Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Залучення фахівців у практичній підготовці студентів

Для покращення практичної підготовки студентів та успішного працевлаштування наших  випускників університет залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу за різними видами навчальних занять: виїзні лекції та семінари, зустрічі, он-лайн семінари, виступи на студентських конференціях та Літніх школах, екскурсії на виробництво, керівництво практиками, консультування кваліфікаційних робіт, рецензування ОК та ОП тощо. Університетом сформовано реєстр договорів про співпрацю, в якому фіксуються усі документи про співпрацю з роботодавцями.

Кафедрою екології та ТЗНС підписано угоди з ДП «Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод», ТОВ «Укрпроммінерал», Академія ДТЕК, Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради, Департамент парків і рекреації Дніпровської міської ради, КП «Центр екологічного моніторингу Дніпропетровської обласної Ради», Громадське формування з охорони громадського порядку «Громадський патруль», Громадська спілка «Центр інновацій «Сходи в Майбутнє» та ін. Предметом Угод є співробітництво у сфері підготовки висококваліфікованих фахівців для вирішення актуальних проблем техногенно-навантажених та порушених територій, екологозбалансованого функціонування промислових підприємств різних галузей економіки; поглиблення взаємодії виробництва з навчальним процесом.

Професіонали-практики, представники роботодавців залучаються до аудиторних занять на ОП: проводять лекційні і практичні заняття, семінари, тренінги.

27 вересня 2021 року в рамках дисципліни «Стратегічна екологічна оцінка» для студентів освітньо-професійної програми «Екологія» директором департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради О. Б. Семенко та заступницею директора департаменту, начальницею управління комунальної екології І.А. Козловою було проведено відкриту лекцію.

Описание: https://ecology.nmu.org.ua/ua/News/2021-2022/IMG_9630.JPG

Під час зустрічі студентів та співробітників університету з представниками департаменту екологічної політики було розкрито роль органів місцевого самоврядування у вирішенні нагальних проблем міста, розбудові системи екологічного моніторингу, системи роздільного збору сміття, а також основним стратегічним задачам розвитку нашого міста.

Описание: https://ecology.nmu.org.ua/ua/News/2021-2022/IMG_9619.JPG

Гості заходу запросили студентів долучатися до різноманітних природоохоронних заходів, що реалізуються у м. Дніпро, а також окреслили перспективи проходження практик та подальшого працевлаштування в екологічних установах нашого міста.

15 вересня 2021 року в рамках дисципліни «Стратегічна екологічна оцінка» для студентів освітньо-професійної програми «Екологія» доктором біологічних наук, професором, директором НВП «Центр екологічного аудиту і чистих технологій», головою Науково-технічної екологічної ради Дніпропетровської ОДА Шматковим Григорієм Григоровичем проведено відкриту лекцію.

Під час зустрічі з Григорієм Григоровичем студенти та співробітники університету дізналися про особливості дослідження впливу підприємств на навколишнє середовище, оцінку техногенного ризику, розроблення систем екологічного моніторингу, а також пошуку на їх основі оптимальних форм управління екологічною безпекою.

На завершення заходу були розглянуті можливості спільних наукових проєктів в сфері екологічного моніторингу та охорони навколишнього середовища, а також подальшого працевлаштування випускників кафедри.

Описание: https://ecology.nmu.org.ua/ua/News/2021-2022/241942291_1322312351534496_1288708657935789142_n.jpg

19 травня 2021 року студенти бакалаври та магістри спеціальностей «Екологія» та «Технології захисту навколишнього середовища» в рамках вивчення дисциплін «Громадська екологічна діяльність», «Проектний менеджмент в екології», а також «Оцінка випливу на довкілля» відвідали онлайн практичний семінар «Екологічна просвіта для студентів».

Захід був організований фахівцями Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА в рамках Тижня Відкритого уряду - 2021 за підтримки Ініціатива "Партнерство "Відкритий Уряд" в Україні - OGP Ukraine.

Темою обговорення стала процедура оцінки впливу на довкілля, яка прийшла на заміну державній екологічній екпрертизі. Процедура ОВД дає можливість суб’єктам господарювання попередньо оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку він планує проводити.

Головною метою семінару стало формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення застосування правових та організаційних засад оцінки впливу на довкілля, спрямованої на запобігання шкоди довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів у процесі прийняття рішень щодо провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських і приватних інтересів.

Описание: https://ecology.nmu.org.ua/ua/News/2020-2021/250521.png

14 травня 2021 р. студенти та співробітники кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища Артем Павличенко та Дмитро Кошка долучилися до заходу Екобранч SUSTAINABLE FASHION в BubaMara, який проводився рамках освітнього проєкту «ЕКОосвіта Дніпра 2021: залучення молоді до екологічних проєктів місцевого самоврядування», що реалізується громадським об’єднанням «Асамблея культурного обміну України» за підтримки департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради, та департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради.

Описание: https://ecology.nmu.org.ua/ua/News/2020-2021/1%20(4).jpg

Під час виступу Олег Семенко – директор департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради, відмітив важливість дотримання екологічності у всьому – способі життя, мисленні, поведінці, одягу. Звернув увагу на потребу залучення студентської молоді в екологічні програми.

Описание: https://ecology.nmu.org.ua/ua/News/2020-2021/2%20(3).jpg

Екологічний підхід до виробництва та споживання одягу та взуття є необхідною умовою для збереження навколишнього середовища. Свідома мода, стійке виробництво та текстильна переробка є перспективами розвитку української fashion-індустрії, зазначили організатори Екобранчу – Ганна Жихарева-Толстік та Олена Рожко.

Спікери акцентували увагу на екотрендах сучасної моди – використання при виготовленні одягу та взуття матеріалів, що потребують мінімум природних ресурсів, екоматеріалів для пакування, що підлягають подальшої обробки. Також визначили головний принцип стійкого бізнесу – екологічне ставлення до споживачів, партнерів та конкурентів.

25 лютого 2020 р. у івент-центрі «CoLibry» відбулася зустріч представників департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради зі студентами та співробітниками НТУ «Дніпровська політехніка».

Інтерактивний семінар розпочав директор Навчально-наукового інституту Природокористування НТУ «Дніпровська політехніка» В.І. Бузило, який підкреслив, що в університеті понад двадцять років ведеться підготовка студентів екологічного та природоохоронного профілю. Відмітив, що співробітники і студенти кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища активно співпрацюють з органами місцевого самоврядування в напрямку вирішення екологічних проблем нашого міста.

Описание: https://ecology.nmu.org.ua/ua/Studies/2.jpg

Завідувач кафедри А.В. Павличенко відзначив, що співробітники ННІ Природокористування більше десяти років активно співпрацюють з департаментом екологічної політики Дніпровської міської ради в напрямку вирішення наукових задач в сфері охорони навколишнього середовища. Крім того, співробітники університету входять до складу науково-технічної ради департаменту, а студенти проходять там практики та збирають матеріали для підготовки наукових, курсових і кваліфікаційних робіт.

Описание: https://ecology.nmu.org.ua/ua/Studies/4.jpg

Директор департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради О. Б. Семенко окреслив актуальні екологічні проблеми міста Дніпро та пріоритетні заходи, які запроваджує департамент для їх вирішення. Відмітив, що в рамках договору про співробітництво з НТУ «Дніпровська політехніка» реалізуються можливості для проведення спільних комплексних наукових досліджень, видання наукових збірок праць, організації та проведення науково-методичних і науково-практичних форумів, конференцій, симпозіумів, семінарів, творчих дискусій, академічних читань тощо для пошуку й підтримки інноваційних технологій в природоохоронній діяльності та підготовці висококваліфікованих фахівців.

Описание: https://ecology.nmu.org.ua/ua/Studies/6.jpg

Заступник директора департаменту, начальник управління комунальної екології І.А. Козлова окреслила перспективні напрями залучення студентів і науковців природоохоронного профілю до вирішення екологічних проблем міста Дніпро. Також відзначила особливості діяльності департаменту в напрямку вирішення проблеми поводження з твердими побутовими відходами з урахуванням досвіду Японії.

На завершення зустрічі гості закликали студентів і співробітників не бути байдужими до екологічних проблем нашого міста та долучатися до різноманітних природоохоронних заходів, які проводить міська влада. Студенти та співробітники проявили високу активність та подякували гостям за цікаву інформацію і реальні приклади вирішення нагальних проблем нашого регіону.

Описание: https://ecology.nmu.org.ua/ua/Studies/7.jpg

30 вересня 2019 р на кафедрі екології та технологій захисту навколишнього середовища НТУ «Дніпровська політехніка» Ольга Мартинюк – провідний фахівець (еколог) департаменту з охорони праці АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» провела лекцію для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Технології захисту навколишнього середовища» в межах дисципліни «Введення в спеціальність» та освітньо-науковою програмою «Ресурсозбереження в гірничо-металургійному комплексі» в межах дисциплін «Інноваційні природоохоронні технології» та «Інвентаризація та облік відходів».

Описание: https://ecology.nmu.org.ua/ua/News/2019-2020/%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_viber_2019-10-02_14-29-08.jpg

Лекція стосувалася особливостей природоохоронної діяльності АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», процедур отримання дозвільної документації тощо. Еколог звернула увагу на те, що компанія постійно запроваджує інноваційні природоохоронні технології, що дозволяє суттєво зменшувати вплив на навколишнє середовище. Окреслила перспективи працевлаштування випускників, можливості стажування і проходження практик.

Описание: https://ecology.nmu.org.ua/ua/News/2019-2020/%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_viber_2019-10-01_08-56-26.jpg

Акцентувалася увага на ролі фахівців природоохоронної сфери у вирішенні важливих екологічних проблем як на локальному, регіональному, так і міжнародному рівнях. Також, Ольга звернула увагу студентів на можливості участі у екологічних заходах, що проводяться на території нашої області, а також перспективи подальшого працевлаштування.

Тематика лекції виявилася досить актуальною та викликала жваве обговорення серед студентів, які ставили багато цікавих запитань та отримували ґрунтовні відповіді від доповідача, яка охоче ділилася своїми професійними знаннями.

В межах дисциплін «Природоохоронні та ресурсозберігаючі технології» в рамках угоди з ДТЕК «Енерго» 15 квітня 2019 року менеджером відділу екології Дирекції з генерації електроенергії А. Брущенко був проведений семінар для студентів за освітньо-науковою програмою «Ресурсозбереження в гірничо-металургійному комплексі» на тему «Практичні підходи з управління водними ресурсами на генеруючих підприємствах ДТЕК ЕНЕРГО». Під час заходу студентів ознайомили з особливостями реалізації на підприємствах ПЕК системи екологічного аудиту, а також водоохоронних програм і технологій.

Описание: https://ecology.nmu.org.ua/ua/News/2018-2019/57083534_2655421847833720_3099721658944978944_o.jpg

Тематика лекції виявилася досить актуальною та викликала жваве обговорення серед студентів, які ставили багато цікавих запитань та отримували ґрунтовні відповіді від доповідача, яка охоче ділилася своїми професійними знаннями.

Під час заходу студенти мали можливість ознайомитися з особливостями реалізації на підприємствах паливно-енергетичного комплексу системи екологічного аудиту, а також особливостями реалізації водоохоронних програм та технологій.

Описание: https://ecology.nmu.org.ua/ua/News/2018-2019/57485587_2655302377845667_8153371747844882432_o.jpg

Студенти ставили спікеру багато запитань стосовно можливостей проходження практик та підготовки дипломних робіт на підприємствах «ДТЕК ЕНЕРГО».

В межах дисциплін «Проектний менеджмент в екології» і «Природоохоронні та ресурсозберігаючі технології» була залучена головний еколог ДП НВО «Павлоградський хімічний завод» Т.Ф. Холоденко, яка провела ряд лекційно-практичних занять стосовно особливостей природоохоронної діяльності, процедур отримання дозвільної документації, а також ресурсозберігаючих технологій, що реалізовані на заводі. Були окресленні особливості розробки інноваційних екологічних проектів та охарактеризована екологічна ефективність їх реалізації на гірничодобувних підприємствах регіону і країни в цілому.

Описание: https://ecology.nmu.org.ua/ua/About/20181003_103743.jpg

Лекція стосувалася особливостей природоохоронної діяльності ДП НВО «Павлоградський хімічний завод», процедур отримання дозвільної документації, а також ресурсозберігаючих технологій, що впроваджуються на підприємстві. Тетяна Фердинандівна звернула увагу на те, що їх підприємство постійно впроваджує інноваційні природоохоронні технології і це дозволяє суттєво зменшувати вплив на навколишнє середовище.

Тематика лекції виявилася досить актуальною та викликала жваве обговорення серед студентів, які ставили багато цікавих запитань та отримували ґрунтовні відповіді від доповідача, яка охоче ділилася своїми професійними знаннями.

Студенти подякували лектору за цікаву та професійну інформацію!

26 вересня 2018 на кафедрі екології та технологій захисту навколишнього середовища Ольга Геннадіївна Білашенко – заступник начальника управління охорони навколишнього середовища Департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради, к. геол. наук провела лекцію для студентів спеціальностей «Екологія», «Технології захисту навколишнього середовища» та «Біологія» в межах дисципліни «Введення в спеціальність».

Описание: https://ecology.nmu.org.ua/ua/News/2018-2019/20180926_095553.jpg

Під час заходу Ольга Геннадіївна окреслила напрямки діяльності департаменту екологічної політики, його функції та організаційну структуру. Відмітила, що студенти екологічних спеціальностей мають можливість проходження навчальних та виробничих практик на базі департаменту, а також розповіла про перспективи подальшого працевлаштування.

Студенти подякували спікеру за цікаву та професійну інформацію!

19 вересня 2018 на кафедрі екології та технологій захисту навколишнього середовища Олексій Володимирович Ангурець – депутат Дніпропетровської обласної ради, заступник директора з питань екології КП «Центр екологічного моніторингу» ДОР», директор ДОЕА «Зелений Світ / Друзі Землі України» прочитав лекцію для студентів першого курсу спеціальностей «Екологія», «Технології захисту навколишнього середовища» та «Біологія» в межах дисципліни «Введення в спеціальність».

Описание: https://ecology.nmu.org.ua/ua/News/2018-2019/20180919_100023.jpg

Лекція стосувалася ролі фахівців природоохоронної сфери у вирішенні важливих екологічних проблем як на локальному, регіональному, так і міжнародному рівнях. Звернув увагу студентів на можливості участі у екологічних заходах, що проводяться на території нашої області, а також перспективи подальшого працевлаштування.

Олексій Володимирович підкреслив, що лише професійні екологи здатні забезпечити збереження та відтворення природних ресурсів нашої держави для майбутніх поколінь!

Тема лекції визвала жваве обговорення та значну кількість запитань, які стосувалися перспектив участі студентів у вирішенні актуальних екологічних проблем нашого регіону. Студенти подякували спікеру за насичену професійною інформацію та позитивом лекцію!

18 травня 2018 р. студенти НТУ "Дніпровська політехніка", які навчаються за спеціальностями "Екологія" та "Технології захисту навколишнього середовища" відвідали семінар, що проводився на базі Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА.

Описание: https://ecology.nmu.org.ua/ua/News/2017-2018/32918567_1771825669549342_2131816427642945536_n.jpg

Дякуємо Руслану Стрільцю за змістовну та наповнену практичним досвідом лекцію про особливості реалізації основних положень Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку.

Описание: https://ecology.nmu.org.ua/ua/News/2017-2018/32903114_1771825469549362_4702873761873920000_n.jpg

Також студенти мали можливість ознайомитись з особливостями роботи Департаменту.

23 квітня 2018 р. на виконання поточного етапу DAAD проекту «Біотехнології в гірництві – інтеграція нових технологій в освітню практику», який реалізовується на кафедрі екології та ТЗНС спільно з ТУ «Фрайберзька гірнича академія» відбулося практичне заняття з дисципліни «Грунтознавство».

Описание: https://ecology.nmu.org.ua/ua/News/2017-2018/20180423_115508.jpg

В рамках заходу за участю професора Інституту біологічних наук Технічного університету «Фрайберзька гірнича академія» (ТУ «ФГА», м. Фрайберг, ФРН) Германа Хайльмайєра було проведено ознайомлення студентів-екологів 1-3 курсів з особливостями відбору зразків ґрунтів.

Описание: https://ecology.nmu.org.ua/ua/News/2017-2018/20180423_123605.jpg

Слід відмітити, що в рамках проекту було придбано обладнання для відбору та підготовки зразків ґрунтів.

09 листопада 2017 р. на кафедрі екології та технологій захисту навколишнього середовища Лілія Богачева – Голова громадської ради при Дніпровській міській раді, Голова громадського об’єднання «Екологічний простір України» прочитала лекцію для студентів першого курсу спеціальностей «Екологія» та «Технології захисту навколишнього середовища» в межах дисципліни «Введення в природоохоронну діяльність».

Описание: https://ecology.nmu.org.ua/ua/News/2017-2018/2017-11-09%2012.02.10.jpg

Лекція стосувалася ролі громадськості у вирішенні важливих екологічних проблем як на регіональному, так і міжнародному рівнях. Звернула увагу студентів на необхідність забезпечення широкого доступу до актуальної екологічної інформації, а також підвищення екологічної свідомості населення.

Тема лекції визвала жваве обговорення та значну кількість запитань, які стосувалися перспектив участі студентів у роботі громадських екологічних організації.

Описание: https://ecology.nmu.org.ua/ua/News/2017-2018/2017-11-09%2012.01.23.jpg

Лілія Богачева відмітила, що професійні екологи здатні забезпечити збереження та відтворення природних ресурсів нашої держави для майбутніх поколінь!

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2023 Інформація про сайт