Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Матеріали науково-технічних конференцій

--2024--

Тиждень студентської науки - 2024: Матеріали сімдесят дев'ята студентської науково-технічної конференції (Дніпро, 8-12 квітня 2024 року). – Д.: НТУ «ДП», 2024 – 733 с

«Наукова весна» 2024: матеріали XIV Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Дніпро, 27–29 березня 2024 року / Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» 

--2023--

Молодь: наука та інновації: матеріали ХІ Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Дніпро, 22–24 листопада 2023 року: у 2-х т. / Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

«Наукова весна» 2023: матеріали XIІI Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Дніпро, 1–3 березня 2023 року / Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Екологія, природокористування та охорона навколишнього середовища: прикладні аспекти: матер. VІ Всеукр. наук.-практ. заоч. конф., м. Київ, 16 травня 2023 р.

Тиждень студентської науки - 2023: Матеріали сімдесят восьмої студентської науково-техніцної конференчії (Дніпро, 24-28 квітня 2023 року). – Д.: НТУ «ДП»

--2022--

Молодь: наука та інновації: матеріали Х Міжнародної науково- технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Дніпро, 23–25 листопада 2022 року / Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» – Дніпро

Екологія. Здоров’я людини. Проблеми та перспективи людства: матер. Міжнародної дистанційної екологічної наук.- практ. конференції, 01 грудня 2022 р. /Під ред. О. А. Шемчук. – Х.: ФК НФаУ

Тези ХVІІІ Всеукраїнської наукової on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю «Сучасні проблеми екології» 06 жовтня 2022 року. Житомир : Житомирська політехніка

Тиждень студентської науки - 2022: Матеріали сімдесят сьомої студентської науково-технічної конференції (Дніпро, 16-20 травня 2022 року). – Д.: НТУ «ДП»

«Наукова весна» 2022: матеріали XII Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Дніпро, 23–24 травня 2022 року

--2021--

Молодь: наука та інновації: матеріали Всеукраїнської науково- технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Дніпро, 11–12 листопада 2021 року / Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Матеріали сімдесят шостої студентської науково-технічної конференції «Тиждень студентської науки» (12 - 16 квітня 2021, м. Дніпро)

--2020--

Молодь: наука та інновації: Матеріали VIІI Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 25 листопада – 27 листопада 2020 року). – Д.: НТУ «Дніпровська політехніка», 2020. Т.10. – 224 с.


Молодь: наука та інновації: Програма VIІI Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 25 листопада – 27 листопада 2020 року). – Д.: НТУ «Дніпровська політехніка», 2020. – 13 с.

--2019--

Програма VІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації». Секція 10 – Екологічні проблеми регіону. 03 грудня 2019 р., кафедра екології та технологій захисту навколишнього середовища НТУ «Дніпровська політехніка».


Програма Х Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна». Секція 10 – Екологічні проблеми регіону. 26 квітня 2019 р., кафедра екології та технологій захисту навколишнього середовища. НТУ «Дніпровська політехніка». – 11 с.

--2018--

Програма VІ Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації». Секція 10 – Екологічні проблеми регіону. 19 листопада 2018 р., кафедра екології та технологій захисту навколишнього середовища НТУ «Дніпровська політехніка».


Програма ІХ Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна». Секція 10 – Екологічні проблеми регіону. 12-13 квітня 2018 р., кафедра екології та технологій захисту навколишнього середовища Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпро.

--2017--

Програма V Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації». Секція 10 – Екологічні проблеми регіону. 29 листопада 2017 р., кафедра екології та технологій захисту навколишнього середовища НТУ «Дніпровська політехніка». м. Дніпро.


Програма VІІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна». Секція 10 – Екологічні проблеми регіону. 26-27 квітня 2017 р., кафедра екології та технологій захисту навколишнього середовища Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпро.

--2016--

Програма ІV Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації». Секція 9 – Екологічні проблеми регіону. 06-07 грудня 2016 р., кафедра екології. Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпро.


Програма VІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна». Секція 10 – Екологічні проблеми регіону. 6-7 квітня 2016 р., кафедра екології. Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ.

--2015--

Програма VІ Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна». Секція 9 – Екологічні проблеми регіону. 1-2 квітня 2015 р., кафедра екології. Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ.


Програма ІІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації». Секція 9 – Екологічні проблеми регіону. 02-03 грудня 2015 р., кафедра екології. Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ.

--2014--

Програма ІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації». Секція 10 – Екологічні проблеми регіону. 02-03 грудня 2014 р., кафедра екології. Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ.


Програма V Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна». Секція 9 – Екологічні проблеми регіону. 26-27 березня 2014 р., кафедра екології. Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ.


Програма ІV Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна». Секція 9 – Екологічні проблеми регіону. 29 березня 2013 р., кафедра екології. Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ.


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт