Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КУРАТОРА

Куратор призначається для надання допомоги студентам у формуванні студентського колективу групи, проведенні індивідуальної навчально-виховної роботи, здійснення зв’язків із батьками студентів, з’ясування проблем студентів, надання їм можливої допомоги, контролю за навчальним процесом тощо. Куратором студентської групи може бути викладач, який користується авторитетом, відзначається високими моральними якостями, володіє неабиякою педагогічною майстерністю і організаторськими здібностями та може забезпечити позитивний виховний вплив на студентів.

Куратор призначається розпорядженням декана факультету (директора інституту) за поданням завідувача кафедри. Виконувана ним робота планується в журналі куратора і враховується в індивідуальному плані роботи викладача. Куратор закріплюється за студентською групою, як правило, на весь період навчання в університеті. Зміна куратора може здійснюватися деканом (директором) з поважних причин, якщо він не справився з виконанням своїх обов’язків або за ініціативою студентів групи.

1. Обов’язки куратора

Куратор зобов’язаний:

· сприяти створенню в студентській групі здорового морально-психологічного клімату, встановленню нормальних стосунків між студентами і викладачами та співробітниками університету;

· допомагати активу групи у формуванні студентського колективу, виробленні позитивних ціннісних орієнтацій у студентів, спрямованих на здобуття знань, підвищення свого загального культурного рівня, ведення здорового способу життя тощо;

· проводити індивідуальну виховну роботу зі студентами групи, з’ясовувати стан їх дисципліни та навчання, умови проживання, піклуватися та надавати можливу допомогу студентам у вирішенні тих проблем, які залежать від університету;

· встановлювати та підтримувати зв’язки з батьками студентів. Своєчасно їх інформувати про стан академічної успішності та проблеми, що можуть виникнути у студентському житті їх дітей і вирішення яких потребуватиме допомоги батьків;

· проводити заходи організаційної та виховної роботи в студентській групі за планами ректорату, деканату та власним планом;

· складати плани культурно-виховної роботи в закріпленій студентській групі і звіти про їх виконання;

· регулярно вести журнал куратора;

· допомагати студентам у виборі навчальних дисциплін вибіркового циклу;

· надавати студентам допомогу в підборі місць розподілу та працевлаштування;

· дотримуватися конфіденційності в індивідуальній роботі з підопічними студентами та не розповсюджувати інформацію, що особисто їх стосується.

2. Права куратора

Куратор має право:

· висувати найкращих студентів групи за успіхи в навчанні, науковій, спортивній, культурно-масовій та громадській роботі до нагороджень та різних форм заохочень;

· виступати перед адміністрацією про застосування встановлених форм дисциплінарного та адміністративного стягнення до студентів за допущені ними порушення трудової, навчальної дисципліни, громадського порядку тощо;

· брати участь в оцінці організаторських здібностей підопічних студентів, виконання ними громадських доручень;

· захищати підопічних студентів, коли до них застосовуються несправедливо завищені міри стягнення. Відрахування студентів з університету з усіх причин робиться тільки після погодження з куратором;

· брати участь у вирішенні питань призначення стипендій, поселення у гуртожитки студентів закріпленої групи

Куратори та старости груп

 

Курс

Група

Куратор

Староста

1

091-22-1

доц. Воронкова Ю.С.

Сікорська Алла

1

101-22-1

доц. Бучавий Ю.В.

Тубольцев Володимир

1

183-22-1

проф. Павличенко А.В.

Женгура Анастасія

1

183-21ск-1

проф. Павличенко А.В.

Мельников Максим

2

091-21-1

доц. Клімкіна І.І.

Федоренко Євгенія

2

183-21-1

доц. Матухно О.В.

Бублікова Дар‘я

2

183-21ск-1

доц. Матухно О.В.

Бичкова Ольга

2

101-21-1

ст. викл. Кошка Д.О.

Баланюк Анастасія

3

091-20-1

проф. Ковров О.С.

Панкратова Владислава

3

183-20-1

проф. Ковров О.С.

Зубова Єлизавета

3

101-20-1

доц. Миронова І.Г.

Верещако Кирило

3

101-20ск-1

проф. Павличенко А.В.

Бараннік Світлана

3

183-20ск-1

проф. Павличенко А.В.

Скряга Аліна

4

101-19-1

ст. викл. Рудченко А.Г.

Коваленко Анастасія

4

183-19-1

ст. викл. Рудченко А.Г.

Павлик Анастасія

5

101м-22-1

доц. Борисовська О.О.

Сушко Злата

5

183м-22-1

доц. Борисовська О.О.

Трет’якова Валерія

5

183м-22н-1

доц. Борисовська О.О.

Білий Владислав

6

101м-21-1

доц. Борисовська О.О.

Чехлата Марія

6

183м-21-1

доц. Борисовська О.О.

Анікевич Катерина

 


© 2006-2023 Інформація про сайт