Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Борисовская Е.А.

Борисовська Олена Олександрівна – еколог, кандидат технічних наук з 2010 р., доцент кафедри екології з 2011 р.

У 2001 році закінчила з відзнакою Національну гірничу академію України за спеціальністю "Екологія та охорона навколишнього середовища". У 2001-2004 рр. навчалася в аспірантурі з відривом від виробництва за фахом 21.06.01 – "Екологічна безпека".

З 2001 р. працює асистентом, а з 2011 р. доцентом кафедри екології.

Працюючи доцентом кафедри екології, керує курсовим та дипломним проектуванням, читає лекції з курсів: "Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища», «Утилізація та рекуперація відходів», та інші. Серед улюблених – «Екологічна та техногенна безпека».

Основна наукова діяльність пов’язана з утилізацією твердих побутових та промислових відходів.

Публікації

Надрукувала більше 60 наукових робіт та отримала 3 патенти на винаходи.

Основні публікації за останні роки

1. Удосконалення методів біотестування якості об'єктів довкілля для оцінки екологічної небезпеки промислових відходів / А.І. Горова, А.В Павличенко, О.О.Борисовська // Збірник наукових праць НГУ. — 2012. — №37.

2. Перспективные направления использования природных глин для очистки урбанизированных территорий / Л.А. Аблаева, Е.А. Борисовская // Доповіді Національної академії наук України. – 2011. – № 3.– С. 187-190.

3. Анализ и прогнозирование частоты возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера в Украине / Е.А. Борисовская, В.Е. Колесник // Збірник наукових праць НГУ. — 2011. — №36. — С.235-242.

4. The perspectives of bioindication methods using in the assessment of toxicity of industrial waste / A.I. Gorova, A.V. Pavlychenko, E.A. Borisovskaya // Technical and Geoinformational Systems in Mining – Leibden, The Netherlands : CRC Press / Balkema, 2011. – Р.257 – 264.

5. Использование природных и синтетических материалов в качестве компонентов искусственных почвенных субстратов (обзор) / Е.А. Борисовская, В.В. Федотов // Науковий вісник НГУ, Днепропетровск: РИК НГУ, 2011.– №1. – С.84-88.

6. Экологические последствия термической переработки твердых бытовых отходов / В.Н. Лапицкий, Е.А. Борисовская В.И. Гончаренко // Збірник наукових праць: Техногенно-екологічна безпека та цивільний захист.– 2010.– №1.– С.80-83.

7. Пат. 91749 UA, МПК G 01 N 33/00. Спосіб визначення класу мутагенності речовин: Пат. 91749 UA, МПК G 01 N 33/00/ Горова А.І., Лапицький В.М., Борисовська О.О., Павличенко А.В. (UA); НГУ.– № a200812445; Заявл. 23.10.2008; Опубл. 25.08.2010; Бюл. №16– 4 с.

8. Борисовская Е.А. Усовершенствование методов контроля и способов защиты окружающей среды от промышленных отходов / Е.А. Борисовская // Збірник наукових праць НГУ. — 2008. — №31. — С.262—271.

9. Борисовская Е.А. Усовершенствование методов контроля экологической опасности продуктов сжигания твердых бытовых отходов // Дальний Восток-2: Сборник статей. Отдельный выпуск Горного информационно-аналитического бюллетеня (научно-технического журнала)– 2009.–№5– С.342-352.

10. Токсико-мутагенная опасность шлаков мусоросжигательных заводов / В. Н. Лапицкий, Е. А. Борисовская // Екологічний вісник. — 2007. — № 11-12. — С.11—12.

Контакти: пр. К.Маркса 19, корп. 10, кімн. 705,
тел.: (056)7446193,
E-mail: lena148@ukr.net

© 2006-2018 Інформація про сайт