Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ PhD (2020/2021)


Біологічні технології переробки мінеральної сировини


Екологічні технології в гірничо-металургійному комплексі


Екологічно безпечні технології використання водних ресурсівІнноваційні технології захисту земної поверхні та ґрунтів


Інноваційні технології фіторемедіації гірничопромислових земель


Методи контролю стану земної поверхні та ґрунтівМетоди оцінки та прогнозування якості водних ресурсів


Методи оцінки якості атмосферного повітря техногенно-навантажених регіонів


Ресурсозберігаючі технології переробки відходів


Сучасні технології захисту атмосферного повітря


Управління та поводження з техногенними відходами© 2006-2023 Інформація про сайт