Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
 

На кафедрі екології велика увага приділяється науково-дослідницькій роботі студентів. Під керівництвом викладачів кафедри студенти приймають активну участь у науково-дослідницькій роботі, зокрема, готують наукові роботи, статті, доповіді, які доповідають на всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах, олімпіадах.

Семерич К.В.Для активізації проведення наукових досліджень студентами та молодими вченими був створений «Студентський науковий екологічний центр ім. проф. В.А. Долинського". Студентське наукове товариство кафедри екології налічує 20-30 студентів різних курсів. Головою СНТ у 2007-2010 рр. була студентка Гіке Ю.Г., а з 2011 р. товариство очолює Семерич К.В.

Члени СНТ приймають активну участь у екологічних конкурсах, конференціях, олімпіадах та симпозіумах. За останні роки студенти-екологи перемагали на Всеукраїнських олімпіадах за напрямом "Екологія та охорона навколишнього середовища" та дисципліни "Основи екології" та отримували Дипломи та Грамоти за кращі доповіді на Міжнародних, Всеукраїнських та Регіональних конференціях. Результати науково-дослідних робіт студентів друкуються в тезах та матеріалах конференцій. Щорічно друкується 30-40 наукових праць зі студентами.

Члени Студентського наукового товариства отримали наступні відзнаки:

- студенти Нероба Ю.Г. та Лаврик М.О. у 2007 р. перемогли в конкурсному доборі Стипендіальної програми Фонду Віктора Пінчука "Завтра.UA";

- студентка Лаврик М.О. у 2007 р. зайняла ІІ місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни "Основи екології і охорона навколишнього середовища" та отримала грамоту за високу якість доповіді та активну участь у роботі Всеукраїнської наукової конференції;

- студент Нероба Ю.Г. зайняла ІІІ місце у Всеукраїнській науковій конференції студентів і аспірантів "Екологічна безпека держави";

- студентка Нероба Ю.Г. зайняла ІІІ місце у секції "Соціально значимий проект" у конкурсі на кращу наукову розробку серед студентів, молодих спеціалістів та аспірантів вищих навчальних закладів м. Дніпропетровська "Інтелект – Творчість – Успіх";

- студентка Дибріна Н.В. перемогла в конкурсному доборі Стипендіальної програми Фонду Віктора Пінчука "Завтра.ua" і отримала стипендію у 2008 р.

- студентка Коваленко А.А. отримала Диплом оргкомітету конференції за Кращу доповідь на Міжнародній науковій конференції студентів, магістрантів і аспірантів "Регіональні екологічні проблеми", що проходила у квітні 2009 р. в Одесі;

- студенти Коваленко А.А. та Даніліна П.О. отримали грамоту за високий рівень доповіді за підсумками ІІІ Міжнародної наукової конференції студентів, магістрантів та аспірантів "Регіональні екологічні проблеми" (березень,2010 р.).

- студент Височин Л.В. отримав грамоту за високий рівень доповіді за підсумками ІІІ Міжнародної наукової конференції студентів, магістрантів та аспірантів "Регіональні екологічні проблеми" (26.03.2010 р.).

- студентка Коваленко А.А. посіла ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни "Екологія" серед профільних ВНЗ, 22.04.2010 р.

Талановиті та цілеспрямовані студенти отримують підвищенні іменні стипендії Президента України, Кабінету Міністрів та видатних вчених Національного гірничого університету, а також стають лауреатами Стипендіальної програми Фонду Віктора Пінчука "Завтра.UA".


У 2011 році студенти-екологи виступили з доповідями на конференціях проведених на кафедрі екології:

Нагородження- 25.03.2011 р. секція ”Екологічні проблеми техногенно-навантажених регіонів" Другої науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених НГУ "Наукова весна-2011", зроблено 37 доповідей студентів та аспірантів.

- 14-15.04.2011 р. секція 4 – "Challenges in Environmental Protection" Шостого міжнародного форуму студентів та молодих вчених Розширюючи обрії", зроблено 11 доповідей студентами та аспірантами.

- 18.05.2011 р. секція "Екологічні проблеми Донецько-Придніпровського регіону України" 66 СНТК НГУ, зроблено 28 доповідей студентів та аспірантів.

- 19.05.2011 р. науково-практична конференція "Здоровий спосіб життя: Проблеми та досвід", зроблено 11 доповідей студентів та аспірантів.

Студенти-екологи щорічно приймають участь у конференціях екологічної спрямованості:

- Міжнародній конференції "Форум гірників", Дніпропетровськ;

- Міжнародній науковій конференції студентів, магістрантів і аспірантів "Регіональні екологічні проблеми", Одеса;

- Всеукраїнській науковій конференції студентів, магістрів та аспірантів "Сучасні проблеми екології та геотехнологій", Житомир;

- Всеукраїнській науковій конференції аспірантів і студентів "Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів" Донецьк;

- Міжнародному форумі студентів та молодих вчених "Розширюючи обрії", Дніпропетровськ;

- Науково-технічній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених НГУ "Наукова весна", Дніпропетровськ;

У 2011 році студент четвертого курсу Височин Л.В. та аспіранти кафедри екології Дибріна Н.В. та Мандрикевіч О.В. пройшли конкурсний відбір на навчання та стажування у Есслінгенському університеті прикладних наук (Німеччина) за кошти державного бюджету (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25 серпня 2011 р. N 991). Стажування відбудеться у 2012 р. в Німеччині, Есслінгенському університеті прикладних наук на кафедрі біотехнології. На навчання студента Височина Л.В. та стажування аспірантів у Есслінгенському університеті прикладних наук виділено з державного бюджету по 38 тис. грн. на кожного.

Студентка гр. ЕО-09-2, Семерич К.В. посіла ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» серед технічних ВНЗ, яка проходила на базі Одеського державного екологічного університету 23-27 квітня 2012 р., а також отримала Диплом III ступеню на Всеукраїнському конкурсі студентських робіт за галуззю науки «Екологія та екологічна безпека» за роботу «Біоіндикаційна оцінка екологічного стану зелених зон м. Орджонікідзе».

Аспірантка кафедри екології Коваленко А.А. отримала грант на участь у ХІІІ Міжнародній молодіжній науковій школі «Проблеми фундаментальної та прикладної радіобіології», яка проходила на базі Медичного радіобіологічного наукового центру з 27 по 31 травня 2013 р. у м. Обнінськ. В роботі школи прийняли участь понад 100 молодих студентів, аспірантів та вчених з Росії, України, Білорусії, Японії, Канади та інших країн. Для учасників школи були прочитані лекції відомими науковцями з провідних наукових центрів Росії, України, Білорусії, Канади, Англії та Америки стосовно впливу іонізуючого та неіонізуючого випромінювання на живі організми та розробки реабілітаційних заходів. Під час роботи школи було презентовано наукові та навчально-методичні здобутки науковців ДВНЗ «Національний гірничий університет» та кафедри екології. Встановлені ділові контакти дозволять в подальшому плідно співпрацювати з провідними установами Росії та Білорусії. Після завершення школи, учасники разом з незабутніми враженнями отримали Сертифікати учасника Міжнародної молодіжної наукової школи «Проблеми фундаментальної та прикладної радіобіології».

Команда молодих науковців-екологів прийняла активну участь у роботі ІII науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів, студентів м. Дніпропетровська «Проблеми та перспективи розвитку міста Дніпропетровська», яка проходила 20 травня 2013 року на базі виконкому Жовтневої районної у місті Дніпропетровську ради. В конференції прийняли участь молоді вчені, аспіранти та студенти з вищих навчальних закладів, діяльність яких пов’язана з розвитком міста. Значний інтерес викликала доповідь доцента кафедри екології Павличенка А.В. на тему «Шляхи вирішення проблеми поводження з рослинними відходами на території м. Дніпропетровськ». Доповідь студента-еколога Паршуткіна М.А. на тему «Формування здорового способу життя у молоді м. Дніпропетровськ» стосувалася популяризації занять спортом та відмови від шкідливих звичок. За результатами конференції Паршуткін М.А. відзначений Дипломом за високі успіхи в науково-дослідній роботі та посів ІІ місце в ІII науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку міста Дніпропетровська». Доцент Павличенко А.В. нагороджений Дипломом оргкомітету за високі успіхи в науково-дослідній роботі та активну участь у конференції.

Вже традиційно в квітні на базі Одеського державного екологічного університету зібралися студенти-екологи, щоб позмагатись за першість у Всеукраїнській олімпіаді за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористування». В олімпіаді, яка відбулася 24-26 квітня 2013 р., взяли участь – 100 студентів з понад 40 провідних вищих навчальних закладів України, які ведуть підготовку екологів. Студенти-екологи гідно представили Національний гірничий університет. Семерич К.В. студентка 4-го курсу (гр. ЕОг-09-1) посіла ІІ місце в загальному заліку ІІ туру Всеукраїнської олімпіади за напрямом підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». За високий рівень підготовки, виявлений на олімпіаді, Гузь К.С. (гр. ЕОг-11-1) нагороджена Дипломом Оргкомітету ІІІ ступеню, а Паршуткін М.А. (гр. ЕОгС-11-1) відзначений Грамотою Оргкомітету.

За результатами творчого конкурсу у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни "Екологія", яка проходила на базі Полтавської державної аграрної академії, команда студентів-екологів ДВНЗ "Національний гірничий університет" нагороджена Дипломом оргкомітету ІІІ ступеня.

Голова Студентського наукового товариства кафедри екології, студентка гр. ЕОг-09-1 Семерич К.В. та її науковий керівник, доцент кафедри екології Павличенко А.В. нагороджені Диплом III ступеню на Всеукраїнському конкурсі студентських робіт за галуззю науки «Екологія та екологічна безпека» за роботу «Дослідження стану зелених насаджень в зоні впливу автотранспорту».


© 2006-2019 Інформація про сайт