Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Студентський науковий екологічний центр ім. проф. В.А. Долинського

 

В 2016 р. для гуртування талановитої молоді на базі кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища було створено Студентський науковий екологічний центр ім. проф. В.А. Долинського, який в теперішній час виступає потужним базисом проведення досліджень та поглибленим оволодінням обраної спеціальності. Керівником центру призначено к.т.н., доц. О.О. Борисовську.

Активна участь студентів у роботі центру сприяє формуванню креативного мислення, вмінню ставити і вирішувати задачі, застосовувати інноваційні методи при вирішенні складних екологічних проблем, що призводить до відповідального ставлення відносно обраної спеціальності та мотивує до професійного росту. Координаторами робочих груп студентів виступають провідні викладачі кафедри за своїми науковими напрямами.

 В.А. Долинський – фундатор кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища

 

Семерич К.В.У витоків створення кафедри стояв видатний науковець в області рудничної аерології та екологізації гірничо-видобувної галузі – доктор технічних наук,  професор Віталій Андрійович Долинський (1929-2006).

Професійна діяльність Віталія Андрійовича тісно переплелася з бурхливим розвитком Національного гірничого університету та становленням екологічного напряму його діяльності. Він стояв у витоків створення кафедри екології (з 2016 р. екології та технологій захисту навколишнього середовища), сприяв формуванню цілої плеяди перспективних вчених (А.В. Павличенко, О.О. Борисовська, Ю.В. Бучавий, І.Г. Миронова) які зараз продовжують його справу у підготовці фахівців-екологів, технологів та біологів.

Наукові дослідження проф. В.А. Долинського тісно пов'язані з проблемами забезпечення техногенної та екологічної безпеки вугільної, гірничорудної промисловості, підземного будівництва.

В активі Віталія Андрійовича потужний науковий доробок, що складається із 225 наукових праць, серед яких 3 монографії і 2 довідника та 3 навчальних посібника з рудничної вентиляції та безпеки життєдіяльності, 5 науково-методичних розробок і 16 патентів. Під його керівництвом успішно захищено 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Діяльність Долинського В.А. високо оцінена урядом, його нагороджено орденом «Знак Пошани» та 4 медалями, грамотами Міністерства вугільної промисловості СРСР та УРСР, Знаком Вищої школи СРСР «За відмінні успіхи в роботі».

 

Матеріально-технічна база та лабораторії центру

Центр включає 3 спеціалізовані лабораторії та 2 комп’ютерний клас із сучасним обладнанням, як то: атомно-абсорбційний спектрофотометр; фотоелектроколориметр; термостат; рН-метри; мікроскопи; електронні терези, пиломір-логер, вимірювачі концентрації формальдегіду, чадного газу у повітрі та інші.

 


 

Купить Фотометр КФК-2 – MICROmed


 Тематика досліджень

Тематика науково-дослідної діяльності центру спрямована на вирішення актуальних екологічних проблем техногенно навантажених промислових регіонів України та зумовлюється науковими напрямами провідних співробітників кафедри.

Наукова діяльність проф. Павличенка А.В. охоплює широке коло проблем: підвищення екологічної безпеки при поводженні з відходами гірничодобувних підприємств вугільно-рудної промисловості; вдосконалення технологій вилучення корисних компонентів з техногенних відходів гірничодобувного та паливно-енергетичного комплексів; розробку методів відновлення об'єктів навколишнього середовища в районах гірничих підприємств; обґрунтування методики оцінки техногенного ризику та нормативів екологічної безпеки наслідків гірничо-видобувної діяльності. Під його науковим керівництвом активно працювали наступні студенти: Красовський Сергій, Сорока Вадим, Катерина Сєлезньова, Анастасія Тутко, Володимир Шебанов, Андрій Пугач, Артем Красніков, Володимир Абакумов, Ісломбек Мовлонов, Тетяна Крохмаль Тетяна Копильченко та ін.

 

Зображення, що містить одежа, чоловік, особа, Обличчя людини Автоматично згенерований опис

Зображення, що містить стіна, у приміщенні, меблі, стіл Автоматично згенерований опис

В своїй науковій діяльності проф. В.Є. Колесник приділяє значну увагу зниженню викидів пилу та інших екологічно небезпечних домішок в атмосферу, а також із енергозбереженню. Так під його керівництвом студентом Ельмаром Агамалієвим було розроблено метод локалізації пилових викидів на дробильно-сортувальних комплексах кар’єрів гідрозрошувачами, а з студентом Сергієм Олійником – засоби утеплення будинків.

Основна наукова діяльність проф. Коврова О.С. пов’язана з обґрунтуванням та вдосконаленням технологій захисту водних ресурсів та атмосфери, фіторемедіацією та відновленням техногенно забруднених територій, геоекологічною оцінкою зсувонебезпечності на регіональному і локальному рівнях.

Разом зі студентами Сушко Златою, Колісником Кирилом, Маліченко Валерієм, Карпенко Веронікою, Геттою Анастасією, Шмельовою Валерією, Щербиніним Миколою, Федориненко Анастасією, Скраклій Крістіною та ін. досліджував проблему забруднення атмосферного повітря і гідросфери від різних промислових підприємств і технологічних процесів з обґрунтуванням екотехнологій очистки газопилових викидів і технологій захисту водних ресурсів, удосконалення технологій водопідготовки, дослідження екологічних умов вермікультивування для переробки органічних відходів, оцінка ефективності технологій рекультивації і фіторемедіації земель та ін.

Зображення, що містить одежа, у приміщенні, особа, стіл Автоматично згенерований опис

 

Зображення, що містить одежа, особа, у приміщенні, стіна Автоматично згенерований опис

Зображення, що містить Лабораторія, хімія, Обладнання лабораторії, Медичне обладнання Автоматично згенерований опис

Сфера наукових інтересів  проф. Яковишиної Т.Ф. стосується екологічного моніторингу ґрунтів техногенно навантажених урбоекосистем, класифікації та оцінки антропогенно порушених ґрунтів урбанізованих територій; комплексної системи оцінювання забруднення ґрунту з урахуванням його буферної здатності; екологічного ризику забруднення ґрунту важкими металами для здоров’я населення; технологій відновлення міських ґрунтів шляхом створення стійких фітоценозів; фітоекстракції та фітостабілізації ґрунту; оцінці змін клімату. Під її керівництвом студентами Мурашовою К.О., Панкратовою В.Я. Данилик А.М. та Федоренко Є.С. було оцінено токсичний вплив важких металів на мікробіоту ґрунту, що знайшло свої відбитки через підготовку низки публікацій та доповідей на профільних конференціях.

Напрям наукової діяльність  доц. Березняка О.О. зосереджено на переробці мінеральної та техногенної сировини, відновленні та рециклінгу промислових відходів. Під його керівництвом студентами Тарабанцем Антоном, Гринем Максимом, Божко Владленою, Соловйовим Дмитром, Пелипенко Євгеном було досліджено особливості класифікації, флотаційного збагачення, магнітної та гравітаційної сепарації продуктів шламової крупності, розроблено технологічні рішення з переробки вугільних шламів Павлоградської ЦЗФ з отриманням додаткового якісного концентрату та високозольних відходів, переробки золи виносу Чернігівської ТЕЦ з отриманням низькозольного вуглецевого концентрату, переробки вуглевмісних шламів Добропільської ЦЗФ з вилученням тонкодисперсного вугілля, переробки марганцевих шламів ЦЗФ Чкаловська з отриманням марганцевого концентрату та ін.

Основна наукова діяльність доц. Борисовської О.О. пов’язана з утилізацією твердих побутових та промислових відходів, разом зі студентами Фортуною Марією, Бовсуновським Владиславом, Рябою Анастасією, Трет’яковою Валерією, Анікевич Катериною, Король Тетяною, Павлик Анастасією, Панафутіною Марією, Прижигалінською Євгенією, Гопайца Іриною та ін. досліджувала екологічну небезпеку від забруднення довкілля мікропластиком, розробляла напрями утилізації комбінованої полімерної упаковки дой-пак, відходів пластику, відходів скла, відпрацьованих хімічних джерел струму, люмінесцентних ламп, сонячних фотоелектричних елементів, вторинного поліетилентерефталату та ін.

 Зображення, що містить у приміщенні, одежа, особа, стіна Автоматично згенерований опис

 

Наукова діяльність доц. Кулікової Д.В. зосереджена на удосконаленні методології оцінювання якісного стану та рівня екологічної безпеки поверхневих водойм та з подальшою розробкою природоохоронних і ресурсозберігаючих технологій. Разом із студентами Коренєвим Олексієм, Кушнаренко Єлизаветою, Таран Анастасією, Трагов Євою, Грунтовим Дмитром, Смагловим Никитою, Пелихом Святославом, Полтавцем Віталієм, Новостройною Вікторією та іншими, оцінювала рівень екологічної безпеки поверхневих водойм Дніпропетровської області, розробляла технічні рішення щодо захисту житлових зон населених пунктів від автомобільних вихлопів, удосконалювала технології очищення стічних вод і газоочисного обладнання промислових підприємств різних галузей народного господарства.

Загальним напрямком наукової діяльності доц. Миронової І.Г. є дослідження екологічної небезпеки від антропогенного забруднення довкілля урбосистем. Наприклад, разом зі студентом Возіяном Є.О. аналізувала стан техногенного навантаження на атмосферне середовища м. Дніпро за допомогою статистичних даних, розраховувала індекси забруднення атмосфери, проводила оцінку ризику здоров’ю населення від забруднення. Разом зі студенткою Ляшкевич А.М. проводила оцінку шумового забруднення м. Дніпро Індустріального району та запропонувала встановлення шумозахисного екрану та створення системи додаткових смуг зелених насаджень. Разом зі студенткою Мілютіною В.І. запропонувала спостерігати за якістю навколишнього середовища за допомогою безпілотних літальних апаратів – гексакоптера Yuneec H520E. Також доц. Миронова І.Г. значну увагу приділяє аналізу та оцінці стану довкілля методами біоіндикації та біотестування. Разом зі студентами Коваленко А.І., Мовчан Л.Е., Соколянською К.В., Кухар Д.А., Мілютіною В.І., Середою О.О. та Кучук Н.Р. досліджувала функціонування фітоценозів паркових зон міст: Дніпро (парк ім. Т.Г. Шевченко), Кам’янське (Центральний парк культури і відпочинку), Женева (парк Ла Гранж), Нікополь (парк «Перемоги»), Одеса (парк ім. Тараса Шевченка), Жовті Води (Центральний парк слави); розробляла пропозиції, спрямовані на їх збереження.

Наукова діяльність доц. Матухно О.В. спрямована на вирішення актуальних науково-практичних задач, пов’язаних із оцінкою впливу російської агресії на стан навколишнього середовища України.

Сфера наукових інтересів доц. Сідашенко О.І. пов’язана з дослідженням мікрофлори людини і можливими шляхами її корекції, та вивченням показників імунної системи й розвитком алергічних захворювань різного генезу, таких як бронхіальна астма, алергічний риніт, атопічний дерматит, харчові алергії тощо. Разом зі студенткою Федоренко Євгенією проводиться аналіз особливості складу мікробіому, його вплив на різні системи організму та здоров’я людини загалом; з Гаркушею Єлизаветою вивчаються результати імунологічних показників, зокрема Імуноглобуліну Е у дітей віком 6-9 років, який відповідає за розвиток алергічної реакції та виробляється локально.

Основна наукова діяльність асистента Грунтової В.Ю. пов’язана з екологічною оцінкою техногенно-навантажених, рекреаційних територій. Разом зі студентами Зубковою О.С., Шутько В.В. досліджувала екологічний стан грунтів промислових міст методами біоіндикації.

Сфера наукових інтересів завідувача лабораторії, асистента за сумісництвом Федотова В.В. – біоіндикація навколишнього середовища, оцінка стану біологічних ресурсів, заповідна справа, біологічна  рекультивація порушених земель.

Сфера наукових інтересів доц. Воронкової Ю.С. пов’язана з біохімією канцерогенезу, актуальними питаннями клінічної біохімії, формуванням біоплівок, біохімією патологічних процесів, вивченням питань родючості грунту та аспектами вивчення та удосконалення системи поводження з медичними відходами. Разом зі студентами-біологами займалася питаннями вивчення властивостей грунтів забруднених промислових територій та розробкою заходів щодо покращення їх родючості (Мурашова Катерина), визначали переваги використання імуноферментного методу та полімеразної ланцюгової реакції при дослідженні герпесвірусів в лабораторних умовах (Сидорчук Павло), займалися питаннями сучасної лабораторної діагностики щодо використання комплексу біохімічних маркерів крові з метою ранньої діагностики онкозахворювань (Панкратова Владислава); зі студентами екологами працювали над питаннями захороненя, сортування та поводження з ТПВ та медичними відходами (Ільчишен Леонтій та Верещако Кирило).

 

Здобутки

Талановиті та цілеспрямовані студенти отримують підвищенні іменні стипендії Президента України, Кабінету Міністрів та видатних вчених Національного гірничого університету, а також стають лауреатами Стипендіальної програми Фонду Віктора Пінчука «Завтра.UA».

Щорічно талановиті та активні студенти отримують фінансову підтримку в рамках проєкту DAAD "Ukraine digital: Ensuring academic success in times of crisis":

2023: Мулін Владислав гр.183-20-1, Маліченко Валерій гр. 183-20-1 та Просяник Вадим гр. 101м-22-1;

2024: Мулін Владислав, Маліченко Валерій, Маслак Анатолій (183 Технології захисту навколишнього середовища) та Возіян Євген (101 Екологія).

Основною  метою цієї стипендії є підтримка талановитих студентів, які у важких умовах мають відмінні оцінки, активно допомагають університету, населенню та ЗСУ у боротьбі з ворогом. Це флагман нашої майбутньої науки та високої професійності!


 

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт