Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Борисовская Е.А.

Борисовська Олена Олександрівна

У 2001 році закінчила з відзнакою Національну гірничу академію України за спеціальністю "Екологія та охорона навколишнього середовища". У 2001-2004 рр. навчалася в аспірантурі з відривом від виробництва за фахом 21.06.01 – "Екологічна безпека".

З 2001 р. працює асистентом, а з 2011 р. − доцентом кафедри екології НГУ.

Перелік дисциплін

Працюючи доцентом кафедри екології, читає лекції з курсів: "Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища», «Утилізація та рекуперація відходів», «Технології переробки промислових відходів» та інші. Серед улюблених – «Екологічна та техногенна безпека».

Надрукувала більше 100 наукових робіт та отримала 4 патенти на винаходи.

Володіє англійською та польською мовами.

Наукова діяльність

Основна наукова діяльність пов’язана з утилізацією твердих побутових та промислових відходів.

Нагороджена дипломом переможця Всеукраїнського конкурсу Винахід-2008 у номінації "Кращий винахід – 2008 в Дніпропетровській області" за запатентований спосіб обробки токсичних відходів.

Проходила стажування за напрямом Environmental Sciences у Curriculum Resource Center Центрального Європейського університету (Угорщина, м. Будапешт, 2006).

Отримала звання International Engineering Educator (Ing. Paed. IGIP) Міжнародного товариства інженерної педагогіки (Австрія,м. Філлах, 2013).

Приймала участь у міжнародному проекті за програмою ЄС «Молодь в дії» за тематичним спрямуванням «Environmental Changes – Human Obligation»(Польща, м. Краків, 2013).

Учасник Міжнародної літньої школи для молодих вчених “Greening the Curriculum – Integration of Sustainability Aspects into University Education”, організованої Бранденбурзьким технічним університетом (Німеччина, м. Котбус,) та НГУ за підтримки DAAD - Німецької служби академічних обмінів (Україна, м. Дніпро, 2015).

Учасник семінару-тренінгу з підготовки освітніх проектів Національного Еразмус+ офісу в Україні (Україна, м. Запоріжжя, 2015).

Учасник Міжнародного бізнес-тижня "Управління проектами" у Вищій Банківській школі у Вроцлаві (Польща, м. Вроцлав, 2016).

Приймала участь у міжнародному проекті за програмою ЄС Erasmus (+ КA1 – Mobility project for young people), «MOSAIC: Multiculturalism - the Outcome of Social Acceptance, Integration and Culture» (Італія, м. Палермо, 2016).

Учасник Третього Міжнародного тижня «Challenges for International Education» у Вищій Банківській школі у Вроцлаві за програмою ЄС Erasmus+ staff mobility for teaching and training (Польща, м. Вроцлав, 2017).

Навчальні посібники

Борисовська О.О. Інвентаризація та облік відходів : навч. посібник /Дніпро: Літограф, 2017. – 168 с.

Статті у журналах та збірниках наукових праць, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science)

1. Formation of physic and mechanical composition of dust emission from the ventilation shaft of a coal mine as a factor of ecological hazard / Kolesnyk, V., Pavlychenko, A., Borysovs’ka, O., Buchavyy, Y. // Solid State Phenomena, 2018.

2. Determination of trends and regularities of occurrence of emergency situations of technogenic and natural character in Ukraine / Е.А. Борисовская, В.Е. Колесник, А.В. Павличенко, А.Л. Ширін // Науковий вісник НГУ, Днепр: РИК НГУ, 2017.– №6 – С. 147-154.

3. Improvement of methods of environmental hazard control of industrial waste / O. Borysovska, A. Pavlychenko // Progressive technologies of coal, coalbed methane, andores mining. Leiden, The Netherlands : CRC Press / Balkema, 2014. – Р.273-279.

4. The Development of Methodology for Assessment of Environmental Risk DegreeIn Mining Regions / A. Gorova, A. Pavlychenko,O. Borysovska, L. Krupskaya. // Mining of Mineral Deposits. Leiden, The Netherlands : CRC Press / Balkema, 2013. – Р.207-209.

5. The Study of Ecological State of Waste Disposal Areas of Energy and Mining Companies / A. Gorova, A. Pavlychenko,O. Borysovska // Mining of Mineral Deposits. Leiden, The Netherlands : CRC Press / Balkema, 2013. – Р.169-171.

6. The Prospects of plant waste using for energy / A.V. Pavlychenko, E.A. Borisovskaya // Technical and Geoinformational Systems in Mining – Leibden, The Netherlands : CRC Press / Balkema, 2012. – Р.195-200.(

Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України:

1. Оцінка екологічної небезпеки золошлакових відходів теплоелектростанцій/Борисовська О.О., Павличенко А.В. // Геотехническая механіка.– 2017. – №136. – С.86-95.

2. Defining the parameters of the atmospheric air for iron ore mines / I. Mironova, O. Borysovska // Improvement of methods of environmental hazard control of industrial waste / O. Borysovska, A. Pavlychenko // Progressive technologies of coal, coalbed methane, andores mining. Leiden, The Netherlands : CRC Press / Balkema, 2014. – Р. 333-339 .

3. Усовершенствование методики определения класса опасности твердых отходов угледобычи / Е.А. Борисовская, В.В. Федотов // Науковий вісник НГУ, Днепропетровск: РИК НГУ, 2014.– №3 – С.130-136.

4. Technological and environmental aspects of the liquidation of coal mines / Buzylo V., Pavlychenko A., Borysovs’ka O. & Gruntova V. // New Developments in Mining Engineering: Theoretical and Practical Solutions of Mineral Resources Mining. – The Netherlands: CRC Press/Balkema, 2015. – P. 75–79.

5. Environmental aspects of the use of overburden rocks for hazardous waste detoxification / Borysovs’ka O. Pavlychenko A. // New Developments in Mining Engineering: Theoretical and Practical Solutions of Mineral Resources Mining. – The Netherlands: CRC Press/Balkema, 2015. – P. 253–259.

6. Ways of soils detoxication that are contaminated by heavy metals using nature sorbents / O. Demenko, O. Borysovska // Progressive technologies of coal, coalbed methane, and ores mining. Leiden, The Netherlands : CRC Press / Balkema, 2014. – Р.261-266.

7. Кірліанографічна оцінка біодоступності речовини / Курик М.В., Пісоцька Л.А., Глухова Н.В., Горова А.І., Борисовська О.А., Павлішин А.В. // Медична інформатика та інженерія. - 2013. - № 2. - С. 37 - 41.

Патенти на винаходи та корисні моделі

1. Спосіб обробки токсичних відходів: Пат. 65895 UA, МПК В 09 В3/00 / Горова А.І., Лапицький В.М., Борисовська О.О., Павличенко А.В. (UA); НГУ.– №2003065860; Заявл. 24.06.03; Опубл. 15.01.07; Бюл. №1.– 4 с.

2. Спосіб обробки токсичних відходів: Пат. 79471 UA, МПК В 09 В3/00 / Горова А.І., Лапицький В.М., Борисовська О.О., Павличенко А.В. (UA); НГУ.– №20041210947; Заявл. 30.12.04; Опубл. 25.06.07; Бюл. №9– 4 с.

3. Спосіб зниження токсичності ґрунтів: Пат. 79802 UA, МПК В 09 С1/00 / Горова А.І., Колесник В.Є., Лапицький В.М., Борисовська О.О., Павличенко А.В. (UA); НГУ.– № а200500899; Заявл. 01.02.05; Опубл. 25.07.07; Бюл. №11– 4 с.

4. Спосіб визначення класу мутагенності речовин: Пат. 91749 UA, МПК G 01 N 33/00/ Горова А.І., Лапицький В.М., Борисовська О.О., Павличенко А.В. (UA); НГУ.– № a200812445; Заявл. 23.10.2008; Опубл. 25.08.2010; Бюл. №16– 4 с.

Методичні рекомендації

1. Дипломна робота магістра. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» / А.І. Горова, Є.Б. Устименко, В.Є. Колесник, А.В. Павличенко, С.М. Лисицька, О.О. Борисовська, А.А. Юрченко, О.В. Деменко; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. − Д.: НГУ, 2014. – 39 с.

2. Дипломна робота спеціаліста. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» / А.І. Горова, Є.Б. Устименко, В.Є. Колесник, А.В. Павличенко, С.М. Лисицька, О.О. Борисовська, А.А. Юрченко, О.В. Деменко; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. − Д.: НГУ, 2014. – 31 с.

3. Біоіндикація. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт студентами напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / Горова А.І., Павличенко А.В., Борисовська О.О., Ґрунтова В.Ю., Деменко О.В.; Д.: Національний гірничий університет, 2014. – 76 с.

4. Інвентаризація та облік відходів. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт студентів спеціальності 7.8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища / Борисовська О.О., Павличенко А.В., Деменко О.В.; Д.: Національний гірничий університет, 2015. – 100 с.

5. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальностей 101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища» / О.О. Борисовська, О.В. Деменко, А.В. Павличенко. – Дніпро: Національний гірничий університет, 2017. – 48 с.

6. Утилізація та рекуперація відходів. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спеціальностей 101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища» / О.О. Борисовська, О.В. Деменко, А.В. Павличенко. – Дніпро: Національний гірничий університет, 2017. – 56 с.

7. Методичні рекомендації до виконання практичної роботи на тему «Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки» з дисципліни «Екологічна та техногенна безпека» для студентів спеціальностей 101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища» / О. О. Борисовська, В. В. Федотов. – Дніпро: Національний гірничий університет, 2017. – 36 с.

8. Методичні рекомендації до виконання практичної роботи на тему «Ідентифікація потенційно небезпечних об’єктів» з дисципліни «Екологічна та техногенна безпека» для студентів спеціальностей 101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища» О. О. Борисовська, В. В. Федотов. – Дніпро: Національний гірничий університет, 2017. – 40 с.

Участь у конференціях та симпозіумах:

1. Ecological uses of alcohol production wastes. O. Kovalchuk, O.O. Borysovska, O.D. Shvets / Збірка тез восьмого міжнародного форуму студентів і молодих вчених "Розширюючи обрії": - Д.: Національний гірничий університет, 2013. – Т.1. – С. 122. (11-12 квітня 2013 р.)

2. Ковальчук О.А., Борисовська О.О. Шляхи утилізації післяспиртової барди // Тези Х Всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрантів та аспірантів "Сучасні проблеми екології та геотехнології" (Житомир, 10-12 квітня 2013 р.). – Житомир, ЖДТУ, 2013 – С. 82.

3. Кодріна Ю.Ю., Борисовська О.О. Перспективи існування сміттєспалювальних заводів в Україні // Наукова весна – 2013: Матеріали IV науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (29 березня 2013 року). – Д.: ДВНЗ НГУ, 2013. – C.305-306.

4. Черніцова Д.О., Борисовська О.О. Проблема поводження з твердими побутовими відходами в Україні // Наукова весна – 2013: Матеріали IV науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (29 березня 2013 року). – Д.: ДВНЗ НГУ, 2013. – C.309-310.

5. Анализ изображений кирлиановского свечения капель воды на рентгеновской пленке / Л.А. Песоцкая, Н.В. Глухова, В.И. Корсун, А.И. Горовая, Е.А. Борисовская, А.В. Павличенко // Тезисы Международного научного конгресса «Наука. Информация. Сознание». (5-7 июля 2013 года, Санкт-Петербург, Россия). − Санкт-Петербург: Kirlionics Technologies, 2013. − С.45.

6. Экологические аспекты инвентаризации, паспортизации и оценки опасности отходов угледобычи в Украине / Е.А. Борисовская, В.В. Федотов, А.В. Павличенко // „Форум гірників – 2013”.– Матеріали міжнародної конференції «Форум гірників – 2013». (2-5 жовтня 2013, Дніпропетровськ). Д.: НГУ, 2013. – Т. 3. С. 87-92.

7. Нормативно-правовые и экологические аспекты государственного учета и инвентаризации отходов угледобычи / Борисовская Е.А., В.В. Федотов, А.В. Павличенко // Досвід і проблеми інкорпорації, імплементації та адаптації екологічного законодавства. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. (Дніпропетровськ, 25 вересня 2013 р.). Дніпропетровськ / ред. кол. В.І. Андрейцева. Д.: Національний гірничий університет, 2013. – С. 221-225.

8. Шляхи вирішення проблеми поводження з рослинними відходами на території м. Дніпропетровськ / К.В. Семірич, А.В. Павличенко, О.О. Борисовська // Матеріали VI Міжнародної наукової конференції студентів, магістрантів і аспірантів «Регіональні екологічні проблеми: науково-методичні і прикладні аспекти їх вирішення» (9-11 вересня 2013 р., Одеса ). − Одеса: ОДЕКУ, 2013. – С. 259-262.

9. К.С. Гузь, О.О. Борисовська. Формування культури здоров’я студентів гірничих спеціальностей // Здоровий спосіб життя: проблеми та досвід. матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., 5-7 лист. 2013 р., м. Дніпропетровськ. / ред. кол.: А.І. Горова [та ін.] – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – С. 104-106.

10. О.О. Борисовська. Аналіз загроз медико-біологічного характеру в Україні // Здоровий спосіб життя: проблеми та досвід. матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., 5-7 лист. 2013 р., м. Дніпропетровськ. / ред. кол.: А.І. Горова [та ін.] – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – С. 212-217.

11. Моніторингові дослідження екологічного стану територій розміщення відходів паливно-енергетичного комплексу / А.И. Горовая, А.В. Павличенко, О.О. Борисовська // Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології. Матеріали національного форуму (Луганськ, 24-25 жовтня 2013 р.). – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2013. – С.139-141.

12. Розробка методики оцінки екологічного потенціалу постіндустріальних гірничопромислових територій / Горова А.І., Павличенко А.В., Борисовська О.О. // Збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія та практика вирішення екологічних проблем в металургійній та гірничо-видобувній промисловості». Дніпропетровськ, Україна, 8-11 жовтня 2013 р./ ред. кол.: Пройдак Ю.С., Бобилєв В.П. та ін. – Дніпропетровськ. 2013. – С. 73-74.

13. Горовая А.И., Павличенко А.В., Борисовская Е.А., Лапицкий В.Н. Перспективы использования методов биоиндикации в оценке токсичности промышленных отходов / Отходы – вторичные ресурсы: управление, экономика, организация: коллективная монография. Сумы: Издательство "Сумский государственный университет", 2013 г. - С. 517-533. ISBN 978-966-657-490-2

14. Голуб Є. М., О.О. Борисовська Перспективні напрямки утилізації вуглекислого газу // Наукова весна – 2014: Матеріали V науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (29 березня 2014 року). – Д.: ДВНЗ НГУ, 2014. – C.285-286.

15. Науменко К.В., Борисовская Е.А. Когенерация как эффективный способ энергосбережения // Наукова весна – 2014: Матеріали V науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (29 березня 2014 року). – Д.: ДВНЗ НГУ, 2014. – C.287-288.

16. Огийченко А.С., Борисовская Е.А. Упаковка и окружающая среда // Наукова весна – 2014: Матеріали V науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (29 березня 2014 року). – Д.: ДВНЗ НГУ, 2014. – C. 283-284.

17. Технології знешкодження продуктів спалювання твердих побутових відходів з використанням розкривних глинистих порід гірничого виробництва / Борисовська О.О., Павличенко А.В.// Збірка матеріалів Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» (Київ, 4-5 листопада 2014 р.). – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2014. – С. 47-49.

18. Переробка відходів, що містять свинець / Борисовська О.О., Мєжидова Я.І. // Наукова весна – 2015: Матеріали VІ науково-практичної конференціїстудентів, аспірантів і молодих вчених (1-2 квітня 2015 року). – Д.: ДВНЗ НГУ, 2015. – C. 106-107.

19. Перспективні напрямки утилізації макулатури / Борисовська О.О., Лихач Л. С. // Наукова весна – 2015: Матеріали VІ науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (1-2 квітня 2015 року). – Д.: ДВНЗ НГУ, 2015. – C.112-113.

20. Утилізація відходів деревини / Борисовська О.О., Білозерова К.С. // Наукова весна – 2015: Матеріали VІ науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (1-2 квітня 2015 року). – Д.: ДВНЗ НГУ, 2015. – C. 110-111.

21. Переробка відходів вугільної промисловості / Борисовська О.О., Скорик В.О. // Наукова весна – 2015: Матеріали VІ науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (1-2 квітня 2015 року). – Д.: ДВНЗ НГУ, 2015. – C.108-109.

22. Способы детоксикации почв, загрязненных тяжелыми металлами, с помощью природных сорбентов / О.В. Деменко, Е.А. Борисовская // Форум гірників – 2015 : матеріали між нар. конф., 30 вересня – 3 жовтня 2015 р., м. Дніпропетровськ. ­­– Д.: Національний гірничий університет, 2015. – С.204-210.

23. Інвентаризація відходів в Україні: основні недоліки та шляхи вдосконалення / О.В. Деменко, О.О. Борисовська // Форум гірників – 2016 : матеріали між нар. конф., 05-08 жовтня 2016 р., м. Дніпро. ­­– Д.: Національний гірничий університет, 2016. – Т.2. – С.212-217.

24. Підвищення рівня екологічної безпеки стічних вод коксохімічних підприємств / О.О. Содомара, О.О. Борисовська // Молодь: наука та інновації: матеріали ІV всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (6-7 грудня 2016 р.)– Д.: ДВНЗ НГУ, 2016. – C.95-96.

25. Инвентаризация отходов в Украине: основные проблемы и пути решения / Е.А. Борисовская, О.В. Деменко, // Проблеми та перспективи формування Стратегії поводження з небезпечними відходами в Україні: збірка матеріалів Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» (Київ, 22-23 листопада 2016 р.). – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2016. – С.79-81.

26. Образование и накопление отходов в Украине / А.Е. Бабанская, Е.А. Борисовская // Наукова весна – 2017: Матеріали VІІІ науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (26-27 квітня 2017 року). – Д.: ДВНЗ НГУ, Т.10, 2017. – C.73-75.

27. Добова динаміка забруднення міського атмосферного повітря викидами автотранспорту / Борисовська О.О., Шаройко О.В. // Збірник статей учасників чотирнадцятої всеукраїнської практично-пізнавальної інтернет-конференції «Наукова думка сучасності і майбутнього», (28 жовтня - 6 листопада 2017р.). – Видавництво НМ. – Дніпро, 2017. – С.132-134.

28. Assesment of environmental hazard of Ukrainian power plants waste / Borysovska O., Pavlychenko A. // Materials of the International Scientific & Practical Conference “Energy Efficiency and Energy Saving 2017” (Programs of reports) = матуріали міжнародної науково-практичної конференції «Енергоефективність та енергозбереження 2017» (програма виступів); November 16-17, 2017, Ministry of Educ. & Science of Ukraine, National Mining University. – Dnipro : NMU, 2017. – P. 40-41.

29. Біорозкладні полімери, перспективи та інновації /Борисовська О.О, Дерябкіна Т.Г.// Наукова весна – 2018: Матеріали ІХ науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – Д.: ДВНЗ НГУ, Т.10, 2018. – C.73-75.

30. Спалювання відходів та його екологічні наслідки / Борисовська О.О, Бочарова А.С. // Збірник статей учасників двадцятої всеукраїнської практично-пізнавальної інтернет-конференції «Наукова думка сучасності і майбутнього», (3 - 11 травня 2018р. . – Видавництво НМ. – Дніпро, 2018. – С.63-66.

Контакти: пр. Яворницького 19, корп. 10, кімн. 705, тел.: (056)3730814,

E-mail: olenaborysovska@gmail.com

© 2006-2019 Інформація про сайт