Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ МАГІСТРІВ  2023


Дисципліни, спрямовані на розвиток Soft skills


 Основи здорового способу життя

Мета дисципліни полягає у формуванні у студентів комплексу знань стосовно основ здоров’я людини та здорового способу життя, розумінні ролі та значенні мікроорганізмів і мікрофлори організму загалом, їх взаємозв’язок з імунітетом людини, впливу й ефективності вакцинації та в ознайомленні з принципами раціонального харчування.

Аннотація

Силабус

Робоча програма  


ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗА ДРУГИМ (МАГІСТЕРСЬКИМ) РІВНЕМ 

на 2023/2024 навчальний рік (весняний семестр) 

для груп 101м-23-1  ІП, 183м-23-1  ІП, 183м-23н-1 ІП та 183м-23н-2 ІП:

№ з/п 

Дисципліна 

1. 

Екологозберігаючі технології ліквідації гірничих підприємств 

Анотація     Силабус        Робоча програма

2. 

Екологічна безпека ґрунтів у гірничодобувних районах 

Анотація     Силабус        Робоча програма

3. 

Технології водопідготовки та водовідведення  

Анотація     Силабус        Робоча програма

4.  

Технології пилогазоочистки 

Анотація     Силабус        Робоча програма

5.  

Забезпечення критичною мінеральною сировиною Європейського союзу

Анотація     Силабус        Робоча програма

6.  

Аналітична розробка технологічних схем збагачення корисних копалин 

Анотація     Силабус        Робоча програма

7.  

Біотехнології  в гірництві  

Анотація     Силабус        Робоча програма

8.  

Екологічна безпека ґрунтів в ЄС та Україні 

Анотація     Силабус        Робоча програма

9. 

Інноваційні екологічні технології в ЄС та Україні 

Анотація     Силабус        Робоча програма


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2023 Інформація про сайт