Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Климкина И.И.

Клімкіна Ірина Іванівна

доцент кафедри екології, кандидат біологічних наук, доцент

Клімкіна Ірина Іванівна закінчила у 1993 році біолого-екологічний факультет Дніпропетровського державного університету за фахом „Біологія” спеціалізації „Фізіологія людини та тварин”.

Дисертацію захистила у 2003 р. за спеціальностю 03.00.15 – „генетика” у спеціалізованій вченій раді Інституту гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України (м. Києв).

Працює на кафедрі екології НГУ з 2001 р. Перші два роки була асистентом, а після захисту кандидатської дисертації займає посаду доцента. У 2006 р. одержала вчене звання „доцент” по кафедрі екології.

До обрання на посаду доцента за конкурсом, Клімкіна І.І. десять років працювала в Інституті проблем природокористування та екології НАН України у відділі цитоекології. У даному Інституті заочно навчалася в аспірантурі (1995-1998 рр.) за спеціальністю „Екологія та охорона навколишнього середовища”. У 1997-1999 рр. була стипендіатом Президента Національної академії наук України.

ДИСЦИПЛІНИ: Біологія, Біотехнології в екології, Біомайнінг, Біоконверсія, Біогеохімія, Цитологія з основами гістології 

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

Біотехнології в екології та гірництві; метагеноміка

ПРОЕКТ ПОТОЧНИЙ

2019 – 2022

ECOMINING: «Еко-майнінг– розробка інтегрованої програми PhD для сталого розвитку регіонів»

За фінансової підтримки DAAD та у співробітництві між НТУ «Дніпровська політехніка» та ТУ «Фрайберзька гірнича академія» (Німеччина)

МІЖНАРОДНІ ПРОЕКТИ

2015 – 2018

BIOMINING: «Біотехнології в гірництві – інтеграція нових технологій в освітню практику»

Освітній проект за фінансової підтримки DAAD та у співробітництві між НТУ «Дніпровська політехніка» та ТУ «Фрайберзька гірнича академія» (Німеччина)

Проект отримав нагороду “Best Practice MINTinternational”

2015 – 2018

«Англійська для університетів»

Проект Британської ради в Україні; участь у тренінгах з інтернаціоналізації вищої освіти в Україні; отримано сертифікати Aptis(B2) та “Teaching Excellence” Британської Ради в рамках тренінгу «Англійська для професійного спрямування»

МІЖНАРОДНІ ГРАНТИ НА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ

27.01 – 26.02.2020

1 – 30.11.2019

Наукове керівництво практиками студентів НТУ «Дніпровська політехніка» та аспірантів українських ЗВО на базі лабораторій ТУ «Фрайберзька гірнича академія» (Німеччина)

В рамках проекту “EcoMining – розробка інтегрованої програми PhD для сталого розвитку регіонів ”; тематики: фізико-хімічні аналізи зразків води, ґрунтів, рослинного матеріалу, відходів гірничо-металургійної промисловості

24.10 – 23.12.2016

Двомісячне наукове стажування в рамках DAAD програми «Наукові стажування для викладачів ВНЗ та науковців

Дослідження на тему: “Молекулярний аналіз бактеріального співтовариства відвалів вугільних шахт”. Методи досліджень: ампліфікація ДНК на основі ПЛР; розподіл ДНК-фрагментів за розміром в агарозному гель-електрофорезі; секвенування варіативного V3-V4 фрагменту ДНК на підставі Illumina Miq-system.

16.08 – 20.09.2015

09.05 – 10.06.2016

01 – 30.11.2016

Наукове керівництво практиками студентів НТУ «Дніпровська політехніка» на базі лабораторій ТУ «Фрайберзька гірнича академія» (Німеччина)

В рамках проекту “Біотехнології в гірництві – інтеграція новітніх технологій в освітню практику”; тематики: ISP-MS; Метагеноміка

01.03 – 30.04.2014

Проведення досліджень на базі ТУ «Фрайберзька гірнича академія» (Німеччина)

Науково-дослідний грант МОН України в рамках бюджетної програми 2201250 (наказ № 1114 від 07.08.2013); тематика: Клонування генів та Генна інженерія; методи: DNA isolation from bacterial cells; PCR amplification of the special gene; gene cloning into vector; Clone library; transformation of expression vector into specified cells; DNA sequencing on the basis of the T-RFLP analysis.

15.07 – 15.08.2013

Проведення досліджень на базі Кембриджського університету, Велика Британія

Грант за підтримки Кембриджського університету і Фонду відкритого суспільства (Open Society Institute) в рамках Програми гостинності коледжів університету Кембриджа (Cambridge Colleges Hospitality Scheme); тематика: «Neocarzinostatin-mediated DNA damage and repair in RPE cell lines»; методи: Time lapse microscopy on cell lines RPE1-CycB1-Venus-PCNA-mRuby and RPE1-CycA-Venus-PCNA-mRuby.

16.08 – 17.09.2010

Комі Інститут біології, Лабораторія радіаційної генетики (м. Сиктивкар, РФ).

Наукове стажування на базі Наукового центру Уральського відділення Російської академії наук (16.08. – 17.09.2010). Методи досліджень: метод ДНК-комет для аналізу рівня пошкоджень ДНК; флуориметричний аналіз активності каспаз апоптозу клітин; ПЛР аналіз „у реальному часі” (RT-qPCR) для оцінки рівня експресії генів у об’єктів до і після впливу опромінення та ін. Місце проведення досліджень: Комі Інститут біології, Лабораторія радіаційної генетики (м. Сиктивкар, РФ).

МІЖНАРОДНІ АКАДЕМІЧНІ ГРАНТИ

8 – 12.04.2019

Викладацька мобільність до Університету Хаен (Іспанія) в рамках КА 107 Erasmus+ Program

12.2018

Експертна робота в області молекулярної біології на отримання стипендій ДААД

15 – 19.10.2018

Викладацька мобільність до Монтан університету Леобен (Австрія) в рамках КА 107 Erasmus+ Program

11 – 15.12.2017

Тренінг для співробітників міжнародних відділів на базі Університету Кобленц-Ландау (Німеччина) в рамках КА 107 Erasmus+ Program

07 – 14.08.2016

Візит до університету Сюррей (Велика Британія) в рамках Програми з інтернаціоналізації вищої освіти

09 – 16.10.2016

Візит до університету Екзетер, Камборнійської гірничої школи (Велика Британія)

Гранти Британської Ради в Україні для розвитку партнерства з університетами Великої Британії в рамках Програми з інтернаціоналізації вищої освіти

01 – 30.11.2015

Польсько-Український академічний проект «Інноваційний університет та лідерство»

Участь у тренінгах із забезпечення якості та інтернаціоналізації вищої освіти в Україні на базі Варшавського університету, Польща

НАУКОВІ ПРОЕКТИ

2007 – 2008

«Еколого-біологічний моніторинг довкілля на територіях, що знаходяться під впливом Придніпровської теплоелектростанції»

Науково-дослідний грант НОЦ НГУ за підтримки U.S. CRDF (США)

2004 – 2005

«Впровадження системи соціо-екологічного моніторингу на території міста Дніпропетровськ»

Науково-дослідний грант Дніпропетровської міської ради

1997 – 1998

«Цитогенетична оцінка мутагенної небезпеки урбанізованих територій України»

Стипендія Президента Національної академії наук України

МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

з презентаціями (за останні 7 р.)

- II International Conference Essays of Mining Science and Practice, E3S Web of Conferences, 06 May 2021;

- 69. BHT Freiberger Universitaetsforum 2018: Future Materials – Safe Resources Supply – Circular Economy. “Silver, Indium and other Treasures: Biohydro- and Hydrometallurgical Approaches to Win Rare Metals from Ores, Processing Remains and Scrap”, TU Bergakademie Freiberg (6 – 8.06.2018);

- IV International Conference “Plant Ontogenesis in Natural and Transformed Environments: Physiological, Biochemical and Ecological Aspects”, L`viv, Ukraine (4-6.10.2017);

- DAAD Workshop „Modul – Curriculum – Diplom: was geht in kooperativen Studiengängen?“, Kiev, Ukraine (10-11.11.2017);

- ENVIREE Summer School on rare Earth recovery and environmental issues, AGH University, Krakow, Poland (27-28.04.2017);

- General Assembly 2017 of the European Geosciences Union; Copernicus meeting, Vienna, Austria (23-28.04.2017);

- General Assembly 2016 of the European Geosciences Union; Copernicus meeting, Vienna, Austria (17-22.04.2016);

- 1er communication colloque international “Hydrogéologie & Géothermie 2014“, Université 8 mai 1945, Guelma, Republique Algerienne Democratique et Populaire Algier (11-12.11 Novembre 2014);

- 2eme séminaire international sur l’industrie minérale et l'environnement (2SIMINE13), Universite Badji Mokhtar, Annaba, Republique Algerienne Democratique et Populaire Algier (19-20.11.2013);

- NATO ASI “Detection of Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Agents for the Prevention of Terrorism”, Siena, Italy (26.05.-01.06.2013);

- NATO ARI “Environmental Security Assessment and Management of Obsolete Pesticides in Southeast Europe“, Varna, Bulgaria (10-18.09.2012).

ПУБЛІКАЦІЇ

Всього близько 90 публікацій, у тому числі:

· Kharytonov M. M., Klimkina I.I., Wiche O. (2020). Multiple Environment Assessment of Artificial Profiles of Reclaimed Minelands // Actual problems of natural sciences: modern scientific discussions : Collective monograph. Riga: Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020. 684 p. Р. 600-624. ISBN 978-9934-588-45-7; DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-588-45-7.29

· Mykola M. Kharytonov, Sergey A. Stankevich, Olga V. Тitarenko, Helena Doležalová Weisssmannová3, Iryna I. Klimkina, Liliya A.Frolova (2020). Geostatistical and geospatial assessment of soil pollution with heavy metals in Pavlograd city (Ukraine) // Ecological Questions 31(2020)2. Р. 1-20. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQ.2020.013

· Liliia Frolova, Mykola Kharytonov, Iryna Klimkina, Oleksandr Kovrov and Andrii Koveria (2020). Adsorption Purification of Waste Water from Chromium by Ferrite Manganese // E3S Web of Conferences, II International Conference Essays of Mining Science and Practice, Volume 168, 00026 (2020), 8 pages. DOI: http://doi.org/10.1051/e3sconf/202016800026

· Ковров О.С., Клімкіна І.І., Самарська А.В., Красовський С.А. (2020). Лабораторне дослідження процесу біовилуговування важких металів як явища кислотного шахтного дренажу // Coll.res.pap.nat.min.univ. 2020, 60:150-161. https://doi.org/10.33271/crpnmu/60.150

· Клімкіна І.І., Сорока Т.Ю., Харитонов М.М. (2019). Дослідження фіто меліоративних властивостей дикорослих рослин на ділянках рекультивації вугільних відвалів Західного Донбасу // Екологічні науки. – № 1(24), 2019. – С 42-46. DOI: 10.32846/2306-9716-2019-1-24-2-9.

· Kovrov O., Klimkina I., Kodachenko L. (2019). Justification of the method for phytoremediation of degraded and contaminated lands by composite vermicompost briquettes // Technology Audit and Production Reserves (Chemical Engineering: Ecology and Environmental Technology). – № 5/3(49), 2019. – С. 28-32. DOI: 10.15587/2312-8372.2019.183078

· Iryna Klimkina, Mykola Kharytonov, Oleksandr Zhukov (2018).Trend Analysis of Water-Soluble Salts Leaching Along Surfaces of Reclaimed Mine Dumps in Western Donbass (Ukraine) / Environmental Research, Engineering and Management, Vol 74, No 2, Р. 82-92 DOI: 10.5755/j01.erem.74.2.19940

· Ковров О.С., Клімкіна І.І. (2015). Впровадження інноваційних навчальних програм в контексті єдиного освітнього простору // Мат. Всеукр. конф. «Створення системи забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти». – Державний ВНЗ «НГУ, Дніпропетровськ. – 2015. – С. 79-83.

· Klimkina I. and Fedotov V. (2014). New Biological Threats and Challenges for Biological Safety in Ukraine. Moscow State University named after Lomonosov: Eurasian University Association. – P. 318-328. ISBN 978-5-19-011008-1.

· Klimkina I. (2013). Assessment of Mutagenic Health Effects in Coal Mine Workers. Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences, № 4. – P. 77-83.

· Klimkina I. (2013). Environmental Security Assessment Based on the Cytogenetic Estimation of Mutagenicity and Human Health in Ukraine / L.I. Simeonov et al. (eds.), Environmental Security Assessment and Management of Obsolete Pesticides in Southeast Europe, NATO Science for Peace and Security. Springer, Series C: Environmental Security. – Р. 351-364.

· Gorova A., Klimkina I., Pavlychenko A., Skvortsova T. (2011). The Role of Genetic Methods in Assessing Ecological Conditions in the Technogenic-loaded Regions of Ukraine / Innovation and Technology Transfer Centre University of Miskolc, Hungary. – P. 51-55.

· Gorova A. and Klimkina I. (2007). The Methodology of Socio-Ecological Monitoring with the Use of Cytogenetic Methods / C. Mothersill et. al. (eds.), Multiple Stressors: A Challenge for the Future. Springer. P. 91-102.

· Gorova A., Klimkina I., Pesotskaja L., Naiden L. (2006). Integrative Approach to the Assessment of the Environment in Terms of Ecosystem Contamination / Hygiene of the Populated Areas. Kyiv. – Vol. 47. – P. 537-542.

· Gorova A., Skvortsova T., Pavlischenko A., Klimkina I. (2005). Cytogenetic Effects of Humic Substances and Their Use for Remediation of Polluted Environments / Perminova I.V. et al. (eds.) Use of Humic Substances to Remediate Polluted Environments: From Theory and Practice, Springer. – P. 311-328.

ORCID ID 0000-0002-6074-0145

RESEARCHERID: C-7457-2019

SCOPUS AUTHOR ID: 56521768600

© 2006-2021 Інформація про сайт