Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 101 "ЕКОЛОГІЯ" (Галузь знань - 10 "Природничі науки")

Освітня програма: Екологія

Вступ на основі ПЗСО

Мінімум 100 балів за предмет (вага предметів сертифіката ЗНО)

Відкрита (бюджетна) пропозиція:

1. Українська мова (0,35);

2. Біологія (0,25);

3. Історія України або Математика або Іноземна мова або Географія або Фізика або Хімія (0,3)


Вступ на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Мінімум 100 балів за предмет (вага предметів сертифіката ЗНО)

Фіксована (бюджетна) пропозиція:

1. Українська мова (0,25);

2. Математика (0,25);

3. Фаховий іспит (0,5)

Небюджетна пропозиція:

1. Українська мова (0,25);

2. Математика або Історія України(0,25);

3. Фаховий іспит (0,5)


ФАХОВА КАФЕДРА

Екології та технологій захисту навколишнього середовища

ОБ`ЄКТ ДІЯЛЬНОСТІ

Структура та функціональні компоненти екосистем різного рівня та походження; антропогенний вплив на довкілля та оптимізація природокористування; охорона і раціональне використання природних ресурсів, природно-заповідна справа; громадська екологічна діяльність; екологічне виховання та освіта.

ВИД ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

організація та реалізація заходів з оцінки стану довкілля, мінімізації антропогенного впливу на навколишнє середовище, оптимізації природокористування; здійснення науково-педагогічної діяльності в галузі екологічної освіти; виконання проектів екологічного спрямування; розроблення технічної документації для отримання дозволів за видами природокористування.

КВАЛІФІКАЦІЯ ФАХІВЦІВ

бакалавр з екології

магістр з екології

ПОСАДИ ФАХІВЦІВ

Організатор/інженер з природокористування, еколог/головний еколог, інспектор з охорони природи, державний інспектор з техногенного та екологічного нагляду, екологічний аудитор, працівник правоохоронних та митних органів з питань екологічної діяльності та безпеки й ін.

Працевлаштування: приватні, державні та комунальні підприємства, структурні підрозділи Міністерства екології та природних ресурсів, департаменти екології органів місцевого самоврядування, науково-дослідні установи та організації, вищі навчальні заклади, екологічні громадські організації.

ПРОФЕСІЙНІ ФУНКЦІЇ ФАХІВЦІВ

обґрунтування систем управління природоохоронною діяльністю на підприємствах різних галузей економіки; розробка та реалізація природоохоронних та ресурсозберігаючих програм; проведення екологічної експертизи проектів, технологій, устаткування підприємства; оцінка та попередження екологічних та техногенних ризиків виробничої діяльності; розробка заходів щодо запобігання забруднення навколишнього середовища; координація дій громадських природоохоронних організацій.

© 2006-2022 Інформація про сайт