Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Дослідження на кафедрі екології НГУ

Результати науково-дослідної роботи професорсько-викладацького складу кафедри висвітлені в багатьох науково-технічних журналах та збірниках наукових праць, а також в підручниках, навчальних посібниках, монографіях та брошурах. Щорічно співробітниками кафедри публікується 80 - 100 наукових праць

  • Наукові напрямки та участь у НДР
  • Наші видання
  • Перелік науково-методичних публікацій
  • © 2006-2023 Інформація про сайт