Національний гірничий університет — відповідність Часу
ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ – ЕКОЛОГІВ

Основною метою практики екологів є набуття студентами навичок та умінь самостійно проводити екологічні дослідження рівнів впливу діяльності окремих підприємств на об'єкти довкілля та перевіряти їх відповідність вимогам чинного природоохоронного законодавства.  

Практика студентів-екологів.jpgПісля першого курсу студенти проходять загально-екологічну навчальну практику, метою якої є екологічні дослідження у різних регіонах України. Практика проводяться в АР Крим – на базі Карадазького природного заповідника НАН України, Ялтинського гірничо-лісного природного заповідника та інших природно-заповідних територіях.

Після третього курсу студенти, як правило оформлюються на робочі місця і ознайомлюються з природоохоронною діяльністю промислових підприємств.

На п'ятому курсі студенти направляються для проходження виробничої та переддипломної практики на промислові підприємства, установи та організації, де студенти збирають і систематизують матеріали для виконання дипломної роботи.

Науково-виробнича практика і науково-практична підготовка магістрів спрямована на створення умов для творчого розвитку обдарованої особистості і підготовку фахівців за науково-дослідним, науково-педагогічним або управлінським (виробничим) напрямом діяльності і є невід’ємною складовою частиною навчального процесу.

В результаті проходження практик студент набуває навички та уміння самостійно проводити екологічні дослідження рівнів впливу діяльності окремих підприємств на об'єкти довкілля, перевіряти відповідність вимогам чинного природоохоронного законодавства; виявляти види робіт, що характеризуються підвищеним рівнем небезпеки для біоти; здійснювати оцінку екологічного ризику; проводити розрахунки ефективності заходів поліпшення стану навколишнього середовища, а також розробляти стратегію сталого розвитку територій.

Під час практики студенти мають можливість реалізувати свій науковий потенціал та зарекомендувати себе фахівцем здатним самостійно вирішувати важливі екологічні задачі, виявляти навички планування і прогнозування ефективності заходів з відтворення природних екосистем. Виконання запропонованих рекомендацій дозволить студенту спланувати свою наукову діяльність необхідну для збору патентної та науково-технічної інформації стосовно досліджуваної теми, виділити невирішені питання та поставити задачі дослідження для виконання дипломної роботи.

Бази практики є важливою складовою навчального пізнання, джерелом нових знань та критерієм сприйняття, осмислення, закріплення, виявлення і творчого застосування засвоєних комплексних знань, які мають екологічну спрямованість. Для проходження практик можуть бути вибрані промислові підприємства, установи, організації, навчальні та науково-дослідні заклади оснащенні відповідним обладнанням та устаткуванням і в яких є потреба в вирішені екологічних проблем. Також, студенти-екологи мають можливість проходити загально-екологічну, виробничу та переддипломні практики у філії кафедри екології на базі Дніпропетровської обласної санітарно-епідеміологічної станції.

Види та бази практик студентів-екологів

Курс

Вид практики

Тривалість практики, тижн.

Базові виробничі місця практик

Перший

Загально-екологічна навчальна

4

Карадазький природний заповідник НАН України, Ялтинський гірничо-лісний природний заповідник, ДП НВО "ПХЗ", ТОВ Метал та ін.

Другий

Ландшафтно-екологічна навчальна

4

Керченський державний морський технологічний університет, Карадазький природний заповідник НАН України, ДП НВО "ПХЗ", ТОВ Метал, ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" та ін.

Третій

Виробнича

4

Дніпропетровська обласна санітарно-епідеміологічна станція, Державне управління екології та природних ресурсів в Дніпропетровській області, ДП НВО "ПХЗ", ТОВ Метал, ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" та ін.

П’ятий

Виробнича (науково-виробнича)

2

Переддипломна(науково-практична підготовка)

3

Цикл практичної підготовки забезпечує здатність студентів самостійно виявляти та вирішувати актуальні екологічні проблеми, що виникають під час роботи на промислових підприємствах та установах.

© 2006-2017 НГУ Інформація про сайт