Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Березняк Олена Олександрівна

2009 року закінчила Національний гірничий університет, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Збагачення корисних копалин», спеціалізація «Якість, стандартизація та сертифікація мінеральної сировини» та здобула кваліфікацію «Гірничий інженер-збагачувальник з дослідницьким рівнем діяльності, викладач вищого навчального закладу».

З 2009 по 2012 рік навчалася в аспірантурі за фахом 05.15.08 – Збагачення корисних копалин.

З 2017 по 2022 роки працювала на посаді зав. лабораторії кафедри технологічного інжинірингу переробки матеріалів.

У 2016 – 2018 рр. приймала участь у роботі з іноземними студентами Міжнародного університету ресурсів, а саме – проводила лабораторні роботи англійською мовою за курсом «Теоретичні основи переробки матеріалів».

У 2016 -2017 рр. приймала активну участь у проектах Британської Ради в Україні, спрямованих на розвиток методик викладання спецкурсів англійською мовою та створення інтерактивного середовища в навчальній аудиторії, здобуття навичок співробітництва з міжнародним науковим товариством, підвищення обізнаності у галузі викладацької діяльності.

З листопада 2023 року по березень 2024 року пройшла підвищення кваліфікації у формі онлайн-курсу професійного розвитку «DIGITAL RESEARCH», організованого відповідно до міжнародної системи мобільності персоналу в рамках неформальної освіти та спрямованого на вдосконалення професійних/м’яких навичок у сфері цифрових досліджень, за підтримки Німецької служби академічних обмінів в кількості 120 годин / 4 кредита.

З 2021 року приймає активну участь в роботі Центру переробки та збагачення мінеральної та техногенної сировини НТУ «Дніпровська політехніка».

Коло наукових інтересів на даний час охоплює процес розмагнічування тонкодисперсних феромагнітних матеріалів з метою підвищення якісних показників подальшої магнітної сепарації (збільшення вилучення магнітного продукта) та класифікації (тонкого грохочення); технології переробки техногенних матеріалів.

У рамках реорганізації освітнього процесу за спеціальністю 184 Гірництво, з вересня 2022 року переведена на посаду зав. лабораторії кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища.

В жовтні 2023 року вступила до аспірантури НТУ «Дніпровська політехніка» за спеціальністю 183 Технології захисту навколишнього середовища. Тема дисертаційного дослідження: «Обґрунтування екологічно безпечної технології переробки золи виносу теплоелектростанцій з утилізацією залізовмісної фракції».

Проводить практичні та лабораторні роботи за дисциплінами: «Переробка техногенної сировини»; «Збагачення корисних копалин»; «Теоретичні основи переробки матеріалів»

Контакти: пр. Дмитра Яворницького 19, корп. 2, кім.12,

e-mail: berezniak.e.a@nmu.one

Посилання на наукові профілі:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=rJA6Pk4AAAAJ&hl=ru

https://orcid.org/0000-0002-4950-5515

Основні публікації за фахом:

1. O. Berezniak (2024) Technology for processing fly ash from TPP with recycling of iron-containing fraction (research presentation) / Online Scientific Forum "Sustainable Development of Ukraine: New Challenges and Opportunities" – TU Dresden, February 22nd

2. O. Dreshpak, O. Berezniak, O. Berezniak, P. Chechel (2023) The latest technologies for reuse of sludge of metallurgical enterprises in Ukraine / International scientific-technical conference "MININGMETALTECH 2023 - The mining and metal sector: integration of business, technology and education. Vol. 2. - pp. 185- 188. - DOI: 10.30525/978-9934-26-361-3-140

3. O. Dreshpak, O. Berezniak, O. Berezniak Wet high gradient magnetic separation of kaolin clay / 6nd International Scientific and Technical Internet Conference "Innovative development of resource-saving technologies and sustainable use of natural resources". Book of Abstracts. - Petroșani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2023. - pp. 157-159

4. Berezniak, O. & Berezniak, O. (2022). Classification of demagnized magnetite in an upward laminar flow. Scientific Collection «InterConf+», 25(125), 168-176. - https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.09.2022.016

5. Младецький І.К. Змінні магнітні поля в сепарації і розмагнічуванні тонких феромагнітних матеріалів: [Монографія.] // І.К. Младецький, О.О. Березняк, В.М. Куваєв, Я.Г. Куваєв, О.О. Березняк – Дніпро: Середняк Т. К., 2019, — 128 с. ISBN 978-617-7822-12-6

6. Ishkov V.V., Kozii Y.S., Dreshpak O.S., Berezniak O.O., Chechel P.O., Pashchenko P.S. (2022). The main results of mineralogical and petrographic studies of limestones from Novoselytske deposit (Ukraine). Scientific Collection «InterConf», (120): with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Recent Advances in Global Science» (August 16-18, 2022). Vilnius, Lithuania; pp. 195-206. Available at: https://interconf.top/...

7. Березняк О.О. Залежність частоти розмагнічування від параметрів феромагнітних частинок / О.О. Березняк // XVII міжнародна науково-технічна конференція «Потураївські читання»: Тези (Дніпро, 24 січня 2020). – Дніпро, НТУ «ДП», 2020, С. 30-31.

8. Mladetskyi I., Beshta O., Berezniak O., Kuvaieva T. (2019) Improving cost efficiency of iron ore preparation by means of concentrate yield maximization. Sustainable development of resource-saving technologies in mineral mining and and processing. Multi-authored monograph, Petrosani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, pp. 174–193.

9. Berezniak O., Berezniak O. (2015) Pulse method of magnetite demagnetizing. Theoretical and Practical Solutions of Mineral Resources Mining, Leiden, CRC Press/Balkema, pp. 547-550. doi.org/10.1201/b19901-94

10. Березняк О.О. Визначення частоти розмагнічування тонких феромагнітних частинок / О.О. Березняк. І.К. Младецький // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2019. – Вип. 73(114). – С. 106-111.Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт