаврських і 2 магістерських навчальних дисциплін з біомайнінгу;

Ø виконання лабораторного практикуму і наукових досліджень студентами НГУ на базі ТУ «Фрайберзька гірнича академія»;

Ø подвійне керівництво магістерськими роботами;

Ø організація навчальних екскурсій на промисловий об’єкт;

Ø проведення круглих столів за тематикою проекту;

Ø створення в НГУ первинної лабораторії з біогірництва;

Ø організація міжнародної науково-практичної конференції із застосування біотехнологій у гірництві.

У серпні-вересні 2015 р. в рамках проекту 6 студентів гірничого факультету протягом 5 тижнів пройшли курс практичної підготовки на базі інституту біологічних наук ТУ «ФГА».

Кафедра екології подала пропозиції щодо співробітництва з провідними ВНЗ Казахстану в галузі наукових досліджень: Казахським національним технічним університетом ім. К. Сатпаєва; Казахським національним гірничим університетом ім. Аль-Фарабі; Центральноазіатським університетом.

Доц. Борисовська О.О. та доц. Павличенко А.В. отримали сертифікати «Міжнародний викладач з інженерної педагогіки ING PAED IGIP».

Проходження курсу практичної підготовки на базі інституту біологічних наук ТУ «ФГА»

7 травня по 13 червня 2016 року делегація у складі: проф. каф. екології Коврова О.С., доц. каф. екології Клімкіної І.І., студентів Подпрятової Н.О. (гр. ЕОгС 14-1), Іванової О.А. (гр. ЕОг-12-1) пройшла стажування в ТУ «Фрайберзька гірнича академія» (ТУ «ФГА»), м. Фрайберг, ФРН. Прийнято участь у лабораторних курсах «Фітомайнінг» (7 травня – 21 травня 2016 р.) та у «Біохімічному практикумі з гірничої мікробіології» (23 травня – 10 червня 2016 р.). Дані курси проведено німецькими фахівцями на базі лабораторій ТУ «ФГА» з біології та екології (зав. – проф. Г. Хальмаєр) та мікробіології навколишнього середовища (зав. – проф. М. Шльоман) в рамках проекту «Біотехнології в гірництві – інтеграція нових технологій в освітню практику» за фінансової підтримки DAAD.

З 04 по 12 грудня 2016 року доц. кафедри екології Борисовська О.О. взяла участь у 57 науковій конференції, присвяченій Дню гірника (Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego), що відбувалася в Краківській гірничо-металургійній академії ім. С. Сташіца» (Польща).

Участь у 57 науковій конференції, присвяченій Дню гірника, що відбувалася в Краківській гірничо-металургійній академії ім. С. Сташіца

З 05 жовтня по 14 жовтня 2016 року доц. кафедри Борисовська О.О. брала участь у Міжнародному проекті «MOSAIC: Multiculturalism – the Outcome of Social Acceptance, Integration and Culture» (МОЗАЇКА: Мультикультуралізм – результати соціального визнання, інтеграції та культури (м. Палермо, (Італія). Під час міжнародного проекту за програмою ЄС «Erasmus +, КA1 – Mobility project for young people» за тематичним спрямуванням «МОЗАЇКА: мультикультуралізм – підсумки соціального визнання, інтеграції та культури» (у проекті було задіяні студентська молодь та молоді викладачі з Литви, Італії ї та України; загальна кількість учасників – 25 осіб).

11 грудня – 15 грудня 2016 року професор кафедри Ковров О.С. прийняв участь у семінарах щодо програм подвійних дипломів між Державним ВНЗ «НГУ» та Університетом Кобленц-Ландау (м. Кобленц, Німеччина).

З 25 по 30 квітня 2017 р. доцент кафедри екології та технологій навколишнього середовища Клімкіна І.І. прийняла участь у Краківській літній школі, що проходила на базі Технічного університету «Краківська гірничо-металургійна академія ім. С. Сташіца» (м. Краків, Польща).

Завідувач кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища – Павличенко А.В. успішно склав іспит та отримав Сертифікат за напрямом «Ризик-менеджмент. Принципи, рекомендації і основні методи оцінки ризиків. Стандарти серії ISO 31000 (ISO 31000 і ISO 31010), виданий «БЮРО ВЕРІТАС УКРАЇНА».

З 27 по 30 квітня 2017 року завідувач кафедри ЕТЗНС Павличенко А.В. відвідав компанію Georgian Manganese LLC («GM»), м. Чиатуре, Грузія. Під час відрядження узгоджено низку питань щодо поточних планів розвитку співробітництва між компанією Georgian American Alloys Inc. («GAA») та університетом.

З 25 по 30 квітня 2017 р. доцент кафедри екології та технологій навколишнього середовища Клімкіна І.І. прийняла участь у Краківській літній школі, що проходила на базі Технічного університету «Краківська гірничо-металургійна академія ім. С. Сташіца» (м. Краків, Польща).

Доцент кафедри Ірина Клімкіна брала участь у роботі ХХІІ Міжнародного гідрометалургійного симпозіуму, що проходив на базі ТУ «Фрайбергська гірнича академія» 24-27 вересня 2017 р.

25-27 квітня 2018 р. в НТУ «Дніпровська політехніка» проведена Міжнародна конференція «Прикладні біотехнології в гірництві», яка організована спільно з Фрайберзькою гірничою академією та Полтавським ГЗК. Конференція організована в рамках освітнього проекту «Біотехнології в гірництві – інтеграції нових технологій в освітню практику» між Технічним університетом «Фрайберзька гірнича академія» (м. Фрайберг, Німеччина) і Державним ВНЗ «Національній гірничий університет» (сьогодні НТУ «Дніпровська політехніка» на 2015-2018 рр., який було затверджено в рамках DAAD програми «Професійно пов’язане партнерство з університетами країн, що розвиваються».

Міжнародна конференція «Прикладні біотехнології в гірництві»

На Пленарному засіданні 25 квітня взяла участь делегація науковців ФРН, у тому числі професори Технічного Університету «Фрайберзька гірнича академія» Міхаель Шльоман, Герман Хайльмайєр, Карстен Дребенштедт, а також представники інших країн – директор департаменту гідрометалургійних і біотехнологічних процесів компанії CodelcoTech (Чілі) Мартінец Патрісіо та фахівці у галузі гірничих біотехнологій з Нігерії та Пакистану. Прибули вітчизняні фахівці з проблем екології з Полтави, Львова, Кривого Рогу і провідні спеціалісти – Руслан Стрілець, директор департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обладміністрації, Тетяна Завгородня, відділ безпеки ТОВ техногенний ресурс цінних елементів ДТЕК Energy.

Професор Саулюс Міцкевічюс зустрівся з студентами спеціальності 101 «Екологія» - потенційними слухачами магістерської програми «Інженерна екологія», під час якої ознайомив зі структурою і системою навчання в Університеті Вітаутаса Великого (Литва).

Зустріч декана факультету природничих наук Університету Вітаутаса Великого (Литва) Саулюс Міцкевічюс з студентами

Студентка 5 курсу гірничого факультету, кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища Тетяна Дерябкіна (група 101м-17-1), завдяки співпраці Міжнародного офісу з університетом Кобленц-Ландау від міжнародної програми Erasmus+ пройшла піврічне стажування (1.10.17-23.02.18) в університеті Кобленц-Ландау (Німеччина).

Студент еколог Зворигін К. (101м-17-1) з 5 лютого по 30 червня 2018 р. проходив навчання в Монтан-Університеті (Леобен, Австрія) в рамках академічної мобільності Erasmus+ (КА107).

24 січня 2018 року відбувся захист магістерських робіт студентів кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища. На виконання поточного етапу DAAD проекту «Біотехнології в гірництві – інтеграція нових технологій в освітню практику», який реалізовується спільно на кафедрі екології та ТЗНС спільно з ТУ «ФГА», відбувся захист двох магістерських робіт англійською мовою на засадах подвійного керівництва (студенти-екологи гр. 101м-16-1 Подпрятова Н.О. та Іванова О.А.). В рамках заходу було організовано Скайп-конференцію за участі професора Інституту біологічних наук Технічного університету «Фрайберзька гірнича академія» (ТУ «ФГА», м. Фрайберг, ФРН) Германа Хайльмайєра.

Дипломна робота магістра Подпрятової Н.О. виконана під керівництвом доц. Клімкіної І.І. на тему «Дослідження можливості використання червоно-бурої глини для рекультивації породних відвалів вугільних шахт Західного Донбасу». Дослідження виконані на базі лабораторії екології Інституту біології Технічного Університету «Фрайберзька гірнича академія» (м. Фрайберг, Німеччина) під керівництвом проф. д-ра Міхаеля Шльомана та проф. д-ра Германа Хайльмайєра та лабораторії Екобіотехнологій кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища Національного гірничого університету під керівництвом доц. Клімкіної І.І. За темою дипломної роботи надруковано 4 наукові публікації.

Студентка-магістр Катерина Суха, яка навчається за спеціальністю – 183 «Технології захисту навколишнього середовища», з 10 по 24 вересня 2017 р. успішно пройшла 14-денний інтенсивний курс з просторової екотоксикології та оцінки екотоксикологічного ризику в Міжнародні літній академії. Навчання було організоване факультетом природничих та екологічних наук Інституту екології Ландау університету Кобленц-Ландау та фінансувалося DAAD за фінансової підтримки Федерального Міністерства закордонних справ.

Студенти гр. ЕО-15-1 Ілля Ткач та Тетяна Сорока брали участь у Гірничій школі у м. Дубровник, Хорватія за Програмою Горизонт 2020.

Студент гр. 183м-18-1 Красовський С.А. проходив навчання в рамках подвійного диплому за грантової підтримки Еразмус+ в Університет Кобленц-Ландау за спеціальністю «Екологічні науки» терміном на п’ять місяців (з 01.10.18 по 28.02.2019 р).

Студент гр. 183м-18-1 Красовський С.А. проходить навчання в рамках подвійного диплому за грантової підтримки Еразмус+ в Університет Кобленц-Ландау за спеціальністю «Екологічні науки» терміном на п’ять місяців (з 01.03.19 по 30.07.2019 р).

08 квітня – 12 квітня 2019 року доцент кафедри ЕТЗНС Клімкіна І.І. в рамках Програми міжнародної мобільності КА 107 Університету Хаєн взяла участь у тренінгу для співробітників міжнародних відділів вищих навчальних закладів (Training Staff Mobility), а також тижневому курсі з викладання лекцій (Teaching Week Mobility).

З 30 травня по 09 червня 2019 року професор кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища Ковров О.С. взяв участь в програмі міжнародної академічної мобільності Ерасмус+ КА107 Монтан-університету Леобен (Австрія), для проведення лекцій та участі у тренінгу для співробітників міжнародних відділів вищих навчальних закладів.

18 травня – 27 травня 2019 року на базі ТУ «Фрайберзька гірнича академія» (ТУ «ФГА»), м. Фрайберг, професор кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища Ковров О.С. та доцент кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища Клімкіна І.І., провели робочі зустрічі з обговорення спільної PhD програми «ЕкоМайнінг: розвиток інтегральної PhD програми зі сталого гірництва» (01.01.2019 – 31.12.2022) між ТУ «ФГА» та НТУ «ДП»; планування та розробки курсів з тематики біотехнологій у гірництві та навколишньому середовищі, круглого столу з питань структури та вимог PhD курсу, а також фахової екскурсії у 2019 р. на базі НТУ «ДП»; підготовки лабораторних робіт на базі ТУ «ФГА» для аспірантів НТУ «ДП» та асоційованих університетів; обговорення формальних, концептуальних та правових питань стосовно подвійного керівництва кандидатськими дисертаціями.

Викладачі кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища виконують спільні науково-дослідні роботи з закордонними партнерами, спрямовані на вирішення актуальних екологічних проблем України та інших країн світу. До виконання досліджень активно залучаються студенти та аспіранти, які мають можливість в подальшому проходити стажування в провідних наукових та навчальних закладах зарубіжжя.

Основні задачі найближчого часу у міжнародній діяльності кафедри:

Ø Підготувати запити на фінансування міжнародних проектів за програмами Євросоюзу з Вишеградським фондом та за програмою Фонд «Молодь в дії», європейській програмі «Горизонт 2020» тощо.

Ø Активізувати співробітництво з провідними ЗВО Казахстану в галузі наукових досліджень: Казахським національним технічним університетом ім. К. Сатпаєва; Казахським національним гірничим університетом ім. аль-Фарабі; Центрально-азіатським університетом.

Ø Підготувати запит на отримання гранту «Fulbright Scholar Program».

Ø Залучити студентів-бакалаврів, магістрів та аспірантів до реалізації чотирирічного освітнього проекту «EcoMining: Розробка інтегрованої докторської програми для сталого гірництва та екологічної діяльності» для проходження навчання на базі Державного ВНЗ «НГУ» та ТУ «Фрайберзька гірнича академія».

Ø Вивчити можливість співробітництва з кафедрами екології провідних університетів та установ Норвегії, Швейцарії, Польщі для участі в реалізації грантових програм;

Ø Забезпечити стажування студентів, аспірантів, асистентів у закордонних університетах.

Ø Продовжити роботу зі збільшення індексу цитування. Зокрема підготувати статті щодо шляхів вирішення екологічних проблем гірничодобувних підприємств співробітниками кафедри (до видань, що входять до бази SCOPUS).

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт