Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Грунтова В.Ю.

Ґрунтова Валентина Юріївна – асистент кафедри екології з 2003 р.

З 1994 по 1998 р. навчалася в Торезькому гірничому технікумі ім. А.Ф. Засядька за спеціальністю «Прикладна екологія» та отримала кваліфікацію «Технік-еколог».

У 2003 р. закінчила Національний гірничий університет, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» та здобула кваліфікацію «Еколог з дослідницьким рівнем діяльності, викладач вищого навчального закладу».

З 2003 по 2006 р. навчалась в аспірантурі за фахом 21.06.01 – Екологічна безпека.

Відмічена подякою ректора, академіка НАН України Півняка Г.Г. за визначні заслуги у підготовці фахівців для України та особистий внесок у розвиток і зміцнення авторитету університету (31.08.2010 р.).

Викладає лабораторні та практичні заняття з наступних дисциплін: «Грунтознавство», «Технології утилізації відходів та рециклінг», «Біогеохімія», «Екологія міських систем», «ландшафтна екологія та заповідна справа» та ін.

Напрями наукової діяльності:

– оцінка екологічного стану довкілля техногенно-навантажених територій;

– біомоніторинг природних територій та об'єктів, що підлягають особливій охороні.

Приймає участь у виконанні науково-дослідних робіт.

Має 60 наукових праць, з яких 8 у фахових виданнях:

1. Buzylo V., Pavlychenko A., Borysovs’ka O., Gruntova V. Technological and environmental aspects of the liquidation of coal mines // New Developments in Mining Engineering: Theoretical and Practical Solutions of Mineral Resources Mining. – The Netherlands: CRC Press/Balkema, 2015. – P. 75–79.

2. І.І. Клімкіна, В.Ю. Ґрунтова // Основи екологічної токсикології. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни студентами напрямку підготовки 6.04.01.06 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористуванння - Д.: НГУ, 2015. – 44 с.

3. С.М. Лисицька, І.Г. Миронова, А.В. Павличенко, Т.В. Скворцова, В.Ю. Ґрунтова // Основи ґрунтознавства та ландшафтознавства // Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт студентами напрямку підготовки 6.08.01.01 «Геодезія, картографія та землеустрій» / - Д.: НГУ, 2015. - 36 с.

4. Ґрунтова В.Ю., Кодаченко Л.А., Грунтовой Д.Р. Передумови виникнення екологічної кризи на окупованих територіях Донбасу // Тези третьої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Молодь: наука та інновації». – Дніпропетровськ, ДВНЗ «НГУ», Т.10. - 2015. - С 67-69.

5. Ґрунтова В.Ю. Безп'ятий І., Грунтовой Д.Р. Екологічні наслідки ліквідації вугледобувних підприємств України та шляхи їх подолання // Матеріали сьомої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна 2016» – Д.: Державний ВНЗ "НГУ", Т.10. – 2016. – С. 354-356.

6. Ґрунтова В.Ю., Грунтовой Д.Р. Перспективи розвитку енергозбереження шляхом виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії як стратегічної цілі державної екологічної політики України // Тези четвертої всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації». – Дніпропетровськ, ДВНЗ «НГУ», Т.10. - 2016. - С 96-98.

7. Грунтовая В.Ю., Шутько В.В. Экологические аспекты сбора и утилизации энергосберегающих ламп // Тези п’ятої всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації». – Дніпропетровськ, ДВНЗ «НГУ», Т.10. - 2017. - С 132.

8. Ґрунтова В.Ю., Крижановський С.В. Перспективи використання вітрогенераторів на промислових відвалах // Матеріали восьмої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна 2017» – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», Т.10. - 2017. – С. 59-60.

9. Грунтова В.Ю., Шило Д.О. Інноваційна технологія очистки атмосферного повітря урбосистем // Тези п’ятої всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації». – Дніпропетровськ, ДВНЗ «НГУ», Т.10. - 2017. - С 135-136.

10. Грунтова В.Ю., Зубкова О.С. Особливості поводження з твердими побутовими відходами // Тези п’ятої всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації». – Дніпропетровськ, ДВНЗ «НГУ», Т.10. - 2017. – С 139-140.

11. Ґрунтова В. Ю., Зубкова О. С., Шутько В. В. Біоіндикація ґрунтів житлового масиву «Північний» м. Дніпро // Матеріали дев’ятої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна 2018» – Д.: НТУ «ДП», Т.10. - 2018. – С. 103-104.

12. Грунтова В.Ю., Мартинюк К.М. Громадський проект як платформа для реалізації ідей з покращення стану довкілля українських міст // Матеріали дев’ятої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна 2018» – Д.: НТУ «ДП», Т.10. - 2018. – С. 107-109.

13. В. Є. Колесник, А. В. Павличенко, В. Ю. Ґрунтова // Дипломна робота магістра: методичні рекомендації для студентів спеціальності 101 «Екологія» [Текст] / В. Є. Колесник, А. В. Павличенко, В. Ю. Ґрунтова; НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2018. – 44 с.

14. Борисовська О.О., Грунтова В.Ю. // Технології утилізації відходів та рециклінг. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «О.О. Борисовська, В.Ю. Грунтова. НТУ «Дніпровська політехніка». Дніпро: НТУ «ДП», 2019. – 52 с.

15. Ґрунтова В.Ю. Можливості та перспективи вирішення екологічних питань в рамках платформи електронної демократії // Матеріали десятої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна 2019» – Д.: НТУ «ДП», Т.10. - 2019. – С. 92-93.

16. Абакумов В. В, ст. гр. 101-19ск-1 ІП, Ґрунтова В. Ю., Аналітичний моніторинг стану атмосферного повітря на території м. Кам'янське // Матеріали сьомої всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації 2019». – Дніпропетровськ, ДВНЗ «НГУ», Т.10. - 2019. – С 139-141.

17. І. І. Клімкіна, В. Ю. Ґрунтова // Основи екологічної токсикології. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів освітньо-професійних програм «Біологія», «Екологія» та «Технології захисту навколишнього середовища» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти [Текст] / І. І. Клімкіна, В. Ю. Ґрунтова. НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2020. – 41 с.

18. І. Г. Миронова, І. І. Клімкіна, В. Ю. Ґрунтова, А. А. Юрченко // Ґрунтознавство. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів освітньо-професійних програм «Біологія», «Екологія» та «Технології захисту навколишнього середовища» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти [Текст] / І. Г. Миронова, І. І. Клімкіна, В. Ю. Ґрунтова, А. А. Юрченко. НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2020. – 41 с.

Обов’язки на кафедрі:

– науковий секретар кафедри;

– секретар секції «Екологічні проблеми регіону» Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна» та Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації».

Контакти: пр. Д. Яворницького 19, корп. 10, кімн. 705.

роб. тел.: (0562) 373-08-14

е-mail: gruntova.v.yu@nmu.one

© 2006-2021 Інформація про сайт