Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ОСНОВНИМИ НАПРЯМКАМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ Є:

Ø Екологічна безпека та ресурсозбереження у гірничо-металургійному комплексі.

Ø Розробка теоретичних основ оцінки екологічних та техногенних ризиків, створюваних еколого-небезпечними технологічними процесами гірничодобувних підприємств.

Ø Розробка теоретичних основ, методів та засобів захисту людини та навколишнього середовища від наслідків дії підприємств гірничодобувної галузі.

Ø Розробка теоретичних основ оцінки екологічних та техногенних ризиків, створюваних екологічно небезпечними технологічними процесами гірничодобувних підприємств.

Ø Наукове обґрунтування та розроблення оптимальної структури розміщення техногенно-безпечних та ліквідації техногенно-небезпечних гірничих підприємств на території України.

Ø Розроблення наукових методів моніторингу екологічної ситуації на території промислових регіонів України.

Ø Розробка біотехнологічних методів захисту та відновлення стану об'єктів навколишнього середовища.

Ø Розробка методів знепилення викидів гірничопромислових об'єктів.

Ø Розробка технологій вилучення корисних компонентів з промислових та побутових відходів.

Ø Екологічна безпека та ресурсозбереження при ліквідації гірничих підприємств.

Ø Створення екологічно безпечних технологічних процесів та устаткування, що забезпечують раціональне використання природних ресурсів на гірничодобувних підприємствах.

Ø Обґрунтування теоретичних і практичних засад виведення з експлуатації техногенно-небезпечних гірничих об’єктів.

Ø Вивчення негативних змін землекористування, пов’язаних із деградацією ґрунтового покриву в районах функціонування гірничих підприємств.

Ø Розробка технології фіторемедіації забруднених територій.

Ø Обґрунтування параметрів природних схилів, техногенних укосів (породних відвалів, дамб шламосховищ).

ЗА ПЕРІОД ІСНУВАННЯ СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ВИКОНАННІ НАСТУПНИХ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ТА ПРИКЛАДНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ:

Ø Розробка засобів застосування біогенних ресурсів для зменшення негативного впливу гірництва на соціоекосистеми (2001–2004 рр.).

Ø Екологічна безпека у гірничо-металургійному комплексі як основа сталого розвитку України (2004–2007 рр.).

Ø Обґрунтування використання природних адаптогенів для реабілітації довкілля та людини, ушкоджених діяльністю гірництва (2005–2008 рр.).

Ø Розробка заходів реабілітації та поліпшення стану довкілля (2007–2009 рр.).

Ø Комплексний контроль стану довкілля та здоров’я людини біологічними та фізичними методами (2007–2008 рр.).

Ø Розробка методології комплексної еколого-соціальної оцінки та зменшення радіаційної безпеки об’єктів уранової промисловості м. Дніпродзержинськ (2009–2011 рр.).

Ø Розвиток теорії раціонального надрокористування для забезпечення сталого функціонування техноекосистем гірничодобувних регіонів та охорони навколишнього середовища» (2011–2012 рр.).

Ø Розробка технологічних, управлінських рішень, нормативної документації, системи екологічного моніторингу щодо природоохоронної діяльності гірничих підприємств (2012–2013 рр.).

Ø Розробка заходів з підвищення рівнів екологічної безпеки об’єктів паливно-енергетичного комплексу (2012–2015 рр.).

Ø Розробка екологобезпечних технологій ведення гірничих робіт з урахуванням потреб в ліквідації та консервації гірничодобувних підприємств (2015–2016 рр.).

Ø Розробка екологобезпечних технологій видобування корисних копалин і гірничотехнічної рекультивації, спрямованих на ефективне використання постгірничопромислових територій (2016–2017 рр.).

Ø Розробка заходів з поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки у гірничодобувних регіонах (2016–2019 рр.).

ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖУВАЛИСЯ НА ПІДСТАВІ ВИКОНАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ДОГОВІРНИХ ТЕМ:

Ø Наукові дослідження та розробка проектно-конструкторської документації експериментальної установки одержання вторинної сировини з побутових відходів (2004 р.).

Ø Оцінка екологічної небезпеки експлуатації Дніпропетровського заводу з термічної переробки твердих побутових відходів і розробка рекомендацій по їх зменшенню (2008 р.).

Ø Проведення наукових досліджень у Ленінському та Красногвардійському районах м. Дніпропетровськ з метою оцінки ступеня забруднення води, повітря, ґрунтів та впливу на навколишнє середовище великих промислових підприємств (2011-2012 рр.).

Ø Екологічне обґрунтування режиму скидання шахтних вод зі ставків-накопичувачів у р. Самара (на прикладі ставків-накопичувачів балок Космінна і Свідовок) (2012 рр.).

© 2006-2023 Інформація про сайт