Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Рудченко А.Г.

Рудченко Андрій Геннадійович – старший викладач.

У 1993-1998 рр. – навчався на електротехнічному факультеті Національної гірничої академії України, спеціальність «Електропривод». З 1998 до 2010 р. працював асистентом кафедри екології, а з 2010 р. є старшим викладачем.

У 2000-2003 рр. – навчався в аспірантурі при НГУ (денна форма). Тема дисертаційної роботи «Боротьба з обледенінням проводів контактної мережі наземного електротранспорту».

Виконує функції секретаря науково-методичної комісії з спеціальності 101 «Екологія».

З 2004 р. є секретарем в Приймальній комісії університету.

З 26.04.2017 р. по 26.05.2017 р. пройшов підвищення кваліфікації (стажування) в Дніпровському державному технічному університеті. Під час стажування були опрацьовані дисципліни (теми):

- Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище (опрацьовані сучасні методологічні підходи до нормування та контролю викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище).

- Радіоекологія (опрацьовано комплекс підходів до радіоекологічного моніторингу об’єктів підвищеної екологічної небезпеки).

- Біометрія (опрацьовані сучасні методи статистичного аналізу при проведенні досліджень впливу промислових підприємств на довкілля ).

- Екологічні проблеми енергетики (опрацьовано методику оцінки екологічної ефективності природоохоронних заходів на підприємствах енергетичної галузі).

Останні публікації

1. Павличенко А. В. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисциплін «Радіоекологія» для студентів спеціальностей 091 «Біологія», 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» [Текст] / А. В. Павличенко, С. А. Риженко, А. Г. Рудченко, А.А. Юрченко; НТУ «Дніпровська політехніка». — Дніпро: НТУ «ДП», 2019. — 64 с.

2. Pavlychenko A., Buchavyy Y., Fedotov V., Rudchenko A. (2017). Development of methodological approaches to environmental evaluation of the influence of manmade massifs on the environmental objects. Technology Audit and Production Reserves, vol. 4, no. 3(36), pp. 22–26. https://doi:10.15587/2312-8372.2017.109243

3. Методика оцінки зсувонебезпечності природних схилів яружно-балочної мережі м. Дніпро / О.С. Ковров, Ю.В. Бучавий, В.В. Федотов, А.Г. Рудченко // Збірник наукових праць НГУ. – Д.: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2017 – №52 – С. 347 – 360. http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/150987

4. Рудченко А.Г. Экспериментальное определение функции скорости нагрева проводника, помещенного в переменное электромагнитное поле. Матеріали міжнародної конференції «Форум гірників – 2013». – Д.: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2013. – С. 242-247.

5. Рудченко А.Г. Тепловой баланс процесса удаления льда с проводов контактной сети наземного электротранспорта. Збірник наукових праць НГУ – Д.: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2012. – №37. – С. 204-209.

6. Лапицкий В.Н., Рудченко А.Г., Геращенко С.В.Построение физической модели электромагнитного индуктора, применяемого для удаления льда с проводов контактной сети наземного электротранспорта.Збірник наукових праць НГУ – Д.: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2013. – №40. – С. 107-114.

7. Бучавий Ю.В. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисциплін «Біометрія» для студентів спеціальностей 091 «Біологія», 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» [Текст] / Ю.В. Бучавий, А.Г. Рудченко; НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2019. – 40 с.

Профіль у наукометричній базі:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=cUDQ-CAAAAAJ&hl=uk

Контакти: пр. Д.Яворницького 19, корп. 10, кімн. 701,

тел.: (056)7540016, E-mail: rudchenko.a.g@nmu.one

© 2006-2021 Інформація про сайт