Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Воронкова Ю.С.

Воронкова Юлія Сергіївна

У 2006 р. закінчила з відзнакою Дніпропетровський національний університет за спеціальністю "Біохімія". У 2006-2011 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі біофізики та біохімії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

2008-2016 рр. – асистент кафедри біофізики та біохімії ДНУ ім. О. Гончара.

2016-2018 рр. – доцент кафедри біофізики та біохімії ДНУ ім. Олеся Гончара.

2018-2022 рр. –доцент кафедри загальної медицини з курсом фізичної терапії ДНУ ім. Олеся Гончара.

З серпня 2022 р. – доцент кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища НТУ “Дніпровська Політехніка”.

Дисципліни, які викладає на кафедрі ЕТЗНС:

«Методи біологічних досліджень», «Фізіологія людини та тварин», «Біологія грунтів», «Лабораторні та польові дослідження», «Фізіологія та біохімія рослин», «Вступ до спеціальності», «Молекулярна біологія» та інші.

Сфера наукових інтересів:

біохімія канцерогенезу, клінічна біохімія, формування біоплівок, біохімія патологічних процесів, вплив ксенобіотиків на біохімічні показники.

Є автором більше 90 наукових робіт, серед яких:

статті у наукових фахових виданнях України та виданнях, що індексуються в наукометричних базах даних Scopus та Web of Science, співавтор національного підручника, розділів монографій тощо.

Володіє англійською мовою (В2).

Нагороджена премією Президії НАН України для обдарованої молоді (2006), нагороджена Грамотою головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної держадміністрації, відзначена Грамотою та подякою ректора ДНУ ім. Олеся Гончара, відзначена Подякою директора департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (2019).

Участь у програмах міжнародних та вітчизняних наукових досліджень:

Сертифікат європейських курсів біоетичного комітету щодо дозволу проведення досліджень із лабораторними тваринами PolLASA (Варшава, Польща, 2016 р.).

Учасник програми науково-дослідних держбюджетних тем для молодих вчених, що координуються планом науково-дослідних тем Міністерства освіти і науки України (2016-2018 рр.); д/б тема № 5-321-16:  «Розробка та впровадження інноваційної методики оцінки життєздатності та екологічних функцій інвазійних організмів у новому середовищі».

Учасниця міжнародного проекту в межах виконання діючої угоди про співпрацю між ДНУ ім. Олеся Гончара та Люндським університетом (Швеція), а також в рамках отримання стипендії Вісбі у проекті «Study of novel milk formulas and devices on a premature pig model ensuring proper PUFA absorption and brain development in preterm infants» (Kielanowski Institute of Animal Physiology and Nutrition (Jablonna, Polish) (2016-2018 рр.).

Пройшла підвищення кваліфікації у Донецькому національному медичному університеті за спеціальністю «Клінічна лабораторна діагностика» (2019 р.).

У рамках Програми академічних обмінів «Еразмус+» в рамках угоди між Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара та Середньо-Східним технічним університетом (м. Анкара, Туреччина) участь в онлайн-тренінгу 5th International staff training week в Середньо-Східному технічному університеті (м. Анкара, Туреччина) - “THE DIGITAL WORK AND THE WORLD IN THE TIME OF PANDEMIC”, 21.06-25.06.2021.

Дрезденський університет, за підтримки Німецької служби академічних обмінів (DAAD) в рамках проекту «Establishment of German-Ukrainian University Network for Securing Successful Education in Ukrainian Universities in Time of War and Crisis» програми фінансування «Ukraine digital: Ensuring academic success in times of crisis, 2022», сертифікат DT 2022031, міжнародне стажування The Professional Development Online Training Course “DIGITAL TEACHING”, (19.10.-14.12.2022), 3 кредити ECTS (90 годин).

Університет прикладних наук Анхальт на базі DUDIZ, за підтримки Німецької служби академічних обмінів (DAAD), в рамках проекту DIGIN.NET 2 German-Ukrainian Digital Innovation Network 2, міжнародне стажування "Digital Future: Blended Learning", сертифікат DN 202305236, 04.04.23-31.05.23, 180 годин.

Учасниця XVII Міжнародної літньої школи молодих вчених «Molecular biology, biotechnology and biomedicine», 27.06. – 08.07.2022 р. (Odesa, Ukraine), XVIII Міжнародної літньої школи молодих вчених «Molecular biology, biotechnology and biomedicine», 03.07. – 14.07.2023 р. (Odesa, Ukraine).

Учасниця Всеукраїнського проекту “Uni-Biz Bridge Camp” з розвитку soft skills для викладачів, 11-14.07.2022 р.

Проходила підвищення кваліфікації:

«Педагогіка вищої школи», 3,6 кредити ECTS, 17.12.2019 р. – 28.01.2020 р. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара);

«Сучасні інформаційні технології у освітньому процесі вищої школи», 60 год / 2 кредити ECTS, 15.10.2020 р. – 26.10.2020 р. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара).

Отримала сертифікати про проходження курсів:

«Цифрова компетентність педагога 2022 за програмою МОН», тренінг “Інформаційно-цифрова компетентність педагога відповідно програми МОН», 26-27.12.2021;

6 кроків до доброчесності: від теорії до практики. – Курс від Офісу доброчесності НАЗК (лютий 2022 р.);

International skills development (the webinar) on the theme “Innovative forms of online training using Microsoft Teams and Office 365 Platfoms”, 45 год / 1,5 кредити ECTS (17-24.01.2022, Instytut Badawczo-Rozwojowy Lubielskogo Parku Naukowo Technologicznego, Lublin, Polska);

International skills development (the webinar) on the theme “Academic integrity in the training for bachelors in the countries of the European Union and Ukraine”, 45 год / 1,5 кредити ECTS (20-27.06.2022, Instytut Badawczo-Rozwojowy Lubielskogo Parku Naukowo Technologicznego, Lublin, Polska);

Massive Open Online Course of University of Tasmania (Wicking Dementia Research and Education Centre) “Understanding Dementia” (Розуміння деменції). – 8 weeks / 21 hours. – 09.02.2022-31.03.2022;

«Вступ до обміну вуглеводів» на порталі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (травень 2022 р.);

Massive Open Online Course of University of Tasmania (Wicking Dementia Research and Education Centre) “Understanding Traumatic Brain Injury” (Розуміння черепно-мозкової травми). – 5 weeks / 10 hours. – квітень 2022 р.;

“Biochemical principles of energy metabolism” на порталі Coursera (червень 2022 р.);

Національна фахова школа з міжнародною участю «Вдосконалення харчування для здоров’я та довголіття людини 2022» (онлайн), 30.06.-01.07.2022 р.

Онлайн портал MEDVOICE, сертифікат 2022-1047-1006866-100386, онлайн-курс «Кислотно-основний баланс», 25-26.08.2022 (20 балів БПР), 4 години.

World Health Organization Country Office in Ukraine, Webinar Certificate, «Hematopoiesis. Changes in the number and morphology of erythrocyte blood cells in pathology», 30.09.2022, 1,5 години.

Університет Констанца (Німеччина) на базі кафедри економічної та бізнес освіти, сертифікат № 609536-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP, Еразмус+ проєкт з «Розвитку потенціалу вищої освіти» PAGOSTE «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні» «Професіоналізація педагогів: підходи, структура та стандарти» (17-19.11.2022), 04.11.2022 р.,  12 годин.

SoftServe (онлайн тренінг), сертифікат TM №2022/02060, Навчальний тренінг в рамках ITeacher’s Meet-ups «Вдосконалення викладання у вищій освіті: інституційний та індивідуальний виміри», 22.12.2022, 2 години.

Центр професійного розвитку персоналу НТУ «Дніпровська політехніка», сертифікат №ЗКЦПР02070743-014-009 про проходження міні-курсу «Microsoft Power Point: створюй – редагуй – розміщуй!», 30.03.2023-20.04.2023 р., 1 кредит ЄКТС (30 годин).

Всеукраїнський проект UGEN “Uni-Biz Bridge” сертифікат №310, «Uni-Biz Bridge: Коучинг, менторство та наставництво», 15-17.05.2023, 10 акад. годин.

Центр професійного розвитку персоналу НТУ «Дніпровська політехніка», сертифікат №ЗКЦПР02070743-015-112 про проходження тренінгу «Дистанційне навчання: конструювання, реалізація та якість викладання», 17.05.2023-19.05.2023 р., 1 кредит ЄКТС (30 годин).

Освітній портал Coursera, сертифікат https://coursera.org/verify/LXKL6VPSG5GR , курс “Anatomy: Musculoskeletal and Integumentary Systems” (4 модулі, 25 год.), 09.08.2023 р.

            Instytut Badawczo-Rozwojowy Lubielskogo Parku Naukowo Technologicznego, Lublin, Polska, сертифікат ESN № 15156, International skills development (the webinar) on the theme “Academic integrity and time-management in the preparation of scientific works: foreign and native experience” (07-14.08.2023), 14.08.2023, 1,5 кредити ECTS (45 годин). 

            ГО «Інноваційні обрії України», сертифікат ПК № 003-000338/2023, освітня програма підвищення кваліфікації «Я обираю цифрові інструменти» (09-11.08.2023), 0,2 кредити ECTS (6 год.).

Підручники:

1.  Клінічна біохімія: підручник: у 3 т. за ред. Г.Г. Луньової. – Розділ 7. Клінічна біохімія обміну пуринових і піримідинових мононуклеотидів і нуклеїнових кислот в організмі людини / Шевченко Т.М., Щербиніна М.Б., Воронкова О.С., Воронкова Ю.С. - Львів: ПП «Магнолія 2006», 2022. – Т. 2. – С. 62-77. (984 с.)

2.  Клінічна біохімія: підручник: у 3 т. за ред. Г.Г. Луньової. – Розділ 11. Кислотно-основний стан організму та гази крові / Воронкова Ю.С., Шевченко Т.М., Воронкова О.С. - Львів: ПП «Магнолія 2006», 2022. – Т. 2. – С. 155-174. (984 с.)

3.  Клінічна біохімія: підручник: у 3 т. за ред. Г.Г. Луньової. – Розділ 21. Онкомаркери / Воронкова Ю.С., Шевченко Т.М., Щербиніна М.Б. - Львів: ПП «Магнолія 2006», 2022. – Т. 3. – С. 212-237 (984 с.).

Навчальні посібники:

1.    Біотехнологія. Загальна та мікробна біотехнологія. Том 1.: навч.посібник / Воронкова О.С., Скляр Т.В., Воронкова Ю.С., Зубарева І.М. – Д.: ЛІРА, 2018. – 200 с.

2.   Біотехнологія: генетична та клітинна інженерія. Екобіотехнологія. Том 2: навч. посібник / Скляр Т.В., Воронкова О.С., Воронкова Ю.С., Зубарева І.М. – Д.: ЛІРА, 2019. – 200 с.

Розділи монографій (англ.):

1. Voronkova О.S., Voronkova Yu.S. Biofilm formation of staphylococci: modeling of related processes and correction of them / In: Development of natural sciences in countries of the European Union taking into account the challenges of XXI century: Collective monograph. – Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. – P. 78-97.

2.   Marenkov O.M., Holoborodko K.K., Voronkova Yu.S., Kovalchuk Yu. P. Assessment of the viability and toxicological sustainability of invasive fish species of Zaporizke (Dnipro) reservoir (Ukraine) in contemporary environmental conditions / In: Development of natural sciences in countries of the European Union taking into account the challenges of XXI century: Collective monograph. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. - 480 p. (Р. 256-298).

3. Voronkova О.S., Voronkova Yu.S. Сhondromalation: diagnosis, treatment, rehabilitation / In: Modernization of research area: national prospects and European practices: Scientific monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. – 712 p. (P. 433-451).

Статті у журналах та збірниках наукових праць, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science)

1. Антиоксидантні властивості кластерних сполук Ренію та їхній вплив на еритропоез щурів-пухлиноносіїв / Воронкова Ю.С., Бабій С.О., Іванська Л.В., Штеменко О.В., Штеменко Н.І.// Український біохімічний журнал. – 2015. – 87. - №1. – с. 99-108. (Scopus).

2. The problem of assessing the viability of invasive species in the conditions of the steppe zone of Ukraine / Holoborodko K.K., Marenkov O.M., Voronkova Yu.S., Gorban V.A.// Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology. - 2016. -24(2). – Р. 466-473. (Web of Science)

3. Адгезивні властивості плівкотвірних штамів стафілококів, що виділені з різних відділів шлунково-кишкового тракту людини / Воронкова О.С., Шевченко Т.М., , Воронкова Ю.С., Говоруха О.Ю.// Regulatory Mechanisms in Biosystems. – 2017. – Вип. 8, №4. – С. 527-531. (Web of Science)

4. The influence of Zinc and Cadmium ions on a body mass, fertility and state of tissues and organs of Procambarus fallax f. virginalis (Decapoda, Cambaridae) / Marenkov O. M., Voronkova Yu.S., Holoborodko K. K., Nesterenko O. S. // Regulatory Mechanisms in Biosystems, 2017. – vol.8, 4. - 628-632. (Web of Science)

5. Effect of zinc and cadmium ions on histostructure of antennal glands of marbled crayfish Procambarus fallax (Hagen, 1870) F. virginalis (Decapoda) / Marenkov O., Holoborodko K., Voronkova Yu.S., Gorban V. // Acta Biol. Univ. Daugavp. – 2017. – 17(2). – 219-224. (Web of Science)

6. Microbial composition and characteristics of underwater biofilm fouling of wooden structures on the Dnieper River / V.Yu. Basarab, O.S. Voronkova, Voronkova Yu.S., O.V. Severynovska // International Letters of Natural Sciences. – 2018. – Vol. 70. – P. 34-39 (Web of Science)

7. Liver antioxidant system of the Prussian carp and pumpkinseed as response to the environmental change / O.M. Marenkov, Voronkova Yu.S., K.K. Holoborodko // Ukrainian Journal of Ecology. – 2018. – 8(1). – Р. 749-754. (Web of Science)

8. An influence of pH on staphylococcal biofilm formation  / Voronkova О.S., Vinnikov A.I., Voronkova Yu.S., Govorukha O.Yu., Shevchenko T.M. // Мікробіологічний журнал. – 2019. – Т. 81, №4. – С. 54-61 (Scopus)

9. Vaginal candidiasis among women of reproductive age in Dnipro city (Ukraine): species spectrum of Candida and their susceptibility to antimycotics / Starishko O. M., Voronkova О. S., Voronkova Yu.S., Ostanina T. H. // Regulatory Mechanisms in Biosystems. – 2019. – Т. 10, №2. – С. 172-176 (Web of Science)

10. Influence of sugars on biofilm formation of Staphylococcus epidermidis / Vashchenko A. O., Voronkova О. S., Voronkova Yu.S., Kulyk E. E., Snisar O. S., Sidashenko O.I.// Regulatory Mechanisms in Biosystems. – 2021. – Vol. 12, №2. – P. 321-325 (Web of Science).

11. Peculiarities of distribution of antibiotic resistant strains of E. coli - E. faecalis association in the urogenital tract of pregnant women / Lusta M. V., Voronkova О. S., Voronkova Yu.S., Fawzy Y. S., Ostanina T. H. // Wiadomości Lekarskie. – 2022. – 75 (2) – P. 462-468 (Scopus)

12. Correction of vaginal dysbiosis caused by the film-forming strain of Staphylococcus aureus, using probiotic based on spore microorganisms / Makedonska O.I., Voronkova О.S., Voronkova Yu.S., Vinnikov A.I. // Світ медицини та біології. – 2022. – №1 (79). – С. 209-213 (Web of Science)

13. Yakovleva Y.S., Ostanina T.H., Voronkova Y.S., Snisar O.S., Voronkova O.S. Gender characteristics of lipid metabolism in patients with coronary heart disease and type 2 diabetes mellitus // Regulatory mechanisms in biosystems. – 2023. – Vol. 14(1). – P. 23–27. (Scopus, Web of Science).

Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України та ін.:

1. Використання кластерних сполук ренію з алкільними лігандами у процесі пригнічення росту карциноми Герена / Леус І.В., Воронкова Ю.С., Кулініч А.О., Жабицька О.Д., Штеменко Н.І. // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Біологія. Екологія. – 2008. – Вип.16, т.1. – с. 46-50.

2. Характеристика анемічного та гіпоглікемічного стану крові при розвитку карциноми Герена та застосуванні цисплатину і кластерних сполук ренію при різних формах введення / Воронкова Ю.С., Скорик О.Д., Штеменко Н.І. // Медична хімія. – 2012.- 2(51). – т.14. – с. 18-24.

3. Ю.С. Воронкова, Н.І. Штеменко. Регуляція енергетичного обміну еритроцитів за допомогою речовини з почверним зв’язком // Медична хімія. – 2013. – 2(55). – т.15. – с. 15-20.

4. Воронкова Ю.С., Іванська Л.В. Еритроцитарні індекси при розвитку В12-дефіцитної анемії та новоутворень гастродуоденального тракту // Вісник проблем біології та медицини. – 2016. – Вип.1, т.1 (126). – С. 141-146

5. Особливості гістологічної адаптації мармурових раків  PROCAMBARUS FALLAX F. VIRGINALIS (DECAPODA) до різних концентрацій кадмію в умовах модельного експерименту / Маренков О.М., Голобородько К.К., Воронкова Ю.С., Горбань В.А. // Ecology and noospherology. – 2017. - Vol. 28, no. 3-4. – 37-44.

6. Oxidative stress, reactive oxygen species, antioxidants: a review / Voronkova Y. S., Voronkova O. S., Gorban V. A., Goloborodko K. K. // Ecology and noospherology. – 2018. – Т. 29 (1). – С. 52–55.

7. Adhesive properties of Staphylococcus epidermidis strains isolated from upper respiratory tract of human / Voronkova O.S., Voronkova Y. S ., Shevchenko T.M. // Вісник медико-соціальної експертизи. – 2019. – №3-4. – С. 67-71.

8. Susceptibility to antibiotics of Staphylococcus aureus strains, isolated from upper respiratory tract of human / Vashchenko A. O., Voronkova Y. S., Valchuk S. I., Shevchenko T. M., Voronkova O.S. // Вісник проблем біології і медицини. – 2021. – Вип. 2 (160). – С. 177-180.

9. Чутливість до антибіотиків штамів Staphylococcus aureus, що здатні до утворення біоплівки / Ващенко А.О., Воронкова Ю.С., Вінніков А.І., Шевченко Т.М., Воронкова О.С. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2021. – Т. 6, № 3 (31). – С. 226-231.

10. Microbiota of urine of children with anomalies of development of urinary tract / Latsynska S.A., Voronkova Yu.S., Ostanina T.H., Voronkova O.S., Vinnikov A.I., Shevchenko T.M. // Вісник проблем біології і медицини. – 2022. – Вип. 2, т.2  (165). – С. 6-11.

11. Sydorchuk P.S., Voronkova Y.S. A SHORT THEORETICAL OVERVIEW OF THE ENZYME-LINKED IMMUNOSORBENT ASSAY (ELISA) // Міжнародний науковий журнал «Грааль науки». – 2023. - №29. – с. 129-132. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.07.07.2023.018

Методичні рекомендації:

1. Методичні вказівки щодо написання та оформлення випускної кваліфікаційної роботи за другим магістерським рівнем для здобувачів медичних спеціальностей / Щербиніна М.Б., Шевченко Т.М., Воронкова Ю.С. − Д.: ДНУ, 2021. – 44 с.

Участь у конференціях та симпозіумах:

1. Voronkova Y. S. Hemathological and morphological parameters of blood in patients / Youth and Progress of Biology: Book of Abstracts of XII International Scientific Conference for Students and PhD Students (Lviv, 19-21 April 2016). – P. 75-76

2. Вектори досліджень інвазійних видів рослин в умовах степової України / Горбань В.А., Голобородько К.К., Маренков О.М., Воронкова Ю.С. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Стан і перспективи розробки та впровадження ресурсоощадних, енергозберігаючих технологій вирощування Матеріали конференції сільськогосподарських культур» (м. Дніпро, 22–23 листопада 2016 р.). – Дніпро: ДДАЕУ, 2016. - с. 217-221.

3. Вікові зміни активності лактатдегідрогенази та гамма-глутамілтранспептидази у нирках монгольської піщанки / Жованник В., Семенко А., Воронкова Ю.С., Ушакова Г.О. // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. - 2016. -  Вип. 73. - С. 357.

4. Лактатдегідрогеназна та γ-глутамілтранспептидазна активність нирок за дії стресу та введення α-кетоглутарату і α-токоферолу / Жованник В., Семенко А., Мурдасов Є., Воронкова Ю.С., Ушакова Г. // Збірник тез XIIІ Міжнародної наукової конференції «Молодь і поступ біології» Львів, 25 – 27 квітня 2017. -  С. 33.

5. Особливості біохімічних маркерів крові та нирок Mongolian gerbil за умов старіння / Жованник В., Семенко А., Воронкова Ю.С. // Збірник матеріалів науково-практичної конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з біологічних наук (23-24 березня 2017 р.). – ЧНУ.: с. 37-39.

6. Стан антиоксидантної системи печінки риб-вселенців в умовах адаптації до навколишнього середовища / Воронкова Ю.С., Маренков О.М., Голобородько К.К. // Актуальні проблеми сучасної біохімії та клітинної біології: матеріали ІV Міжнародної наукової конференції,  2017.  – С. 205-206.

7. Current status of invasive species in the Steppe zone of Ukraine / Holoborodko K., Marenkov O., Voronkova Y., Gorban V. // Book of Abstracts [Elektronski izvor] / VIII International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2017", Jahorina, October 05 - 08, 2017; [editor in chief Dušan Kovačević]. – Jahorana (Bosnia and Herzegovina) - p. 1004.

8. Voronkova O.S. Voronkova Y. S. An influence of sugars on growth parameters of staphylococcal biofilm / Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna «Nowoczesne techniki, innowacje i doświadczenie praktyczne w dziedzinie nauk biologicznych», Lublin, Polska, 27–28 grudzień, 2017. – Р. 191-194.

9. Applied education in the branch of laboratory diagnostics: monitoring of viral hepatitis B and C / Shevchenko T.M., Voronkova O.S., Voronkova Y. S., Lusta M.V. // Міжнародна науково-практична конференція «Суспільна місія класичного університету в сучасному світі», приурочена до 100-річчя ДНУ імені Олеся Гончара. – 11-12 жовтня 2018 р., Дніпро. – С. 435-437.

10. Hepatitis C virus: spreading of genotypes in Dnipro city, Ukraine / Voronkova О.S., Voronkova Y. S., Shevchenko T.M., Scherbinina М.В. / Міжнародна мультидисциплінарна конференція «Science and technology of the present time: priority development directions of Ukraine and Poland». – 19–20 жовтня 2018 р., м. Воломін. – С. 64-68.

11. Оцінка гемоглобінової системи еритроцитів за розвитку жовчокам’яної хвороби / Локтіонова Г.В., Медянцев О.Є., Щепотьєва Д.Г., Воронкова Ю.С. // "BIMCO Journal" - Збірник матеріалів Буковинського міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих учених, BIMCO 2018 (Чернівці, 4-6 квітня 2018 р.). – с. 50.

12. Voronkova Y. S. Hemoglobin system and enzymatic activity of erythrocytes in cholelithiasis / FEBS3+ Meeting – XIth Parnas Conference – Young Scientists Forum “Biochemistry and Molecular Biology for Innovative Medicine” // Ukr. Biochem. J. – 2018. - Vol. 90, Special Issue. – p. 117. (Scopus)

13. Компанієц В.В., Воронкова Ю.С. Прогностичне значення показників ліпідного обміну у хворих на ішемічний інсульт / Матеріали ХІІ Українського біохімічного конгресу. – 30 вересня – 4 жовтня 2019 р., м. Тернопіль. – С. 126.

14. Савенкова Н.К., Воронкова Ю.С. Зміни деяких показників крові вагітних жінок на II і III триместрі з залізодефіцитною анемією та супутніми патологічними станами / Матеріали Регіональної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти лабораторної діагностики». – червень 2020 р. – Д.: К. Біла. – С. 23-27.

15. Стейкґолдери освітнього процесу в медичній освіті / Воронкова О.С., Воронкова Ю.С., Дикленко Т.В., Щербиніна М.Б. / Всеукраїнська науково-практична конференція «Консорціуми університетів: забезпечення сталого розвитку закладів вищої освіти України та їх конкурентоспроможності». – 20 – 21 жовтня 2020 р., м. Дніпро. – С. 113-115.

16. Оптимізація процесу викладання з застосуванням інтерактивних методик / Фаузі Є.С., Останіна Т.Г., Воронкова Ю.С. / Всеукраїнська науково-практична конференція «Консорціуми університетів: забезпечення сталого розвитку закладів вищої освіти України та їх конкурентоспроможності». – 20 – 21 жовтня 2020 р., м. Дніпро. – С. 282-284.

17. Властивості штамів бактерій роду Staphylococcus, виділених при дисбактеріозі шлунково-кишкового тракту / Воронкова О.С., Воронкова Ю.С., Вінніков А.І. / VIII наукова сесія Інституту гастроентерології НАМН України: Новітні технології в теоретичній та клінічній гастроентерології. – 26-27 листопада 2020 р., м. Дніпро. – С. 97.

18. Susceptibility to Antibiotics of Staphylococci and Streptococci Isolated from Patients with Chronic Carriage in Upper Respiratory Tract / Voronkova O.S., Vashchenko A.O., Voronkova Y.S. , Shevchenko T.M. / Materials of International Congress on Biological and Health Science. – 26-28.02.2021, Turkey. – P. 238.

19. Antagonistic activity of probiotic strain of Lactobacillus against opportunistic bacteria during dysbiosis of intestine / Voronkova O.S., Voronkova Y.S., Vinnikov A.I., Shevchenko T.M. / V Міжнародна науково-практична конференція «Новітні досягнення біотехнології», 22-23 вересня 2021 р., м. Київ. – С. 168.

20. Voronkova O.S., Voronkova Y.S. Myopia and causes of its occurrence / Матеріали Міжнародної наукової конференції «Концепція сучасної фармації та медицини в Україні та країнах ЄС». – Влоцлавек, Республіка Польща, 9–10 липня 2021 року. – С. 150-153..

21. Суржикова Т., Новікова І.Л., Воронкова Ю.С. Порушення ліпідного обміну у пацієнтів похилого віку за розвитку цукрового діабету на фоні супутньої патології / Матеріали Регіональної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти охорони здоров’я: зб. наукових праць. Д.: Видавець Біла К.О., 2021. - с.14-20.

22. Features of lipid metabolism in patients with mechanical jaundice and hypertension / Vorobiova D., Voronkova Y.S., Ostanina T., Fawzy Y. / Materials of International Congress on Biological and Health Science. – 24-26.02.2022 (Turkey). – P. 172.

23. Чутливість до лікувальних препаратів бактеріофагів штамів стафілококів, що виділені з носоглотки / Ващенко А.О., Воронкова Ю.С., Воронкова О.С., Шевченко Т.М./ Матеріали ІІ науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток природничих наук як основа новітніх досягнень у медицині». – 22.06.2022 р., м. Чернівці. – С.45.

24. Sydorchuk P.S., Voronkova Yu.S. Effect of phytohormones cytokinins on the growth and development of plants // Матеріали 78-ї студентської науково-технічної конференції «Тиждень студентської науки». – Дніпро, НТУ ДП, квітень 2023. – с. 294-296.

25. Сидорчук П.С. ІМУНОФЕРМЕНТНИЙ АНАЛІЗ (ІФА): СУТНІСТЬ, РОЛЬ, ЗНАЧЕННЯ, ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ // Теорія модернізації в контексті сучасної світової науки: матеріали I Міжнародної наукової конференції, м. Полтава, 23 червня, 2023 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. — Вінниця: Європейська наукова платформа, 2023. – с. 145-148.

Профілі у наукометричних базах:

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&hl=uk&user=pCGkSfsAAAAJ&sortby=pubdate

https://publons.com/researcher/1759417/yuliia-voronkova/

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56677764200

https://www.researchgate.net/profile/Yuliia-Voronkova/scores

ORCID: 0000-0002-4079-8294

Контакти: пр. Яворницького 19, корп. 10, кімн. 704

E-mail: voronkova.yu.s@nmu.oneСЕРТИФІКАТИ ТА ДОВІДКИ (вкладені файли)
 

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт