Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Навчання на кафедрі екології НГУ

Кафедра забезпечує фахову підготовку здобувачів вищої освіти в галузі екології, біології, охорони довкілля та раціонального природокористування з метою подальшого гарантування екологічно безпечного природного середовища для життя і здоров'я населення, впровадження екологічно збалансованої системи природокористування та збереження природних екосистем.

Кафедра веде підготовку фахівців за освітніми рівнями:

- бакалавр та доктор філософії за спеціальністю 091 «Біологія»;

- бакалавр та магістр за спеціальністю 101 «Екологія»;

- бакалавр, магістр та доктор філософії за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища».

Сучасна освіта в університеті засновується на принципах партнерства з іншими кафедрами та факультетами університету, провідними науково-дослідними та освітніми установами України та зарубіжжя. Саме тому якість освіти на кафедрі екології та технологій захисту навколишнього середовища забезпечується потужним науково-педагогічним потенціалом.

Під час навчання, майбутні фахівці здобувають професійні навички та функції, вивчаючи складові компоненти природних та техногенних ландшафтів, вплив на стан об’єктів навколишнього середовища процесів видобутку та збагачення мінеральної сировини, атмосферні та біосферні процеси, що впливають на розповсюдження забруднюючих речовин, медико-біологічні аспекти впливу забруднювачів на здоров’я населення, а також різноманітні методи збереження та відновлення деградованих компонентів довкілля.

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ: 
 • 101 Екологія (бакалавр) 2019-2023 (денна) (заочна)
 • 101 Екологія (магістр) Очна (денна) форма (2021-2023)
 • 101 Екологія (магістр) Заочна форма (2021-2023)
 • 183 Технології захисту навколишнього середовища (докторантура) 2021-2025

 • ОСВІТНІ ПРОГРАМИ:
 • ОПП 101 Екологія (магістр)
 • ОПП 183 Технології захисту навколишнього середовища (магістр)
 • ОПП 183 Технології захисту навколишнього середовища (бакалавр)

 • Графіки навчального процесу
 • Навчальні аудиторії та лабораторії                                       
 • Практична підготовка здобувачів                                                        Розклад консультацій
 • Студентська наука                                               
 • Практична підготовка здобувачів освіти     Залучення фахівців 
 • Матеріали науково-технічних конференцій

 • Теми дипломних робіт бакалаврів: 101 Екологія       183 ТЗНС 
 • Теми дипломних робіт магістрів: 101 Екологія       183 ТЗНС 
 • Розклад захисту кваліфікаційних робіт

  Інформація для студентів:

 • Правила проживання в гуртожитку
 • Правила внутрішнього розпорядку
 • Інструктаж всупний
 • Права та обов'язки куратора
 • Права та обов'язки старости групи
 • Права та обов'язки студента
 • Сервіси

  Розклад

  Соціальні мережі

  Facebook
  YouTube

  Інформаційне партнерство

  Прес-центр
  Закон про вищу освіту
  © 2006-2024 Інформація про сайт