Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 101 "ЕКОЛОГІЯ" (Галузь знань - 10 "Природничі науки")

Освітня програма: Екологія (навчальний план)

КОНКУРСНІ СКЛАДОВІ ВСТУПУ ДО БАКАЛАВРАТУ

НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

При вступі на бюджет для спеціальностей 101 «Екологія» складається національний мультипредметний тест (НМТ) 2022 р. (Українська мова, Математика, Історія України), або використовуються результати ЗНО 2019 – 2021 років: Українська мова, Біологія, Історія України або Математика або Іноземна мова або Географія або Фізика або Хімія.

Конкурсний бал (КБ) визначається за формулою:

КБ=(К1∙П1+К2∙П2+К3∙П3+ОУ) ∙ГК ∙РК, (максимально 200 балів)

де К1, К2, К3 – коефіцієнти, що встановлюються Порядком залежно від спеціальності;

ОУ – до 10 балів за підготовчі курси (тільки для спеціальностей, які користуються підтримкою);

РК = 1,04 (для м. Дніпро).

Мінімум 100 балів за предмет (вага предметів сертифіката ЗНО)

Відкрита (бюджетна) пропозиція:

1. Українська мова (К1 = 0,3);

2. Біологія (К2 = 0,3);

3. Історія України або Математика або Іноземна мова або Географія або Фізика або Хімія (К3 = 0,3)

4. Вага документа про повну загальну середню освіту (0,1)

Урахування результатів олімпіади +20 балів скасовано!

Пільгові категорії (до яких в т.ч. відносяться учасники бойових дій та особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2022 року) замість НМТ можуть складати індивідуальну усну співбесіду, при конкурсному відборі використовуються результати розгляду мотиваційних листів.

При вступі на контракт необхідно подати мотиваційний лист.

Вступ на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Мінімум 100 балів за предмет (вага предметів сертифіката ЗНО)

Фіксована (бюджетна) пропозиція:

1. Українська мова (0,25);

2. Математика (0,25);

3. Фаховий іспит (0,5)

Небюджетна пропозиція:

1. Українська мова (0,25);

2. Математика або Історія України(0,25);

3. Фаховий іспит (0,5)


ФАХОВА КАФЕДРА

Екології та технологій захисту навколишнього середовища

ОБ`ЄКТ ДІЯЛЬНОСТІ

Структура та функціональні компоненти екосистем різного рівня та походження; антропогенний вплив на довкілля та оптимізація природокористування; охорона і раціональне використання природних ресурсів, природно-заповідна справа; громадська екологічна діяльність; екологічне виховання та освіта.

ВИД ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

організація та реалізація заходів з оцінки стану довкілля, мінімізації антропогенного впливу на навколишнє середовище, оптимізації природокористування; здійснення науково-педагогічної діяльності в галузі екологічної освіти; виконання проектів екологічного спрямування; розроблення технічної документації для отримання дозволів за видами природокористування.

КВАЛІФІКАЦІЯ ФАХІВЦІВ

бакалавр з екології

магістр з екології

ПОСАДИ ФАХІВЦІВ

Організатор/інженер з природокористування, еколог/головний еколог, інспектор з охорони природи, державний інспектор з техногенного та екологічного нагляду, екологічний аудитор, працівник правоохоронних та митних органів з питань екологічної діяльності та безпеки й ін.

Працевлаштування: приватні, державні та комунальні підприємства, структурні підрозділи Міністерства екології та природних ресурсів, департаменти екології органів місцевого самоврядування, науково-дослідні установи та організації, вищі навчальні заклади, екологічні громадські організації.

ПРОФЕСІЙНІ ФУНКЦІЇ ФАХІВЦІВ

обґрунтування систем управління природоохоронною діяльністю на підприємствах різних галузей економіки; розробка та реалізація природоохоронних та ресурсозберігаючих програм; проведення екологічної експертизи проектів, технологій, устаткування підприємства; оцінка та попередження екологічних та техногенних ризиків виробничої діяльності; розробка заходів щодо запобігання забруднення навколишнього середовища; координація дій громадських природоохоронних організацій.
Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт