Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
МАГІСТРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 183 - ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

1. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
Освітні компоненти

кредити

1.Іноземна мова для професійної діяльності
(англійська/німецька/французька)
 (вступ 2018)
      6
2.Провадження освітньої діяльності (вступ 2018)      3
3.Управління безпекою, автономність та відповідальність у професійній діяльності
(вступ 2018)
      3
4.Інтелектуальна власність  (завантажити Силабус...)
(вступ 2018)
      4
5.Математичне моделювання систем і процесів (вступ 2018)      4
6.Патентознавство (вступ 2018)      4
7.Курсова робота з природоохоронних та ресурсозберігаючих технологій    0,5
8.Наукові основи раціонального природокористування (завантажити Силабус...)
(вступ 2018)
      3
9.Природоохоронні та ресурсозберігаючі технології (вступ 2018)     9,5
10.Провадження наукової діяльності (завантажити Силабус...)
(вступ 2018)
      3
11.Проектний менеджмент в екології (завантажити Силабус...)
(вступ 2018)
      3
12.Ресурсозбереження у гірничо-металургійному комплексі
(вступ 2018)
      6
13.Виконання кваліфікаційної роботи      18
14.Науково-виробнича практика      8
15.Передатестаційна практика      4
2. ВИБІРКОВА ЧАСТИНА

Блок 1Освітні компоненти 

кредити

1.Біомайнінг (завантажити Силабус...) (вступ 2018)      7
2.Біотехнологічні методи переробки відходів (завантажити Силабуc...)                  
(вступ 2018)             
      5
3.Екологічна безпека грунтів у гірничодобувних районах 
 (завантажити Силабус...) (вступ 2018)  
      5
4.Екологозберігаючі технології ліквідації гірничих підприємств
 (завантажити Силабус...) (вступ 2018)
      6
5.Інвентаризація та облік відходів (завантажити Силабус...) 
(вступ 2018)
      5
6.Інноваційні природоохоронні технології (вступ 2018)      4
7.Стратегія сталого розвитку (завантажити Силабус...)       4
8.Техногенний та екологічний нагляд       5


Блок 2
Освітні компоненти 

кредити

1.Екологічна та техногенна безпека (вступ 2018)                       4
2.Ландшафтний дизайн промислових територій (завантажити Силабус...)             
(вступ 2018)
      5
3.Основи біоконверсії
(вступ 2018)
      5
4.Системний аналіз якості навколишнього середовища
(вступ 2018)
      5
5.Стратегічна екологічна оцінка (завантажити Силабус...)
(вступ 2018)
      4
6.Технології водопідготовки та водовідведення (вступ 2018)      5
7.Технології переробки промислових відходів (завантажити Силабус...)
(вступ 2018)
      8
8.Технології пилогазоочистки (завантажити Силабус...)
(вступ 2018)
      5


Навчально-методичне забезпечення:Склад групи забезпечення за спеціальністю 183
«Технології захисту навколишнього середовища»
 
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти:


Павличенко Артем Володимирович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища;

Борисовська Олена Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища;

Колесник Валерій Євгенійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища;

Миронова Інна Геннадіївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища;

Юрченко Аннета Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища.


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2023 Інформація про сайт