Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Юрченко А.А.

Юрченко Аннета Анатоліївна – гірничий інженер, кандидат технічних наук з 2012 р., доцент кафедри екології з 2013 р.

В 1993 році закінчила Дніпропетровський гірничий інститут за спеціальністю «Відкриті гірничі роботи» та здобула кваліфікацію – гірничій інженер.

З 1996 по 2002 рр. працювала на кафедрі історії та політичної теорії.

З 2002 по 2005 рр. навчалась в аспірантурі за спеціальністю 21.06.01 – Екологічна безпека.

З 2005 по 2012 рр. працювала на посаді асистента кафедри екології Державного ВНЗ «Національний гірничий університет».

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію за фахом 21.06.01 – «Екологічна безпека» у спеціалізованій Вченій раді Національного гірничого університету.

З 2013 року працює на посаді доцента кафедри екології НГУ.

Викладає лекції з дисциплін: «Екологічні проблеми гірничого виробництва», «Охорона земної поверхні та надр», «Основи екології».

Науковий напрям діяльності спрямований на встановлення закономірностей розповсюдження пилової хмари після масових вибухів в залізорудних кар’єрах та розробку екологічно ефективних способів та засобів зменшення викидів пилу у довкілля.

Публікації

Результати наукових досліджень оприлюднені у 35 публікаціях, у тому числі:

1. Юрченко А. А.. Проблемы экологии на открытых горнах работах / А. А. Юрченко // НГУ: Сборник научных трудов. № 17. Т.2. - Днепропетровск: РИК НГУ, 2003. - С.577-578.

2. Юрченко А. А. Способ определения рациональных параметров скважинных зарядов при массовых взрывах в карьерах / В. А. Долинский, А. А. Юрченко // КТУ: Научно- технический сборник: Разработка рудных месторождений. Вып. 85. – Кривой Рог: КТУ, 2004. – С. 78-79.

3. Юрченко А. А. Методика определения параметров скважинных зарядов для снижения пылегазовых выбросов при массовых взрывах в карьерах / А. А. Юрченко // НГУ: Збірник наукових праць. № 26. Т.2. – Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2006. – С. 67-75.

4. Юрченко А. А. Физические процессы выброса пылегазового облака при массовых взрывах в карьерах / А. А. Юрченко // Науковий вісник НГУ. № 2. – Дніпропетровськ, 2010. – С. 85-88.

5. Юрченко А. А. К вопросу определения высоты подъёма железорудной пыли при массовом взрыве в карьере с учётом дисперсности частиц / А. А. Юрченко, В. Е. Колесник, А. А. Литвиненко // НГУ: Збірник наукових праць. № 34. Т.2. – Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2010. - С. 123 – 132.

6. Юрченко А. А. Снижение выбросов при массовых взрывах в карьерах путём применения резиновой пробки с анкерным устройством в качестве забойки скважинных зарядов / А. А. Юрченко // НГУ: Збірник наукових праць. № 35. Т.2. – Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2011. – С. 111 – 117.

7. Юрченко А. А. Методы оценки экологической опасности выбросов пыли при массовых взрывах в железорудных карьерах / В. Е. Колесник, Ю. В. Бучавый, А. А. Юрченко // Науковий вісник НГУ. №5. – Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2011. – С. 113 – 120.

8. Юрченко А. А. Пат. на винахід 65928 Україна, МПК F42D/00. Спосіб визначення раціональних параметрів масових вибухів в кар’єрі / В. А. Долинський, А. А. Юрченко; заявник та власник патенту Нац. гірничий ун-т. - №2003076179; заявл. 03.07.2003; опубл. 25.03.2008, Бюл. №6. – 4с.

9. Юрченко А. А. Пат. на корисну модель 57300 Україна, МПК Е21F 5/02. Спосіб пригнічення пило газової хмари в кар’єрі / А.А. Юрченко, В. Є. Колесник, А. А. Литвиненко; заявник та власник патенту Нац. гірничий у - т.- №u201007394; заявл.14.06.2010; опубл. 25.02.2011, Бюл. №4. – 4с.

10. Юрченко А. А. Пат. на корисну модель 59525 Україна, МПК F42D 3/00. Свердловинний заряд при масових вибухах в кар’єрах / А.А. Юрченко, В.Є. Колесник, А.А. Литвиненко; заявник та власник патенту Нац. гірничий у-т. - №u201009667, заявл. 02.08.2010;опубл. 25.05 2011, Бюл. № 10. – 4с. 

© 2006-2019 Інформація про сайт