Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Лясов Костянтин Володимирович (1997 р. н.)

У 2018 р. отримав диплом бакалавра у НМетАУ на факультеті "Прикладних комп'ютерних технологій", за спеціальністю "Теплоенергетика".

У 2020 р. - отримав диплом магістра за спеціальністю «Менеджмент» (НМетАУ).

З жовтня 2020 р. – аспірант на кафедрі «Екологія та технології захисту навколишнього середовища», в Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка».

Тема роботи:   «Розробка системи екологічного моніторингу територій розміщення відходів металургійного виробництва».   

Наукові керівники: д.т.н., проф. Колесник В.Є., к.б.н., доц. Бучавий Ю.В.  

Сфери наукових інтересів:

- утилізація відходів підприємств металургійної галузі;

- екологічний моніторинг місць видалення металургійних шлаків;

- оцінка екологічної небезпеки породних відвалів  дистанційними та розрахунковими методами

Перелік наукових публікацій:

1. Колесник В.Є., Бучавий Ю.В., Лясов К.В. Систематизація та відбір екологічно значимих характеристик і показників металургійних шлаків до бази знань спеціалізованої ГІС. (2021) Збірник наукових праць НГУ. – 2021. – № 64. – C. 122–137 https://doi.org/10.33271/crpnmu/64.122 

2. DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL MONITORING SYSTEM OF METALLURGICAL WASTE DISPOSAL SITES USING GIS AND REMOTE SENSING KOLESNIK Valery, BUCHAVY Yurii & LIASOV Kostyantyn / Physical & Chemical Geotechnologies – 2020 : materials of the International Scientific & Practical Conference (Program of report) = Фізико-хімічні геотехнології – 2020 : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (програма виступів), 04–05 листопада 2020 р.  https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/157751/FCG_2020_hot-56-57.pdf

3. Buchavyi Y., Kolesnik V., Liasov K. Method of calculating the surface contact area of metallurgical slag dumps when assessing their environment impact. Abstracts of I International Scientific and Practical Conference. Varna, Bulgaria. Pp. 194-200. URL: https://eu-conf.com/wp-content/uploads/2023/09/NEW-WAYS-OF-CREATING-SCIENTIFIC-IDEAS-FOR-IMPLEMENTAT...

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт