Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Березняк Олександр Олександрович

Гірничий інженер-збагачувальник, кандидат технічних наук, доцент.

Закінчив Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора гірничий інститут ім. Артема 1981 року за спеціальністю «Збагачення корисних копалин» з кваліфікацією гірничий інженер збагачувальник

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.15.08 – Збагачення корисних копалин з 2002 року; тема дисертації: «Згущення суспензій із застосуванням акустичних хвиль стиску»

Доцент кафедри збагачення корисних копалин з 2011 року.

У 2016 – 2018 р.р. приймав участь у роботі з іноземними студентами Міжнародного університету ресурсів, а саме – викладав курс лекцій та лабораторних робіт англійською мовою «Теоретичні основи переробки матеріалів».

Пройшов підвищення кваліфікації у формі Стажування в Інституті технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України (ІТМ НАНУ і ДКАУ) з 21 вересня 2020 р. по 1 листопада 2020 р. в кількості 180 годин / 6 кредитів. Набуті знання та навички були впроваджені у навчальний процес кафедри технологічного інжинірингу переробки матеріалів НТУ «Дніпровська політехніка».

З листопада 2023 року по березень 2024 року пройшов підвищення кваліфікації у формі онлайн-курсу професійного розвитку «DIGITAL RESEARCH», організованого відповідно до міжнародної системи мобільності персоналу в рамках неформальної освіти та спрямованого на вдосконалення професійних/м’яких навичок у сфері цифрових досліджень, за підтримки Німецької служби академічних обмінів в кількості 120 годин / 4 кредита.

Коло наукових досліджень охоплює: процес зневоднення тонкодисперсних осадів та можливості його інтенсифікації, зокрема, безреагентної; процес розділення слабомагнітних матеріалів шляхом високоградієнтної магнітної сепарації; процес розмагнічування феромагнітних матеріалів з метою підвищення якості їх переробки; процес флотації мінералів за допомогою високоаерованої суспензії.

З 2021 року приймає активну участь в роботі Центру переробки та збагачення мінеральної та техногенної сировини НТУ «Дніпровська політехніка».

У рамках реорганізації освітнього процесу за спеціальністю 184 Гірництво, з вересня 2022 року переведений на посаду доцента кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища.

Викладає дисципліни: «Наукові основи раціонального природокористування»; «Провадження наукової діяльності»; «Переробка техногенної сировини»; «Збагачення корисних копалин»; «Стратегія сталого розвитку»; «Теоретичні основи переробки матеріалів»

Контакти: пр. Дмитра Яворницького 19, корп. 2, кім.12,

e-mail: berezniak.o.o@nmu.one

 Посилання на наукові профілі:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=uwdkqaYAAAAJ

https://orcid.org/0000-0003-1807-4828

Основні публікації за фахом:

1. O. Dreshpak, O. Berezniak, O. Berezniak, P. Chechel (2023) The latest technologies for reuse of sludge of metallurgical enterprises in Ukraine / International scientific-technical conference "MININGMETALTECH 2023 - The mining and metal sector: integration of business, technology and education. Vol. 2. - pp. 185- 188. - DOI: 10.30525/978-9934-26-361-3-140

2. O. Dreshpak, O. Berezniak, O. Berezniak Wet high gradient magnetic separation of kaolin clay / 6nd International Scientific and Technical Internet Conference "Innovative development of resource-saving technologies and sustainable use of natural resources". Book of Abstracts. - Petroșani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2023. - pp. 157-159

3. Berezniak, O. & Berezniak, O. (2022). Classification of demagnized magnetite in an upward laminar flow. Scientific Collection «InterConf+», 25(125), 168-176. - https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.09.2022.016

4. Hlukhoveria M., Mladetskyi I., Levchenko K., Berezniak O. (2022) Beneficiation properties of ash-and-slag dumps. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. – No. 1, pp. 46-50. – https://doi.org/10.33271/nvngu/2022-1/046

5. Berezniak O. Improving the efficiency of iron ore processing: demagnetization. Sustainable production and consumption in industry: challenges and opportunities. Collection of scientific articles. Ed.: Shvets V., Paliekhova L. Dnipro-Cottbus: Accent, 2022 (184). – pp. 68-70

6. Младецький І.К. Змінні магнітні поля в сепарації і розмагнічуванні тонких феромагнітних матеріалів : [Монографія] / І.К. Младецький, О.О. Березняк, В.М. Куваєв, Я.Г.Куваєв, О.О. Березняк ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : Середняк Т.К., 2019. – 128 с.

7. Berezniak O. Cost-effective technology for heat power stations ashes processing and utilization / Oleksandr Berezniak, Mykola Kharytonov // Applied Biotechnology in mining: Proceedings of the international conference (Dnipro, April 25-27, 2018). – Dnipro, National technical university “Dnipro polytechnic”, 2018, pp. 85. – http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/152974

8. Mladetskyi I.K., Kuvaiev V.M., Berezniak O.O. (2018) Demagnetization of fine ferromagnetic materials. Topical issues of resource-saving technologies in mineral mining and processing. Multi-authored monograph, Petrosani, Romania, UNIVERSITAS Publishing, pp. 90-110.

9. Berezniak O., Berezniak O. (2015) Pulse method of magnetite demagnetizing. Theoretical and Practical Solutions of Mineral Resources Mining, Leiden, CRC Press/Balkema, pp. 547-550. doi.org/10.1201/b19901-94

 

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт