Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

На кафедрі екології та технологій захисту навколишнього середовища в аспірантурі за освітньо-науковою програмою «Технології захисту навколишнього середовища» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища», галузі знань 18 «Виробництво та технології» навчаються:

- денна форма:

1. Зворигін Кирило Олександрович, тема роботи «Удосконалення технології фіторемедіації деградованих земель гірничопромислових регіонів». Науковий керівник – д.т.н., проф. Ковров О.С.

2. Красовський Сергій Анатолійович, тема роботи «Розробка технології фіторекультивації відвалів відходів вуглевидобування». Наукові керівники: д.т.н., проф. Ковров О.С., к.б.н., доц. Клімкіна І.І. (проф. Г. Хайльмаєр від ТУ «Фрайберзька гірнича академія»). 

3. Лясов Костянтин Володимирович, тема роботи   «Розробка системи екологічного моніторингу територій розміщення відходів металургійного виробництва».   Наукові керівники: д.т.н., проф. Колесник В.Є., к.б.н., доц. Бучавий Ю.В.  

4. Ломазов Павло Костянтинович, тема роботи «Удосконалення системи моніторингу атмосферного повітря муніципальних промислових комплексів та агломерацій». Наукові керівники: д.т.н., проф. Павличенко А.В., к.б.н., доц. Бучавий Ю.В.

- заочна форма:

1. Лампіка Тетяна Вікторівна, тема роботи «Підвищення рівня екологічної безпеки при поводженні з відходами видобутку корисних копалин». Науковий керівник – д.т.н., проф. Павличенко А.В.

2. Муліна Алевтина Вікторівна, тема роботи «Підвищення рівня екологічної безпеки транспортних потоків у населених пунктах». Науковий керівник – д.т.н., проф. Павличенко А.В.

3. Липчак Василь Васильович, тема роботи «Обґрунтування технологічних рішень з підвищення ефективності утилізації медичних відходів». Науковий керівник – д.т.н., проф. Павличенко А.В.

4. Монюк Ірина Володимирівна, тема роботи «Зниження викидів забруднюючих речовин міськими котельнями на основі технологій ефективного ресурсозбереження». Науковий керівник – д.т.н., проф. Колесник В.Є.

© 2006-2023 Інформація про сайт