Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Навчання на кафедрі екології НГУ

Кафедра забезпечує фахову підготовку здобувачів вищої освіти в галузі екології, біології, охорони довкілля та раціонального природокористування з метою подальшого гарантування екологічно безпечного природного середовища для життя і здоров'я населення, впровадження екологічно збалансованої системи природокористування та збереження природних екосистем.

Кафедра веде підготовку фахівців за освітніми рівнями:

- бакалавр та доктор філософії за спеціальністю 091 «Біологія»;

- бакалавр та магістр за спеціальністю 101 «Екологія»;

- бакалавр, магістр та доктор філософії за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища».

Сучасна освіта в університеті засновується на принципах партнерства з іншими кафедрами та факультетами університету, провідними науково-дослідними та освітніми установами України та зарубіжжя. Саме тому якість освіти на кафедрі екології та технологій захисту навколишнього середовища забезпечується потужним науково-педагогічним потенціалом.

Під час навчання, майбутні фахівці здобувають професійні навички та функції, вивчаючи складові компоненти природних та техногенних ландшафтів, вплив на стан об’єктів навколишнього середовища процесів видобутку та збагачення мінеральної сировини, атмосферні та біосферні процеси, що впливають на розповсюдження забруднюючих речовин, медико-біологічні аспекти впливу забруднювачів на здоров’я населення, а також різноманітні методи збереження та відновлення деградованих компонентів довкілля.

 • НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (2019-2021) (2018-2020)             Графіки навчального процесу
 • Навчальні аудиторії та лабораторії                                       Розклад викладачів
 • Практична підготовка здобувачів                                                        Розклад консультацій
 • Студентська наука                                               
 • Практична підготовка здобувачів освіти     Залучення фахівців 
 • ОП магістр спеціальності 183 Технології захисту навколишнього середовища 2018
 • ОП магістр спеціальності 183 Технології захисту навколишнього середовища 2019
 • Матеріали науково-технічних конференцій

 • Теми дипломних робіт магістрів: 101 Екологія       183 ТЗНС 

  Розклад захисту кваліфікаційних робіт

  Інформація для студентів:

 • Правила проживання в гуртожитку
 • Правила внутрішнього розпорядку
 • Інструктаж всупний
 • Права та обов'язки куратора
 • Права та обов'язки старости групи
 • Права та обов'язки студента
 • © 2006-2022 Інформація про сайт