Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

30 вересня на кафедрі екології та технологій захисту навколишнього середовища НТУ «Дніпровська політехніка» Ольга Мартинюк – провідний фахівець (еколог) департаменту з охорони праці АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» провела лекцію для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Технології захисту навколишнього середовища» в межах дисципліни «Введення в спеціальність» та освітньо-науковою програмою «Ресурсозбереження в гірничо-металургійному комплексі» в межах дисциплін «Інноваційні природоохоронні технології» та «Інвентаризація та облік відходів».

Лекція стосувалася особливостей природоохоронної діяльності АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», процедур отримання дозвільної документації тощо. Еколог звернула увагу на те, що компанія постійно запроваджує інноваційні природоохоронні технології, що дозволяє суттєво зменшувати вплив на навколишнє середовище. Окреслила перспективи працевлаштування випускників, можливості стажування і проходження практик.Акцентувалася увага на ролі фахівців природоохоронної сфери у вирішенні важливих екологічних проблем як на локальному, регіональному, так і міжнародному рівнях. Також, Ольга звернула увагу студентів на можливості участі у екологічних заходах, що проводяться на території нашої області, а також перспективи подальшого працевлаштування.


Тематика лекції виявилася досить актуальною та викликала жваве обговорення серед студентів, які ставили багато цікавих запитань та отримували ґрунтовні відповіді від доповідача, яка охоче ділилася своїми професійними знаннями.


© 2006-2022 Інформація про сайт