Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Красовський Сергій Анатолійович (1997 р. н.) – еколог за освітою.

У 2018 р.  отримав диплом бакалавра з відзнакою, за спеціальністю «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» в Національному гірничому університеті.

У 2019 р. - отримав диплом магістра за спеціальністю «Технологія захисту навколишнього середовища» в Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка».

З жовтня 2020 р. – аспірант на кафедрі «Екологія та технології захисту навколишнього середовища» , в Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка».

Брав участь у Всеукраїнських екологічних олімпіадах де займав високі місця.  в 2018 році зайняв почесне 3 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю «Технологія захисту навколишнього середовища». Активно бере участь у Всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.

У 2018–2019 р. – брав участь у програмі Erasmus+ де проходив двох семестрове навчання за обміном в університеті  Кобленц-Ландау, Німеччина. з 2019 р. активно бере участь у проекті DAAD «EcoMining: розробка інтегрованої програми аспірантів для сталої гірничодобувної та екологічної діяльності».

 Публікації за період здобуття доктора філософії:

1. Огляд технологій фіторекультивації відвалів вуглевидобування ІХ Всеукраїнській науково-технічній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "МОЛОДЬ: НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ". 25 листопада – 27 листопада 2020 року с. 73-74

2. Phytoremediation of reclaimed coal dumps in Western Donbas The 16th International Forum for Students and Young Researchers , “WIDENING OUR HORIZONS” April 21-22, 2021 , p. 168-169

3. Токсичний вплив важких металів на фізіологічні процеси рослин «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи» Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції 26 березня 2021 р. С.79-81.

4. Використання процесів фіторемедіації для біовилуговування хімічних елементів з відвалів вуглевидобування «Міжнародного наукового симпозіуму «Тиждень еколога – 2021» 18-20 жовтня 2021 с.158-160

5. Аналіз фізико-хімічних параметрів відвалу вуглевидобування шахти «Героїв Космосу» ІХ Всеукраїнській науково-технічній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "МОЛОДЬ: НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ". Дніпро, 11–12 листопада 2021 року с.170-171

6. Аналіз вмісту водорозчинних хімічних елементів з відвалу вугільної шахти ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Екологія. Довкілля. Енергозбереження» присвячена 203-річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»/

7. Krasovskyi S. Environmental impact of metals resulting from military activities: Ukraine. Ukrainian scientific and technical conference of students, graduate students and young scientists "YOUTH: SCIENCE AND INNOVATIONS". 23-25.11.2022 p. 249-250.

8. Krasovskyi S. Modeling of the process of migration of chemical elements in coal dumps. Ukrainian Scientific-Practical Conference. 8-9.12.2022. p.48-50;

9. Krasovskyi S., Environmental impact of metals resulting from military activities: Ukraine. Всеукраїнській науково-технічній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "МОЛОДЬ: НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ".23-25 листопада, 2022. Дніпро. с.249-250;

10. Zvoryhin K., Krasovskyi S.,Prospects for the use of phytoremediation for land restoration after hostilities. Світ наукових досліджень. Збірник наукових публікацій міжнародної Мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції. 16-17 лютого 2023р;

11. Krasovskyi S., Zvoryhin K., The importance of green energy in wartime. XVII Науково-практична конференція молодих учених та студентів;

12. Krasovskyi S., Possibility of using microorganisms for phytoremediation of coal dumps in Western Donbas. Світ наукових досліджень. Збірник наукових публікацій міжнародної Мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції. 16-17 березня 2023р

Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України:

1.            Лабораторне дослідження процесу біовилуговування важких металів  як явища кислотного шахтного дренажу Зб. наук. праць НГУ. –  2020.– №60. – С. 150–161. https://doi.org/10.33271/crpnmu/60.150.

2.            Фіторемедіація вугільних відвалів Західного Донбасу Зб. наук. праць НГУ. –  2021.– №65. – С. 170-178. https://doi.org/10.33271/crpnmu/60.150.

3. Krasovskyi S., Kovrov O., Klimkina I. (2021). Determination of physico-chemical characteristics of the coal dump “Heroiv Kosmosy”. Ecological Sciences. 6 (39). 137-140. https://doi.org/10.32846/2306-9716/2021.eco.6-39.23;

4. Krasovskyi S., Kovrov O., Klimkina I. (2022). Analysis on the content of rare-earth elements of the coal dump “Heroiv Kosmosu” with further prospects of bioleaching. Technogenic and Ecological Safety. №11(1). 18-22. DOI: 10.52363/2522-1892.2022.1.3;

5. Krasovskyi S., Kovrov O., Klimkina I. Wiche O. (2022). Impact of substrate acidification on the plant availability of some trace elements in a coal waste material. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. 17(1):171-178. DOI: 10.26471/cjees/2022/017/211;

6. Krasovskyi S., Kovrov O., Klimkina I., Wiche O., Heilmeir H., (2022) The influence of heavy metals upon the growth on Wall Barley (Hordeum Murinum) and Japanese Brome (Bromus Japonicus). Collection of research papers of National mining university of Ukraine, 68 (17), 184-192; DOI: 10.33271/crpnmu/68.184;

7. Zvoryhin K., Krasovskyi S., Kovrov O. (2022). Study of the dependence of growth of Bromopsis inermis holub. from different watering and the amount of heavy metals in the soil. Collection of Scientific Publications of National University of Shipbuilding, 489(2). 89-95; DOI: 10.15589/znp2022.2(489).13;

8. Krasovskyi S., Kovrov O., Klimkina I. (2022). The effect of biochar on the phytoremediation properties of Avena fatua and Bromus inermis leyss. Collection of research papers of National mining university of Ukraine, 70. 192-199. https://doi.org/10.33271/crpnmu/70.192;

9. Krasovskyi S., Kovrov O. (2022). Influence of salts of heavy metals pb and cd on the vegetative indicators of Triticum aestivum. Technogenic and Ecological Safety. 12(2). 32-36. DOI: 10.52363/2522-1892.2022.2.4

Контакти: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького 19, корп. 10, кімн. 705, тел.: (056)756-00-16, 

E-mail: Krasovskyi.Se.A@nmu.one

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт