Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
БАКАЛАВРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 183 - ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Освітньо-професійна програма: "Технології захисту навколишнього середовища"

1. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
Освітні компоненти

кредити

1.Українська мова (Завантажити Силабус...)3
2. Цивілізаційні процеси в українському суспільстві (Завантажити Силабус...)3
3. Іноземна мова професійного спрямування (Завантажити Силабус...)6
4. Фізична культура та спорт (Завантажити Силабус...)6
5. Ціннісні компетенції фахівця (Завантажити Силабус...)6
6. Правознавство (Завантажити Силабус...)3
7. Цивільна безпека (Завантажити Силабус...)3
8. Математика (Завантажити Силабус...)5
9. Хімія (Завантажити Силабус...)5
10. Фізика (Завантажити Силабус...)5
11. Інформатика, алгоритмізація та програмування (Завантажити Силабус...)3
12. Геологія (загальна геологія)(Завантажити Силабус...)2
13. Геологія (гідрогеологія) (Завантажити Силабус...)2
14. Інженерна графіка (Завантажити Силабус...)3
15. Вступ до спеціальності (Завантажити Силабус...)3
16. Прикладна комп'ютерна графіка (Завантажити Силабус...)3
17.Біологія (Завантажити Силабус...)7
18.Біометрія (Завантажити Силабус...)6
19.Основи загальної екології (Завантажити Силабус...)8
20.Екологічна безпека (Завантажити Силабус...)5
21.Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища
(Завантажити Силабус...)
5
22.Оцінка впливу на довкілля (Завантажити Силабус...)8
23.Біотехнології в екології (Завантажити Силабус...)4
24.Біогеохімія (Завантажити Силабус...)3
25.Організація управління в екологічній діяльності (Завантажити Силабус...)7
26.Моделювання та прогнозування стану довкілля (Завантажити Силабус...)5
27.Моніторинг довкілля (Завантажити Силабус...)5
28.Курсова робота з моніторингу довкілля0,5
29.Технології утилізації відходів та рециклінг (Завантажити Силабус...)5
30.Курсова робота з технологій утилізації відходів та рециклінгу0,5
31.Технології захисту ґрунтів і надр (Завантажити Силабус...)5
32.Технології захисту водних ресурсів (Завантажити Силабус...)4,5
33.Курсова робота з технологій захисту водних ресурсів0,5
34.Технології захисту атмосферного повітря (Завантажити Силабус...)4,5
35.Курсова робота з технологій захисту атмосферного повітря0,5
36.Проектування природоохоронних систем та обладнання (Завантажити Силабус...)5
37.Навчально-ознайомча практика6
38.Навчально-технологічна практика6
39.Виробнича практика6
40.Передатестаційна практика3
41.Кваліфікаційна робота                                                                                 9
2. ВИБІРКОВА ЧАСТИНА

Блок 1Освітні компоненти 

кредити

1.Основи гірничого виробництва (Завантажити Силабус...)                                     4
2.Рекреаційні ландшафти (Завантажити Силабус...)      8
3.Біоіндикація (Завантажити Силабус...)     8,5
4.Курсова робота з біоіндикації     0,5
5.Основи фіторемедіації (Завантажити Силабус...)       5
6.Технологія підземної розробки родовищ корисних копалин (Завантажити Силабус...)       4
7.Основи екологічної токсикології (Завантажити Силабус...)       6
8.Технологія відкритої розробки родовищ корисних копалин (Завантажити Силабус...)4
9.Економіка природокористування (Завантажити Силабус...)4
10.Охорона праці в галузі (Завантажити Силабус...)4
11.Екологія людини (Завантажити Силабус...)8
12.Екологічні проблеми гірничого виробництва (Завантажити Силабус...)4


Блок 2
Освітні компоненти 

кредити

1.Екологічні проблеми енергетики  (Завантажити Силабус...)                                                    8
2.Грунтознавство (Завантажити Силабус...)      8,5
3.Курсова робота з ґрунтознавства      0,5
4.Радіоекологія (Завантажити Силабус...)       4
5.Гідрогазодинаміка, термодинаміка і теплотехніка (Завантажити Силабус...)       4
6.Техноекологія (Завантажити Силабус...)       5
7.Міське комунальне господарство (Завантажити Силабус...)       6
8.Технології видобутку нетрадиційних вуглеводнів (Завантажити Силабус...)       4
9.Економіка та управління виробництвом (Завантажити Силабус...)4
10.Транспортні системи та технології (Завантажити Силабус...)4
11.Гігієна праці та виробнича санітарія (Завантажити Силабус...)4
12.Нормування антропогенного навантаження на природне середовище
(Завантажити Силабус...)
8


Навчально-методичне забезпечення (з Інтернет-репозиторію НТУ "ДП") 


Склад групи забезпечення за спеціальністю 183
«Технології захисту навколишнього середовища»
 
за бакалаврським рівнем вищої освіти:


Борисовська Олена Олександрівна, - гарант освітньої програми, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища;

Павличенко Артем Володимирович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища;

Колесник Валерій Євгенійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища;

Миронова Інна Геннадіївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища;

Юрченко Аннета Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища.


© 2006-2021 Інформація про сайт