Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ-ЕКОЛОГІВ

Основною метою практик екологів є набуття студентами навичок та умінь самостійно проводити екологічні дослідження рівнів впливу діяльності окремих підприємств на об'єкти довкілля та оцінювати їх відповідність вимогам чинного природоохоронного законодавства.

Для проходження практики можуть бути вибрані промислові підприємства, установи, організації, науково-дослідні заклади, оснащені відповідним технічним устаткуванням, що мають потребу у вирішенні екологічних проблем. ДВНЗ «Національний гірничий університет» завчасно укладає договори з базами практики (підприємствами, організаціями, установами будь-яких форм власності) на її проведення.

Базовими підприємствами для проходження практик студентами-екологами є такі: ДП НВО «Павлоградський хімічний завод», ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», структурні підрозділи та регіональні відділення Міністерства екології та природних ресурсів України, департаменти екологічної політики органів місцевого самоврядування, департаменти екології та природних ресурсів облдержадміністрацій та інші природоохоронні установи та організації.

Студенти-екологи також мають можливість проходити практики на базі наступних навчально-науково-виробничих комплексів та кафедр:

- Навчально-науково-виробничий комплекс «Безпека». Створений  наказом Міністерства освіти і науки України від 08.05.2008 р. № 391 у складі Національного гірничого університету, Науково-виробничого об’єднання «Павлоградський хімічний завод».

- Кафедра цільової підготовки з техногенної та екологічної безпеки. Створена спільно з ДП НВО «Павлоградський хімічний завод» наказом ректора № 251 від 07.08.2013 р. Мета створення кафедри полягає у підвищенні рівня підготовки студентів гірничого факультету та факультету будівельних геотехнологій з питань техногенної та екологічної безпеки при видобуванні та переробці корисних копалин.

- Науково-дослідницький і навчально-виробничий центр безпеки Природи та Людини «Екобезпека». Створений в 2002 році на базі кафедри екології та галузевої науково-дослідницької лабораторії електродинамічних методів вилучення металів з відходів.

- Кафедра ДТЕК «Видобуток і збагачення вугілля». Кафедра створена 9 липня 2013 р. компанією ДТЕК на базі Національного гірничого університету. Завдяки відкриттю кафедри ДТЕК в НГУ поглибиться союз науки та практики, що дозволить покращити підготовку студентів гірничого факультету, забезпечити проведення практики і подальшого працевлаштування студентів.

Крім того, студенти можуть приймати участь в освітньому проекті «Біотехнології в гірництві – інтеграція нових технологій в освітню практику», який реалізується в ДВНЗ «Національний гірничий університет» (НГУ) спільно з Технічним університетом «Фрайберзька гірнича академія» (ТУ «ФГА», Німеччина) з 2015 року. Проект фінансується Німецькою службою академічних обмінів (DAAD) в рамках програми «Професійно пов’язане партнерство з університетами країн, що розвиваються» і передбачає виконання студентами НГУ лабораторного практикуму, а також магістерських робіт на базі ТУ «ФГА».

Навчальним планом підготовки студентів за спеціальністю «Екологія» передбачено проходження наступних практик:

·           Загально-екологічна навчальна практика після 1-го курсу (екологічні маршрути по території Дніпропетровська та області, ДП НВО «Павлоградський хімічний завод», ПАТ ДТЕК «Павлоградвугілля» та ін.).

·           Ландшафтно-екологічна навчальна практика після 2-го курсу (на базі природно-заповідних територій Дніпропетровщини та України, промислові підприємства регіону та ін.).

·           Виробнича практика після 3-го курсу (на базі промислових підприємств, екологічних підрозділів органів державного управління та інших природоохоронних установ і організацій).

·           Науково-виробнича практика після 1-го курсу магістратури (Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Управління охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської міської ради, ДП НВО «ПХЗ», ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» та інші промислові підприємства, громадські екологічні організації).

·           Педагогічна практика після науково-виробничої практики (загальноосвітні школи, вищі навчальні заклади І-ІV рівнів акредитації).

Навчальним планом підготовки студентів за спеціальністю «Технології захисту навколишнього середовища» передбачено проходження наступних практик:

·           Навчально-ознайомча практика після 1-го курсу – Департамент екологічної політики Дніпропетровської міської ради, Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації, Кафедра цільової підготовки з екологічної та техногенної безпеки на базі ДП «Павлоградський хімічний завод».

·           Навчально-технологічна практика після 2-го курсу – промислові об’єкти на території області, кафедри та науково-дослідні підрозділи Державного ВНЗ «НГУ».

·           Технологічна практика після 3-го курсу – промислові підприємства, кафедри та науково-дослідні підрозділи Державного ВНЗ «НГУ», природоохоронні науково-дослідні установи та організації.

·           Науково-виробнича практика після 1-го курсу магістратури – приватні, державні та комунальні підприємства, структурні підрозділи Міністерства екології та природних ресурсів, департаменти екології органів місцевого самоврядування, науково-дослідні установи та організації.

·           Переддипломна практика після науково-виробничої практики – екологічні підрозділи промислових підприємств, проектні установи та громадські організації, органи державної влади та інспекційної діяльності з техногенного і екологічного нагляду.

Цикл практичної підготовки забезпечує здатність студентів самостійно виявляти та вирішувати актуальні екологічні проблеми, що виникають під час роботи на промислових підприємствах та установах.

© 2006-2019 Інформація про сайт