Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

На кафедрі екології та технологій захисту навколишнього середовища в аспірантурі за освітньо-науковою програмою «Технології захисту навколишнього середовища» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища», галузі знань 18 «Виробництво та технології» навчаються:

- денна форма:

1. Зворигін Кирило Олександрович, тема роботи «Удосконалення технології фіторемедіації деградованих земель гірничопромислових регіонів». Науковий керівник – д.т.н., проф. Ковров О.С.

- заочна форма:

1. Лампіка Тетяна Вікторівна, тема роботи «Підвищення рівня екологічної безпеки при поводженні з відходами видобутку корисних копалин». Науковий керівник – д.т.н., проф. Павличенко А.В.

2. Муліна Алевтина Вікторівна, тема роботи «Підвищення рівня екологічної безпеки транспортних потоків у населених пунктах». Науковий керівник – д.т.н., проф. Павличенко А.В.

3. Липчак Василь Васильович, тема роботи «Обґрунтування технологічних рішень з підвищення ефективності утилізації медичних відходів». Науковий керівник – д.т.н., проф. Павличенко А.В.

4. Монюк Ірина Володимирівна, тема роботи «Зниження викидів забруднюючих речовин міськими котельнями на основі технологій ефективного ресурсозбереження». Науковий керівник – д.т.н., проф. Колесник В.Є.

© 2006-2021 Інформація про сайт