Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
 

На кафедрі екології велика увага приділяється науково-дослідницькій роботі студентів. Під керівництвом викладачів кафедри студенти приймають активну участь у науково-дослідницькій роботі, зокрема, готують наукові роботи, статті, доповіді, які доповідають на всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах, олімпіадах.

Семерич К.В.Для активізації проведення наукових досліджень студентами та молодими вченими був створений «Студентський науковий екологічний центр ім. проф. В.А. Долинського". Студентське наукове товариство кафедри екології налічує 20-30 студентів різних курсів. Головою СНТ у 2007-2010 рр. була студентка Гіке Ю.Г., а з 2011 р. товариство очолює Семерич К.В.

Члени СНТ приймають активну участь у екологічних конкурсах, конференціях, олімпіадах та симпозіумах. За останні роки студенти-екологи перемагали на Всеукраїнських олімпіадах за напрямом "Екологія та охорона навколишнього середовища" та дисципліни "Основи екології" та отримували Дипломи та Грамоти за кращі доповіді на Міжнародних, Всеукраїнських та Регіональних конференціях. Результати науково-дослідних робіт студентів друкуються в тезах та матеріалах конференцій. Щорічно друкується 30-40 наукових праць зі студентами.

У поточному році студенти-екологи виступили з доповідями на конференціях проведених на кафедрі екології:

Нагородження- 25.03.2011 р. секція ”Екологічні проблеми техногенно-навантажених регіонів" Другої науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених НГУ "Наукова весна-2011", зроблено 37 доповідей студентів та аспірантів.

- 14-15.04.2011 р. секція 4 – "Challenges in Environmental Protection" Шостого міжнародного форуму студентів та молодих вчених Розширюючи обрії", зроблено 11 доповідей студентами та аспірантами.

- 18.05.2011 р. секція "Екологічні проблеми Донецько-Придніпровського регіону України" 66 СНТК НГУ, зроблено 28 доповідей студентів та аспірантів.

- 19.05.2011 р. науково-практична конференція "Здоровий спосіб життя: Проблеми та досвід", зроблено 11 доповідей студентів та аспірантів.

Студенти-екологи щорічно приймають участь у конференціях екологічної спрямованості:

- Міжнародній конференції "Форум гірників", Дніпропетровськ;

- Міжнародній науковій конференції студентів, магістрантів і аспірантів "Регіональні екологічні проблеми", Одеса;

- Всеукраїнській науковій конференції студентів, магістрів та аспірантів "Сучасні проблеми екології та геотехнологій", Житомир;

- Всеукраїнській науковій конференції аспірантів і студентів "Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів" Донецьк;

- Міжнародному форумі студентів та молодих вчених "Розширюючи обрії", Дніпропетровськ;

- Науково-технічній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених НГУ "Наукова весна", Дніпропетровськ;

© 2006-2021 Інформація про сайт