Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Зворигін Кирило Олександрович (1996 рік народження) – еколог за освітою.

У 2017 р. отримав диплом бакалавра з відзнакою, за спеціальністю «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» в Національному гірничому університеті.

У 2018 р. отримав диплом магістра за спеціальністю «Технологія захисту навколишнього середовища» Національному гірничому університеті.

З жовтня 2019 р. – аспірант на кафедрі «Екологія та технології захисту навколишнього середовища», в Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка».

У 2017 р. – брав участь у програмі Erasmus+, де проходив чотиримісячне навчання за обміном в Монтан-університет Леобен, Австрія. з 2019 р. активно бере участь у проекті DAAD «EcoMining: розробка інтегрованої програми аспірантів для сталої гірничодобувної та екологічної діяльності».

Публікації за період здобуття доктора філософії:

1.            ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ ФІТОРЕМЕДІАЦІЇ СХИЛІВ ГІРНИЧИХ ВІДВАЛІВ. Програма VIІI Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «МОЛОДЬ: НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ».

2.            ГЕНЕТИКА ГІПЕРАКУМУЛЯНТІВ, 74-76. «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА. ЄВРОПЕЙСЬКИ ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВ», Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції.

3.            Обґрунтування технології фіторемедіації деградованих ландшафтів на основі екосистемного підходу. : Technology audit and production reserves; Том 6, № 3(50) (2019)

4.            ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ В БАТАРЕЙКАХ ТА ЇХ ВПЛИВУ НА РОСТОВІ ПОКАЗНИКИ ТЕСТОВИХ РОСЛИН, 165-172. Екологічні науки № 1(28)

5.            Systematization of data on the modern threat of slagheaps, 58-59. Physical & Chemical Geotechnologies – 2020 : materials of the International Scientific & Practical Conference

6.            АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗАЛІЗНИЧНИХ СПОЛУЧЕНЬ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ, 154. VII МІЖНАРОДНИЙ МОЛОДІЖНИЙ КОНГРЕС 10-11 ЛЮТОГО 2022, УКРАЇНА, ЛЬВІВ

7.            СОВРЕМЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ФИТОРЕМЕНДИЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ, 107. MODERN SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS, Stockholm, Sweden, 20 22 September 202

8.            ПРОБЛЕМА ФІТОРЕМЕДІАЦІЇ ГІРНИЧИХ ВІДВАЛІВ. Молодь: наука та інновації 2021

9.            Аналіз кореневої системи фіторемедіаторів на різних субстратах, 158. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Екологія. Довкілля. Енергозбереження» 2-3 грудня 2021 р.

Патенти за період здобуття доктора філософії:

1.            Патент на корисну модель №148365 СПОСІБ БІОЛОГІЧНОЇ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ УКОСІВ ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВСервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт