Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Освітня програма: Технології захисту навколишнього середовища

Вступ на основі ЗНО з дисциплін:

(мінімум 100 балів за предмет)

Відкрита (бюджетна) пропозиція:

1. Українська мова та література;

2. Математика;

3. Фізика або Біологія

Небюджетна пропозиція:

1. Українська мова та література;

2. Історія України;

3. Географія або Іноземна мова


ФАХОВА КАФЕДРА

Екології та технологій захисту навколишнього середовища

ОБ`ЄКТ ДІЯЛЬНОСТІ

Сучасні технології захисту навколишнього середовища, дослідження та оцінка впливів промислових виробництв на компоненти навколишнього середовища, дослідження екологічних та техногенних наслідків забруднення об’єктів довкілля, обґрунтування та розробка оптимальних природоохоронних заходів з забезпечення екологічної безпеки.

ВИД ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Оцінювання та контроль впливу виробничої діяльності підприємств на забруднення компонентів довкілля; проведення екологічного моніторингу, екологічної експертизи та екологічного інспектування промислових підприємств і технологічних процесів; проектування природоохоронних технологій захисту повітряного та водного середовищ; забезпечення раціонального землекористування та вилучення корисних компонентів з відходів; контроль за додержанням промисловими підприємствами екологічних стандартів та норм природоохоронного законодавства.

КВАЛІФІКАЦІЯ ФАХІВЦІВ

Бакалавр з технологій захисту навколишнього середовища

Магістр з технологій захисту навколишнього середовища

Спеціальність 101 Екологія

ПОСАДИ ФАХІВЦІВ

Інспектор з охорони природи, інспектор державний з технологічного та екологічного нагляду, інженер з природокористування, інженер з охорони навколишнього середовища, інженер з техногенно-екологічної безпеки, еколог/головний еколог.

Працевлаштування в сфері техногенно-екологічної безпеки, природоохоронної галузі та інженерно-технологічної діяльності на промислових підприємствах, в проектних установах та громадських організаціях, органах державної влади та інспекційної діяльності з техногенного і екологічного нагляду.

ПРОФЕСІЙНІ ФУНКЦІЇ ФАХІВЦІВ

Контроль стану навколишнього середовища в районі розташування підприємства; нормування та оцінка рівнів антропогенного навантаження; обґрунтування інженерних методів захисту довкілля; впровадження у виробництво перспективних екологічних розробок і сучасного обладнання; удосконалення існуючих природоохоронних і природовідновлюваних технологій забезпечення екологічної безпеки; проектування систем і технологій захисту навколишнього середовища та забезпечення їх функціонування; визначення екологічної, економічної та соціальної ефективності природоохоронних заходів.© 2006-2020 Інформація про сайт