Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

     


До уваги вступників!

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!
НТУ «ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» (НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ) 
ЗАПРОШУЄ ВАС НА НАВЧАННЯ
!


ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПНОЇ КОМПАНІЇ - 2022


Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, що затверджений Міністерством освіти і науки:


 • Для вступу на перший курс бакалаврату абітурієнти зможуть подавати результати ЗНО за три попередні роки. тобто вступники зможуть подавати замість мультитесту результати ЗНО за 2019–2021 роки;

 • Для конкурсного відбору вступники зможуть використати бали зовнішнього незалежного оцінювання 2019–2021 років з трьох конкурсних предметів;

 • Результати зовнішнього незалежного оцінювання 2019–2021 року з української мови та літератури або української мови, математики та історії України за бажанням вступника можуть бути зараховані замість відповідних предметів національного мультипредметного тесту, якщо різниця балів національного мультипредметного тесту та зовнішнього незалежного оцінювання з відповідного предмету не перевищує 15 балів.


Тобто випускники минулих років, які мають результати ЗНО з:

 • української мови

 • математики

 • історії України

можуть не складати національний мультипредметний тест, а використати для вступу бали, отримані на ЗНО у 2019, 2020, 2021 роках!


Спеціальність 101 «Екологія» – сертифікати ЗНО: Українська мова, Біологія, Історія України або Математика або Іноземна мова або Географія або Фізика або Хімія.

Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища» – сертифікати ЗНО: Українська мова, Математика, Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія.

Спеціальність 091 «Біологія» – сертифікати ЗНО: Українська мова, Біологія, Історія України або Математика або Іноземна мова або Географія або Фізика або Хімія


КОНКУРСНІ СКЛАДОВІ ВСТУПУ

ДО БАКАЛАВРАТУ

НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

При вступі на бюджет для спеціальностей 091 «Біологія», 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» складається національний мультипредметний тест (НМТ) 2022 р. (українська мова, математика, історія України), або використовуються результати ЗНО 2019 – 2021 років (з будь яких трьох предметів, що передбачені Правилами прийому відповідних років).

Конкурсний бал (КБ) визначається за формулою:

КБ=(К1∙П1+К2∙П2+К3∙П3+ОУ) ∙ГК ∙РК, (максимально 200 балів)

де К1, К2, К3 – коефіцієнти, що встановлюються Порядком залежно від спеціальності;

ОУ – до 10 балів за підготовчі курси (тільки для спеціальностей, які користуються підтримкою);

РК = 1,04 (для м. Дніпро).

Урахування результатів олімпіади +20 балів скасовано!

Пільгові категорії (до яких в т.ч. відносяться учасники бойових дій та особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2022 року) замість НМТ можуть складати індивідуальну усну співбесіду, при конкурсному відборі використовуються результати розгляду мотиваційних листів.

При вступі на контракт необхідно подати мотиваційний лист.


КОНКУРСНІ СКЛАДОВІ ВСТУПУ

ДО БАКАЛАВРАТУ

НА ОСНОВІ ОКР МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

При вступі на бюджет для спеціальностей 091 «Біологія», 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» складається національний мультипредметний тест – НМТ 2022 р. (українська мова, математика), або використовуються результати  ЗНО 2019 – 2021 років.

При розподілі бюджетних місць відбувається широкий конкурс.

Пільгові категорії (до яких в т.ч. відносяться учасники бойових дій) замість НМТ можуть складати індивідуальну усну співбесіду, при конкурсному відборі використовуються результати розгляду мотиваційних листів.

При вступі на контракт – один предмет НМТ або ЗНО, який визначається Правилами прийому (українська мова або українська мова та література) та один предмет на вибір вступника

Конкурсний бал (КБ) визначається за формулою:

КБ=0,5∙П1+0,5∙П2

Фаховий вступний іспит скасовано!


КОНКУРСНІ СКЛАДОВІ ВСТУПУ

ДО МАГІСТРАТУРИ

При вступі на   бюджет для спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» складається фаховий іспит, на основі якого визначається конкурсний бал (КБ):

КБ=П1

При вступі на контракт подається мотиваційний лист

При вступі на контракт на основі ступеня магістра (або ОКР спеціаліста) замість тесту навчальної компетентності можна скласти індивідуальну усну співбесіду з іноземної мови.


ОСНОВНІ СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДО БАКАЛАВРАТУ

Етапи вступної кампанії

 ПЗСО на основі співбесіди

ПЗСО на основі НМТ

Молодші

спеціалісти

Початок реєстрації електронних кабінетів

01 липня

Основна сесія НМТ

01 – 18 липня

Додаткова сесія НМТ

21 – 22 липня

Прийом заяв та документів

29 липня – 08 серпня

29 липня –

23 серпня

Проведення співбесід

09 – 16 серпня

Оприлюднення рекомендованих до зарахування на бюджет

12.00 17 серпня

29 серпня

02 вересня

Кінцевий термін виконання вимог до зарахування

18.00 20 серпня

18.00 02 вересня

18.00

07 вересня

Зарахування на бюджет

15.00 22 серпня

05 вересня

09 вересня

Переведення на вакантні бюджетні місця

до 19 вересня

до 21 вересня

Кінцевий термін зарахування вступників

30 вересняОСНОВНІ СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДО МАГІСТРАТУРИ

Етапи вступної кампанії

 На основі співбесіди

На основі магістерських тестів

На основі фахового іспиту

Реєєстрація на магістерські тести

27 червня –

18 липня

Початок реєстрації електронних кабінетів

01 серпня

Основна сесія магістерських тестів

10 –

17 серпня

Додаткова сесія магістерських тестів

07–

 10 вересня

Прийом заяв та документів

16 –

23 серпня

16 серпня – 15 вересня

Проведення співбесід

25 – 31 серпня

Фахові іспити у закладі освіти

?

Оприлюднення рекомендованих до зарахування на бюджет

20 вересня

Кінцевий термін виконання вимог до зарахування

18.00 24 вересня

Зарахування на бюджет

25 вересня

Переведення на вакантні бюджетні місця

до 10 жовтня

Кінцевий термін зарахування вступників

Визначається Правилами прийому

до 30 листопада


МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену в листі інформацію.

Особи, які вступили за результатами розгляду мотиваційних листів не можуть бути переведені на місця державного або регіонального замовлення до завершення навчання.

Вимоги до мотиваційних листів визначаються Правилами прийому закладу освіти.

Критерії оцінювання мотиваційних листів розробляються, затверджуються головами приймальних комісій та оприлюднюються на вебсайті закладів освіти не пізніше 01 червня.

Якщо побудова рейтингового списку здійснюється без конкурсних балів та пріоритетностей, то вступники впорядковуються тільки на основі розгляду мотиваційних листів приймальною комісією.

Розгляд мотиваційних листів здійснюється Приймальною комісією без присвоєння їм конкурсних балів.


ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ КАФЕДРИ: 

 • Про спеціальність 101 "Екологія"
 • Про спеціальність 183 "Технології захисту навколишнього середовища"
 • Про спеціальність 091 "Біологія"
 • Вступ 2022 до НТУ "Дніпровська політехніка"
 • Програма вступного фахового екзамену
 • © 2006-2023 Інформація про сайт