Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
 

На кафедрі екології та ТЗНС велика увага приділяється науково-дослідницькій роботі студентів. Під керівництвом викладачів кафедри студенти приймають активну участь у науково-дослідницькій роботі, зокрема, готують наукові роботи, статті, доповіді, які доповідають на всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах, олімпіадах.

Семерич К.В.Для активізації проведення наукових досліджень студентами та молодими вченими був створений "Студентський науковий екологічний центр ім. проф. В.А. Долинського"

Члени СНТ приймають активну участь у екологічних конкурсах, конференціях, олімпіадах та симпозіумах. За останні роки студенти-екологи перемагали на Всеукраїнських олімпіадах за напрямом "Екологія та охорона навколишнього середовища" та дисципліни "Основи екології" та отримували Дипломи та Грамоти за кращі доповіді на Міжнародних, Всеукраїнських та Регіональних конференціях. Результати науково-дослідних робіт студентів друкуються в тезах та матеріалах конференцій. Щорічно друкується 30-40 наукових праць зі студентами.

Члени Студентського наукового товариства отримали наступні відзнаки:

- студенти Нероба Ю.Г. та Лаврик М.О. у 2007 р. перемогли в конкурсному доборі Стипендіальної програми Фонду Віктора Пінчука "Завтра.UA";

- студентка Лаврик М.О. у 2007 р. зайняла ІІ місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни "Основи екології і охорона навколишнього середовища" та отримала грамоту за високу якість доповіді та активну участь у роботі Всеукраїнської наукової конференції;

- студент Нероба Ю.Г. зайняла ІІІ місце у Всеукраїнській науковій конференції студентів і аспірантів "Екологічна безпека держави";

- студентка Нероба Ю.Г. зайняла ІІІ місце у секції "Соціально значимий проект" у конкурсі на кращу наукову розробку серед студентів, молодих спеціалістів та аспірантів вищих навчальних закладів м. Дніпропетровська "Інтелект – Творчість – Успіх";

- студентка Дибріна Н.В. перемогла в конкурсному доборі Стипендіальної програми Фонду Віктора Пінчука "Завтра.ua" і отримала стипендію у 2008 р.

- студентка Коваленко А.А. отримала Диплом оргкомітету конференції за Кращу доповідь на Міжнародній науковій конференції студентів, магістрантів і аспірантів "Регіональні екологічні проблеми", що проходила у квітні 2009 р. в Одесі;

- студенти Коваленко А.А. та Даніліна П.О. отримали грамоту за високий рівень доповіді за підсумками ІІІ Міжнародної наукової конференції студентів, магістрантів та аспірантів "Регіональні екологічні проблеми" (березень,2010 р.).

- студент Височин Л.В. отримав грамоту за високий рівень доповіді за підсумками ІІІ Міжнародної наукової конференції студентів, магістрантів та аспірантів "Регіональні екологічні проблеми" (26.03.2010 р.).

- студентка Коваленко А.А. посіла ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни "Екологія" серед профільних ВНЗ, 22.04.2010 р.

Талановиті та цілеспрямовані студенти отримують підвищенні іменні стипендії Президента України, Кабінету Міністрів та видатних вчених Національного гірничого університету, а також стають лауреатами Стипендіальної програми Фонду Віктора Пінчука "Завтра.UA".


У 2011 році студенти-екологи виступили з доповідями на конференціях проведених на кафедрі екології:

Нагородження- 25.03.2011 р. секція ”Екологічні проблеми техногенно-навантажених регіонів" Другої науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених НГУ "Наукова весна-2011", зроблено 37 доповідей студентів та аспірантів.

- 14-15.04.2011 р. секція 4 – "Challenges in Environmental Protection" Шостого міжнародного форуму студентів та молодих вчених Розширюючи обрії", зроблено 11 доповідей студентами та аспірантами.

- 18.05.2011 р. секція "Екологічні проблеми Донецько-Придніпровського регіону України" 66 СНТК НГУ, зроблено 28 доповідей студентів та аспірантів.

- 19.05.2011 р. науково-практична конференція "Здоровий спосіб життя: Проблеми та досвід", зроблено 11 доповідей студентів та аспірантів.

Студенти-екологи щорічно приймають участь у конференціях екологічної спрямованості:

- Міжнародній конференції "Форум гірників", Дніпропетровськ;

- Міжнародній науковій конференції студентів, магістрантів і аспірантів "Регіональні екологічні проблеми", Одеса;

- Всеукраїнській науковій конференції студентів, магістрів та аспірантів "Сучасні проблеми екології та геотехнологій", Житомир;

- Всеукраїнській науковій конференції аспірантів і студентів "Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів" Донецьк;

- Міжнародному форумі студентів та молодих вчених "Розширюючи обрії", Дніпропетровськ;

- Науково-технічній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених НГУ "Наукова весна", Дніпропетровськ;

У 2011 році студент четвертого курсу Височин Л.В. та аспіранти кафедри екології Дибріна Н.В. та Мандрикевіч О.В. пройшли конкурсний відбір на навчання та стажування у Есслінгенському університеті прикладних наук (Німеччина) за кошти державного бюджету (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25 серпня 2011 р. N 991). Стажування відбудеться у 2012 р. в Німеччині, Есслінгенському університеті прикладних наук на кафедрі біотехнології. На навчання студента Височина Л.В. та стажування аспірантів у Есслінгенському університеті прикладних наук виділено з державного бюджету по 38 тис. грн. на кожного.

Студентка гр. ЕО-09-2, Семерич К.В. посіла ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» серед технічних ВНЗ, яка проходила на базі Одеського державного екологічного університету 23-27 квітня 2012 р., а також отримала Диплом III ступеню на Всеукраїнському конкурсі студентських робіт за галуззю науки «Екологія та екологічна безпека» за роботу «Біоіндикаційна оцінка екологічного стану зелених зон м. Орджонікідзе».

Студентка Лісна Я.О. пройшла місячне навчання у AGH University of Science and Technology за програмою «Unesco chair for science technology and engineering education», з 16.11.11 по 16.12.11 р. (м. Краків, Польща). З 1 березня по 31 травня 2012 р. студент-еколог Височин Л.В. (гр. ГЕ-08-1), а з 1 червня по 31 липня 2012 р. аспіранти кафедри екології Дибріна Н.В. та Мандрікевич О.В. пройшли навчання у Есслінгенському університеті прикладних наук (Німеччина) на кафедрі біотехнології. Навчання здійснювалось за кошти державного бюджету (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України N 991 від 25 серпня 2011 р).

Семерич К.В. студентка 4-го курсу (гр. ЕОг-09-1) посіла ІІ місце в загальному заліку ІІ туру Всеукраїнської олімпіади за напрямом підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». За високий рівень підготовки, виявлений на олімпіаді, Гузь К.С. (гр. ЕОг-11-1) нагороджена Дипломом Оргкомітету ІІІ ступеню, а Паршуткін М.А. (гр. ЕОгС-11-1) відзначений Грамотою Оргкомітету.

Студентка-еколог гр. ЕОг-09-1 Семерич К.В. нагороджена Диплом III ступеню на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2012/2013 за галуззю науки «Екологія та екологічна безпека» за роботу «Дослідження стану зелених насаджень в зоні впливу автотранспорту» (науковий керівник доц. Павличенко А.В.).

Студентка-еколог гр. ГЕ-13-1м Семеріч К.В. нагороджена Диплом I ступеню на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2013/2014 за галуззю науки «Екологічна безпека» за роботу «Оцінка ступеня озеленення територій санітарно-захисних зон кар’єрів із застосуванням ГІС-технологій» (науковий керівник доц. Павличенко А.В.).

Команда молодих науковців-екологів прийняла активну участь у роботі ІII науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів, студентів м. Дніпропетровська «Проблеми та перспективи розвитку міста Дніпропетровська», яка проходила 20 травня 2013 року на базі виконкому Жовтневої районної у місті Дніпропетровську ради. В конференції прийняли участь молоді вчені, аспіранти та студенти з вищих навчальних закладів, діяльність яких пов’язана з розвитком міста. Значний інтерес викликала доповідь доцента кафедри екології Павличенка А.В. на тему «Шляхи вирішення проблеми поводження з рослинними відходами на території м. Дніпропетровськ». Доповідь студента-еколога Паршуткіна М.А. на тему «Формування здорового способу життя у молоді м. Дніпропетровськ» стосувалася популяризації занять спортом та відмови від шкідливих звичок. За результатами конференції Паршуткін М.А. відзначений Дипломом за високі успіхи в науково-дослідній роботі та посів ІІ місце в ІII науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку міста Дніпропетровська». Доцент Павличенко А.В. нагороджений Дипломом оргкомітету за високі успіхи в науково-дослідній роботі та активну участь у конференції.

Вже традиційно в квітні на базі Одеського державного екологічного університету зібралися студенти-екологи, щоб позмагатись за першість у Всеукраїнській олімпіаді за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористування». В олімпіаді, яка відбулася 24-26 квітня 2013 р., взяли участь – 100 студентів з понад 40 провідних вищих навчальних закладів України, які ведуть підготовку екологів. Студенти-екологи гідно представили Національний гірничий університет. Семерич К.В. студентка 4-го курсу (гр. ЕОг-09-1) посіла ІІ місце в загальному заліку ІІ туру Всеукраїнської олімпіади за напрямом підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». За високий рівень підготовки, виявлений на олімпіаді, Гузь К.С. (гр. ЕОг-11-1) нагороджена Дипломом Оргкомітету ІІІ ступеню, а Паршуткін М.А. (гр. ЕОгС-11-1) відзначений Грамотою Оргкомітету.

За результатами творчого конкурсу у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни "Екологія", яка проходила на базі Полтавської державної аграрної академії, команда студентів-екологів ДВНЗ "Національний гірничий університет" нагороджена Дипломом оргкомітету ІІІ ступеня.

Голова Студентського наукового товариства кафедри екології, студентка гр. ЕОг-09-1 Семерич К.В. та її науковий керівник, доцент кафедри екології Павличенко А.В. нагороджені Диплом III ступеню на Всеукраїнському конкурсі студентських робіт за галуззю науки «Екологія та екологічна безпека» за роботу «Дослідження стану зелених насаджень в зоні впливу автотранспорту».

У березні 2016 р. професор Герман Хайльмайєр прочитав цикл лекцій присвячених питанням біомайнінгу і фіторемедиації забруднених територій. Теоретичний курс з групою студентів чисельністю 35 осіб з кафедр екології, підземної розробки родовищ та відкритих гірничих робіт. На лекції розглянуто питання використання рослин-гіперакумуляторів для потреб фіторемедиації і вилучення потенційно корисних металів з відходів вуглевидобування і збагачення.

7 травня по 13 червня 2016 року делегація у складі: проф. каф. екології Коврова О.С., доц. каф. екології Клімкіної І.І., студентів Подпрятової Н.О. (гр. ЕОгС 14-1), Іванової О.А. (гр. ЕОг-12-1) пройшла стажування в ТУ «Фрайберзька гірнича академія» (ТУ «ФГА»), м. Фрайберг, ФРН. Прийнято участь у лабораторних курсах «Фітомайнінг» (7 травня – 21 травня 2016 р.) та у «Біохімічний практикум з гірничої мікробіології» (23 травня – 10 червня 2016 р.). Дані курси проведено німецькими фахівцями на базі лабораторій ТУ «ФГА» з біології та екології (зав. – проф. Г. Хальмаєр) та мікробіології навколишнього середовища (зав. – проф. М. Шльоман) в рамках проекту «Біотехнології в гірництві – інтеграція нових технологій в освітню практику» за фінансової підтримки DAAD.

Студент Красовський С.А. гр. ЕО-14-1 отримав Диплом переможця ІІІ ступеню ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю "Технології захисту навколишнього середовища", яка проходила на базі Одеської національної академії харчових технологій з 11 по 13 квітня (науковий керівник (доц. Кулікова Д.В).

Студенти-екологи мають можливість проходити наукове стажування у Міжнародних літніх школах, які щорічно проводяться на базі Національного гірничого університету спільно із спеціалістами Бранденбурзького технічного університету за фінансової підтримки Німецької служби академічних обмінів (DAAD). Під час стажування студенти обговорюють актуальні питання комплексного планування з охорони довкілля, сталого розвитку регіонів, управління охороною довкілля та адаптації до кліматичних змін.

Студентка 5 курсу гірничого факультету, кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища Тетяна Дерябкіна (група 101м-17-1), завдяки співпраці Міжнародного офісу з університетом Кобленц-Ландау від міжнародної програми Erasmus+ пройшла піврічне стажування (1.10.17-23.02.18) в університеті Кобленц-Ландау (Німеччина).

Студент еколог Зворигін К. (101м-17-1) з 5 лютого по 30 червня 2018 р. проходить навчання в Монтан-Університеті (Леобен, Австрія) в рамках академічної мобільності Erasmus+ (КА107).

24 січня 2018 року відбувся захист магістерських робіт студентів кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища.

На виконання поточного етапу DAAD проекту «Біотехнології в гірництві – інтеграція нових технологій в освітню практику», який реалізовується спільно на кафедрі екології та ТЗНС спільно з ТУ «ФГА» відбувся захист двох магістерських робіт англійською мовою на засадах подвійного керівництва (студенти-екологи гр. 101м-16-1 Подпрятова Н.О. та Іванова О.А.).

В рамках заходу було організовано Скайп-конференцію за участі професора Інституту біологічних наук Технічного університету «Фрайберзька гірнича академія» (ТУ «ФГА», м. Фрайберг, ФРН) Германа Хайльмайєра.

Дипломна робота магістра Подпрятової Н.О. виконана під керівництвом доц. Клімкіної І.І. на тему «Дослідження можливості використання червоно-бурої глини для рекультивації породних відвалів вугільних шахт Західного Донбасу». Дослідження виконані на базі лабораторії екології Інституту біології Технічного Університету «Фрайберзька гірнича академія» (м. Фрайберг, Німеччина) під керівництвом проф. д-ра Міхаеля Шльомана та проф. д-ра Германа Хайльмайєра та лабораторії Екобіотехнологій кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища Національного гірничого університету під керівництвом доц. Клімкіної І.І.. За темою дипломної роботи надруковано 4 наукові публікації.

Студентка-магістр – Катерина Суха, яка навчається за новою спеціальністю – 183 «Технології захисту навколишнього середовища» з 10 по 24 вересня 2017 р. успішно пройшла 14-денний інтенсивний курс з просторової екотоксикології та оцінки екотоксикологічного ризику в Міжнародні літній академії. Навчання було організоване факультетом природничих та екологічних наук Інституту екології Ландау університету Кобленц-Ландау та фінансувалося DAAD за фінансової підтримки Федерального Міністерства закордонних справ.

- Студент гр. 101м–18–1 Агамалієв Е. А. отримав Диплом переможця ІІІ ступеня за наукову роботу на тему «Локалізація пилових викидів на мобільних дробильно-сортувальних комплексах кар’єрів гідрозрошувачами підвищеної ефективності» на підсумковій конференції ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Технології захисту навколишнього середовища».

Студент гр. ЕОг–15–1 Ткач І. В. отримав Диплом ІІІ ступеня у другому турі Всеукраїнської студентської олімпіади з спеціальності «Екологія».

Студенти гр. ЕО-15-1 Ілля Ткач та Тетяна Сорока брали участь у Гірничій школі у м. Дубровник, Хорватія за Програмою Горизонт 2020.

Студент гр. 183м-18-1 Красовський С.А. проходив навчання в рамках подвійного диплому за грантової підтримки Еразмус+ в Університет Кобленц-Ландау за спеціальністю «Екологічні науки» терміном на п’ять місяців (з 01.10.18 по 28.02.2019 р).

Студент гр. 183м-18-1 Красовський С.А. проходить навчання в рамках подвійного диплому за грантової підтримки Еразмус+ в Університет Кобленц-Ландау за спеціальністю «Екологічні науки» терміном на п’ять місяців (з 01.03.19 по 30.07.2019 р).


8 липня 2021р. студентка кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища Бараннік Світлана взяла участь у прес-конференції «ЕКО освіта Дніпра 2021. Результати. Світові ЕКО тренди». Захід проводився в рамках проекту «ЕКО освіта Дніпра 2021».Бараннік Світлана виступила з доповіддю на тему: Міжнародний проект з інформування населення про Світовий індекс якості повітря WAQI.

Проєкт «ЕКОосвіта Дніпра 2021» є частиною освітньої програми «ЕКОсвідомість Дніпра» і реалізується за підтримки Дніпровської міської ради, департаменту екологічної політики міськради в рамках муніципальної програми розвитку місцевого самоврядування та висвітленні діяльності Дніпровської міської ради на 2021 – 2025 роки. Мета проекту – розробка та впровадження інформаційних та освітніх екологічних компаній серед молоді, студентства.

Даний захід проводився у Дніпровській міській раді, Білій залі.

На заході були присутні спікери: Станіслав Бандура, Ірина Козлова, Олена Рожко та Ярослав Крисько. Також були присутні студенти різних вишів нашого міста. 

У ТУ "Фрайберзька гірнича академія", (м. Фрайберг) з 20.09 по 21.10.2021 р. проходить планове стажування науковців проф. Коврова О.С. та доц. Клімкіної І.І., аспірантів Зворигіна К., Красовського С. та екологів-магістрів групи 101м-21-1 

Наразі проходить обговорення тематик і планів наукових досліджень із куратором проекту професором Германом Хайльмайером. Також здійснюється практична робота в спеціалізованій науковій лабораторії для обробки зразків ґрунтів і рослин методом плазмової спектроскопії.Шило Д. та Кульбач М. у Німеччині. Стажування відбувається в рамках проекту DAAD ЕкоМайнінг – розробка інтегрованої докторської програми з питань сталого розвитку гірничих регіонів (2019–2022).

Студентки гр. 101м-21 Маргарита Кульбач и Дарина Шило готують зразки біомаси мікроводоростей, отриманих в експериментах, проведених на кафедрі екології та ТЗНС НТУ ДП, до ICP-MS аналізу. Зразки висушеної біомаси Chlorella vulgaris та синьо-зелених водоростей спочатку розчинюються розчином aqua-regio (H2Oд, HCl та HNO3) і піддаються впливу температури 200oC та тиску (метод Microwave digestion). Потім після відповідного розведення та додавання розчину Internal standart зразки будуть готові до ICP-MS аналізу. Отримані результати дозволять встановити концентрації цільових металів, які могли накопичити мікроводорості або у природних умовах, або в експериментах, та запропонувати відповідну технологію щодо відновлення стану об'єктів навколишнього середовища.

Аспіранти Сергій Красовський і Кирило Зворигін протягом трьох місяців виконують експериментальні та лабораторні дослідження в лабораторіях ТУ "Фрайберзька гірнича академія". На фото вони працюють зі зразками ґрунтів, проводять Sequential extraction для визначення рухових форм важких металів. Спочатку вони оброблюють зразки ґрунтів розчином амонію ацетату (рН 7), потім розчином амонію ацетату з лимонною кислотою (рН 4), і після відповідного розведення витяжки будуть проаналізовані на вміст важких металів методом ICP-MS.Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2023 Інформація про сайт