Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Матухно О.В.

Матухно Олена Вікторівна - у 1999 році закінчила Національну металургійну академію України (НМетАУ) за спеціальністю "Екологія", отримала кваліфікацію спеціаліста екології, диплом з відзнакою.

У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека. У 2013 році отримала звання доцента. З 2012 року працювала доцентом кафедри інженерної екології та охорони праці НМетАУ.

У 2019 році закінчила ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (м. Дніпро) за спеціальністю «Цивільна безпека», освітня програма «Охорона праці». Магістр з охорони праці, професійна кваліфікація інженер з охорони праці. Диплом з відзнакою.

У 2018 році склала іспит при Міністерстві екології та природних ресурсів України, отримала сертифікат екологічного аудитора (Сертифікат ЕА № 233. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України №452 від 26.12.18 р.).

З 2021 року гарант освітньо-професійної програми 101 Екологія (перший (бакалаврський) рівень) НТУ "Дніпровська політехніка". 

У 2021-2022 н.р. керувала студентськими науковими роботами. Робота студента гр. 183-20-1 Муліна В.С. (науковий керівник доц. Матухно О.В.) отримала Диплом І ступеню на Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 101 «Екологія» (м. Кременчук).Практичний досвід за фахом

Виконавець екологічних аудитів на підприємствах: ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПрАТ «Хімдивізіон» (м. Кам’янське), ПІІ «Іст Болт Україна» (м. Дніпро), ТОВ «Любимівський кар'єр» (Дніпропетровський район, с. Любимівка), ТОВ «ВП «Гамма» (м. Дніпро), Екологічний аудит міста Вишневе (Київська обл.), ПП «Сігма» (Дніпропетровський район, с. Степове), «Дарницька ТЕЦ» ТОВ «Євро-Реконструкція» (м. Київ), екологічний аудит недобудованої будівлі готелю «Парус» (м. Дніпро), екологічний аудит діяльності з управління відходами у м. Покровськ (Донецька обл.).

Розробник звітів з ОВД.

За сумісництвом працювала на посадах:

- начальник відділу ОВД та СЕО ТОВ НДЦ «Екологія довкілля»;

- керівник відділу моніторингу довкілля та змін клімату ТОВ «Професійний екоаудит»;

- HSE manager (менеджер з соціальних, екологічних питань та охорони праці) в групі управління інвестиційного проекту «Завершення будівництва метрополітену в. Дніпропетровську», що фінансується Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).

2017-2019 рр експерт міжнародного наукового проекту ГЕФ-ЮНІДО «Екологічно обґрунтоване поводження та остаточне видалення поліхлорованих дифенілів (ПХД) в Україні» (https://pcbs-ukraine.org/)

2019 р. – консультант-експерт міжнародного проекту «Покращення якості послуг в сфері управління відходами на муніципальному рівні в ОТГ» Програми «U-LEAD з Європою» та «Кластеру сталого економічного розвитку GIZ Україна» (http://greenchamber.org.ua/novini-detalnishe/dnipropetrovska-torgovo-promislova-palata-prijmaje-akti...)

2017 р. дійсний час – член науково-технічної ради департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради (м. Дніпро)

2017 р. – дійсний час – член науково-технічної екологічної ради департаменту екології та природних ресурсів ДніпроОДА (https://adm.dp.gov.ua/pro-oblast/ekologiya-pro-oblast/naukovo-tehnichna-ekologichna-rada)

2018 р. - амбасадор проекту «Зелені рішення» бізнесу – єднання для сталого розвитку», що здійснювався при підтримці Дніпропетровської обласної організації роботодавців, Дніпропетровської обласної ради Дніпропетровського інвестиційного агентства та Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ (http://www.gs.dp.ua/language/uk/test).

Член ГО «Асоціація експертів з оцінки впливу на навколишнє природне середовище».

Експерт Національного агентства з акредитації України (НААУ) з акредитації органів з верифікації тверджень щодо парникових газів (стандарт ISO/IEC 14065).

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальностями 101 Екологія, 183 Технології захисту навколишнього середовища, 263 Цивільна безпека.

Досвід викладацької діяльності понад 15 років. Є автором та співавтором понад 100 друкований праць, 4 патентів на винаходи України, 2 авторських творів та декількох десятків методичних розробок з дисциплін екологічного спрямування.

Наукова діяльність

Основна наукова діяльність пов’язана з тематичними напрямами:

- підвищення рівня екологічної безпеки промислових підприємств;

- впровадження найкращих доступних технологій в Україні;

- екологічні аспекти сталого розвитку.

Курси, тренінги, підвищення кваліфікації за останні 5 років

2016 р. – ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
(м. Дніпро), кафедра безпеки життєдіяльності – підвищення кваліфікації – стажування з дисципліни «Охорона праці», «Охорона праці в галузі професійної діяльності». Довідка про підсумки стажування.

2017 р. – центр «Розвиток КСВ» (м. Київ), Інститут вищої освіти (м. Київ), Програма розвитку ООН – семінар-тренінг «Як викладати КСВ та Цілі сталого розвитку». Отримано сертифікат.

2017 р. – проект 564689-EPP-1-2015-1-UAEPPJMO-MODULE “European Union Leadership in Climate Change Mitigation” за програмою Erasmus+ (Jean Monnet Modules), Національна металургійна академія України – навчальний модуль «Запобігання зміни клімату: політика та інструменти Європейського Союзу». Отримано сертифікат.

2017 р. – Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА – практичний семінар з онлайн послуг в сфері екології «Декларація про відходи. Довідка величин фонових концентрацій. Висновок екологічної експертизи».

2018 р. – Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації – семінар-тренінг для фахівців підприємств «ОВД».

2018 р. – Міністерство екології та природних ресурсів України, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління (м. Київ) – курс з підвищення кваліфікації щодо підготовки кандидатів на отримання сертифікату екологічного аудитора на тему «Екологічний аудит». Отримано свідоцтво про підвищення кваліфікації.

2018 р. – Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, ТОВ «Технічні та управлінські послуги» (м. Київ, Україна) – семінар-тренінг «Рекомендації для підприємств щодо підготовки к впровадженню нового регуляторного механізму впровадження торгівлі квотами на викиди парникових газів. Аналіз європейської системи торгівлі квотами (Директива 2003/87/ЕС), вимог Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС».

2018 р. – консорціум організацій verico SCE (Німеччина), TUV NORD CERT (Німеччина), GmbH FutureCamp Climate GmbH (Німеччина), ТОВ «Технічні та управлінські послуги» (м. Київ, Україна) – навчання з питань верифікації та акредитації для цілей системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів, а саме: Training of Trainers GHG Verification and Accreditation; Training on Accreditation for compliance with ISO 14065. За результатами навчання отримано сертифікати.

2020 р. – Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти – курс «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг». Отримано сертифікат.

2020 р. – Міністерство екології та природних ресурсів України, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління (м. Київ), ГС «Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування» - участь в онлайн вебінарі щодо застосування національних стандартів з ОВД та електронного сервісу для оцінки впливів на довкілля. Отримано сертифікат.

2021 р. – Міністерство освіти і науки України, Національна металургійна академія України – педагогічний навчально практичний семінар на тему «Організація підтримки студентів в умовах змішаного навчання». Отримано сертифікат.

У червні 2022 року пройшла навчальний курс від Національного акредитаційного органу Сполученого Королівства (UKAS) щодо застосування оновлених стандартів ISO/IEC 17029:2019 та ISO 14065:2020 при акредитації органів верифікації тверджень щодо парникових газів. Отримано відповідний сертифікат.

Навчальні посібники

Оцінка впливу на довкілля: Навчальний посібник. Частина І / Л.В. Бабенко, О.В. Матухно, А.В. Сибір. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – 40 с.

Оцінка впливу на довкілля: Навчальний посібник. Частина ІІ / Л.В. Бабенко, О.В. Матухно, Я.В. Романько. – Дніпро: НМетАУ, 2020. – 40 с.

Організація охорони праці на підприємстві: Навчальний посібник з дисципліни «Основи охорони праці» для студентів спеціальностей 101 - екологія та 183 - технології захисту навколишнього середовища (бакалаврський рівень) / Іванов І.І., Мєшкова А.Г., Сухарева М.В., Матухно О.В., Соболевська О.С. - Дніпро: НМетАУ, 2020. – 62 с.

Статті у журналах та збірниках наукових праць, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science)

Bobylev, V.P., Matukhno, Y.V., Turishchev, V.V. Transportable process module with upgraded ecological and economic parameters for regeneration and processing of foul electrolytes // Metallurgical and Mining Industrythis link is disabled. – 2013. - № 5(1). – Р. 36–38 (Scopus)

Bobylev, V.P., Matukhno, Y.V., Turishchev, V.V., Belokon, K.V. Methodical approach for selection of design parameters of electrodialisys diaphragmless apparatus for regeneration of electrolyte-containing solution // Metallurgical and Mining Industrythis link is disabled. – 2014. - № 5(2). – Р. 77–80 (Scopus)

Rumiantsev, V., Yakubin, N., Bielokon, K., Matukhno, E., Leventsova, C. Ecological aspects of the neutralization of gas emissions leaving from the resin storehouse of joint - stock company Zaporozhkoks // Metallurgical and Mining Industrythis link is disabled. – 2015. - № 7(4). – Р. 105–109 (Scopus)

Belokon, K.V., Belokon, Y.A., Kozhemyakin, G.B., Matukhno, E.V. Environmental assessment of the intermetallic catalysts utilization efficiency for deactivation of the pollutants emitted by electrode production enterprises // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. – 2016. - № 3. – Р. 87-94. ISSN (print) 2071-2227, ISSN (online) 2223-2362 (Scopus)

S. Hryhoriev, A. Petryshchev, K. Belokon’, K. Krupey, M. Yamshinskij, G. Fedorov, D. Stepanov, A. Semenchuk, E. Matukhno, A. Savvin. Determining the physical-chemical characteristics of the carbon-thermal reduction of scale of tungsten highspeed steels // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, № 2(6), 2018. - Р. 10–15. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.125988; ISSN (print) 1729-3774, ISSN (online) 1729-4061 (Scopus)

Karina Belokon’, Yevheniia Manidina, Aleksandr Fedchenok, Elena Matukhno. Development of a method for catalytic purification of carbon-containing components of gas emissions from industrial enterprises // Procedia Environmental Science, Engineering and Management, Volume 6, № 4, 2019. – Р. 545-552. ISSN: 2392 – 9537. ISSN-L: 2392 – 9537. eISSN: 2392 – 9545 (Scopus)

Elena Matukhno, Karina Belokon, Volodymyr Shatokha, Tetiana Baranova. Ecological aspects of sustainable development of metallurgical complex in Ukraine // Procedia Environmental Science, Engineering and Management, Volume 6, № 4, 2019. – Р. 671-679. ISSN: 2392 – 9537. ISSN-L: 2392 – 9537. eISSN: 2392 – 9545 (Scopus)

Volodymyr Shatokha,· Elena Matukhno,· Karina Belokon,· Grygorii Shmatkov. Potential Means to Reduce CO2 Emissions of Iron and Steel Industry in Ukraine Using Best Available Technologies // Journal of Sustainable Metallurgy, Volume 6, № 3, 2020. - P. 451-462. ISSN 2199-3823 https://doi.org/10.1007/s40831-020-00289-0 (Scopus)

Volodymyr Shatokha, Elena Matukhno. Climate change mitigation scenarios for the ukrainian steel sector based on best available technologies deployment // Procedia Environmental Science, Engineering and Management, Volume 8, № 2, 2021. – Р. 507-517. Scopus, ISSN: 2392 – 9537, ISSN-L: 2392 – 9537, eISSN: 2392 – 95457 (Scopus)

Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України:

Матухно О.В. Аналіз питання відповідності вітчизняних та європейських стандартів екологічної безпеки / О.В. Матухно// Збірка наукових праць «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика».– Випуск 8. – 2016. – С. 140-149.

Єрьомін О.О., Матухно О.В., Гупало О.В., Радченко Ю.М., Єрьоміна О.Л. Заходи з екологізації вищої освіти в рамках стратегії сталого розвитку / Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика: збірник наукових праць. – Випуск 8. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2016. – C. 235-239.

Мєшкова А.Г., Саввін О.В., Кравцов С.В., Сухарева М.В., Матухно О.В. Рекомендації щодо вибору оптимального режиму роботи відкритих контактних контурів охолодження ТОВ МЗ «Дніпросталь» / Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика: збірник наукових праць. – Випуск 8. – Дніпропетровськ: Нова ідеологія, 2016. – C. 260-267.

Matukhno E., Belokon K., Baranova T., Romanko Y. Improving the environmental component of sustainable development of metallurgical enterprises through the implementation of the best available technologies // Теорія і практика металургії, №1, 2020. - C. 24-29. ISSN 1028-2335

Матухно О.В., Шматков Г.Г., Бєлоконь К.В., Сибір А.В. Дослідження екологічної безпеки металургійного виробництва методом оцінки життєвого циклу // Екологічні науки, №29, Т.1, 2020. – С. 32-37. ISSN: 2306-9716 (Print) 2664-6110 (Online) Категорія Б

Шатоха В.І., Матухно О.В. Моделювання сценаріїв модернізації металургійної галузі України до 2030 року з метою скорочення викидів діоксиду вуглецю // Екологічні науки, №30, 2020. – C. 104-110. ISSN: 2306-9716 (Print) 2664-6110 (Online) Категорія Б.

Бєліков А. С., Матухно О. В., Сибір А. Безпечна організація робіт під час демонтажів підкранових балок в умовах діючих цехів з урахуванням ризик-орієнтованого підходу // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури,. - №6 (271-272), 2020. – С. 29-38

Бєлоконь К. В., Троїцька О. О., Манідіна Є. А. Матухно О.В. Аналіз процесу інтеграції екологічної і технічної освіти як запоруки формування екологічного світогляду у фахівців інженерно-технічних спеціальностей // HUMANITIES STUDIES: збірник наукових праць / Гол. ред. В. Г. Воронкова. - Випуск 5 (82). - Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2020. – С. 86-100

Бєлоконь К.В., Матухно О.В. Оцінка канцерогенного ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря м. Запоріжжя формальдегідом // Зб. наук. праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки). - Вип. 2 (37). – Кам’яньске, 2020. – С. 142-148

Патенти на винаходи та корисні моделі

Патент на винахід № 85001 Україна, МПК7 C02F1/00, C02F1/66, C02F9/00, E03F5/00. Спосіб знешкодження відпрацьованих кислотних стоків, що містять електроліти / Бобилєв В.П., Матухно О.В.; заявник та власник Національна металургійна академія України. - № а 2007 08409; заявл. 23.07.2007; опубл. 10.12.08; Бюл. № 23. – 8 с.

Патент на винахід № 90182 Україна, МПК7 B01D61/42. Спосіб розділення компонентів розчинів відпрацьованих електролітів при їх регенерації шляхом електролізу і пристрій для його здійснення / Бобилєв В.П., Котляров В.В., Матухно О.В.; заявник та власник Національна металургійна академія України. - № а 2008 06794; заявл. 19.05.2008; опубл. 12.04.2010; Бюл. №7. – 4 с.

Патент на винахід №86544 Україна, МПК7 G01N33/38, G01N24/00, G01N33/00, C04B2/00. Спосіб визначення гідратаційної активності вапна / Бобилєв В.П., Бурчак О.В., Матухно О.В.; заявник та власник Національна металургійна академія України. - № а 2008 04664; заявл. 11.04.2008; опубл. 27.04.2009; Бюл. № 8. - 4 с.

Патент на корисну модель № 65896 Україна, МПК7 С02F9/00, C25D21/00. Мобільна установка для обробки стічних вод та технологічних розчинів, що містять електроліти/ Матухно О.В., Бобилєв В.П.; заявник та власник Національна металургійна академія України. - № а 2010 00129; заявл. 11.01.2010; опубл. 26.12.2011; Бюл. № 24. - 4 с.

Свідоцтво № 84480 Україна про реєстрацію авторського права на твір «Оцінка можливого впливу планованої діяльності на довкілля при розробці родовищ нерудних корисних копалин відкритим способом» [Текст] / Смоляр В.В., Оводенко Т.С., Кризська Ю.М., Покшевницька Т.В., Матухно О.В., Клімова І.О. (Україна); заявник та власник Смоляр В.В. – Заявка № 85309; заявл. 16.11.18; зареєстровано 15.01.19 в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

Свідоцтво № 86515 Україна про реєстрацію авторського права на твір «Методика оцінювання екологічних впливів на довкілля під час проведення оцінки впливу на довкілля» [Текст] / Смоляр В.В., Оводенко Т.С., Матухно О.В., Покшевницька Т.В., Кризська Ю.М. (Україна); заявник та власник Смоляр В.В. – Заявка № 87798; заявл. 22.02.19; зареєстровано 01.03.19 в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

Профілі у наукометричних базах:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=La7sDNAAAAAJ

https://orcid.org/0000-0001-5536-6745

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55903120700

Контакти: пр. Яворницького 19, корп. 10, кімн. 705

E-mail: matukhno.o.v@nmu.one

СЕРТИФІКАТИ ТА ДОВІДКИ


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт