Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Відбулось підписання Меморандуму про співробітництво з академіком Міжнародної академії наук з екології та безпеки життєдіяльності, відомим фахівцем у галузі екологічного аудиту - професором Григорієм Шматковим, директором Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Центр екологічного аудиту та чистих технологій».

Метою Меморандуму є забезпечення ефективного використання наукового та виробничого потенціалу, підготовка висококваліфікованих фахівців для вирішення актуальних проблем в сфері екології, охорони навколишнього середовища, розробки та впровадження природоохоронних проектів, а також реалізації спільної діяльності з залученням осіб, які працюють і навчаються в НТУ «ДП», в галузі екології, технологій захисту навколишнього середовища, біології, а також інших споріднених спеціальностей.

Предметом Меморандуму є співробітництво Сторін у сфері запровадження якісно нових умов освітньої діяльності у вищій освіті в поєднанні з активізацію наукової діяльності, поглиблення взаємодії виробництва з навчальним процесом, підготовка нового покоління висококваліфікованих фахівців для вирішення актуальних проблем сталого розвитку територій, промислових підприємств різних галузей економіки, а також реалізації природоохоронних проєктів та програм.

Меморандум передбачає співробітництво Сторін за напрямами:

- об'єднання зусиль сторін для розвитку вищої освіти і науки на основі інноваційних освітніх технологій, розробки й постійної актуалізації доктрини якісної вищої освіти, участі у розробці й удосконаленні освітніх стандартів і програм;

- консолідація зусиль щодо оптимізації методів раціонального використання природних ресурсів, ефективного використання природних ресурсів, а також розробки інноваційних природоохоронних систем та технологій;

- удосконалення форм, методів проведення наукових досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки у поєднанні з освітніми програмами;

- удосконалення форм і методів проведення наукових досліджень в галузі природокористування та раціонального використання природних ресурсів;

- практична підготовка студентів і стажування співробітників;

- створення умов для виконання курсових та кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти;

- обмін науковими матеріалами, досвідом і спеціалістами з метою розв’язання актуальних проблем у сфері екологічного аудиту, раціонального використання природних ресурсів, проведення стажувань, семінарів, консультацій;

- розробка та координація дій стосовно впровадження отриманих результатів в освітньо-науковий процес, природоохоронну і виробничу діяльність підприємств різних галузей економіки;

- підготовка та виконання спільних науково-дослідних робіт і грантів у рамках загальноєвропейських, національних та регіональних програм;

- спільна підготовка та публікація наукових статей, монографій, тематичних методичних посібників тощо;

- проведення спільних науково-дослідних робіт з розробки та вдосконалення технології водопідготовки і водовідведення, очищення стічних вод;

- стандартизація, методичне забезпечення основних і допоміжних методів очищення та знезараження води;

- проведення спільних науково-дослідних робіт з розробки раціональних схем водопостачання та водовідведення промислових підприємств, що забезпечують комплексне використання водних ресурсів;

- обмін науково-технічною інформацією, літературою, періодичними виданнями та статтями, що видаються сторонами;

- регулярне інформування партнера щодо проведення наукових семінарів, конференцій, симпозіумів, круглих столів і надання можливості представникам Сторони - партнера брати в них участь.

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт