Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Климкина И.И.

Клімкіна Ірина Іванівна

доцент кафедри екології, кандидат біологічних наук, доцент

Клімкіна Ірина Іванівна закінчила у 1993 році біолого-екологічний факультет Дніпропетровського державного університету за фахом „Біологія” спеціалізації „Фізіологія людини та тварин”.

Дисертацію захистила у 2003 р. за спеціальностю 03.00.15 – „генетика” у спеціалізованій вченій раді Інституту гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України (м. Києв).

Працює на кафедрі екології НГУ з 2001 р. Перші два роки була асистентом, а після захисту кандидатської дисертації займає посаду доцента. У 2006 р. одержала вчене звання „доцент” по кафедрі екології.

До обрання на посаду доцента за конкурсом, Клімкіна І.І. десять років працювала в Інституті проблем природокористування та екології НАН України у відділі цитоекології. У даному Інституті заочно навчалася в аспірантурі (1995-1998 рр.) за спеціальністю „Екологія та охорона навколишнього середовища”. У 1997-1999 рр. була стипендіатом Президента Національної академії наук України.

Читає лекції з дисциплін: "Біологія", "Біогеохімія", "Основи екологічної токсикології", "Biomining", "Основи біоконверсії"

Науковий інтерес присвячений біотехнологіям у гірництві та навколишнім середовищі.

Поточний міжнародний науково-освітній проект:

«EcoMining – розробка інтегрованої програми PhD для сталого розвитку регіонів» (2019-2022)

За фінансової підтримки DAAD та у співробітництві між НТУ «Дніпровська політехніка» та ТУ «Фрайберзька гірнича академія» (Німеччина)

Попередні проекти:

“Біотехнології в гірництві – інтеграція новітніх технологій в освітню практику” (01.01.2015 – 31.01.2018) За фінансової підтримки DAAD та у співробітництві між НТУ «Дніпровська політехніка» та ТУ «Фрайберзька гірнича академія» (Німеччина)”. Координатор.

Проект отримав нагороду “Best Practice MINTinternational”

Міжнародні наукові та академічні гранти:

DAAD грант в рамках програми “Наукові стажування для викладачів ВНЗ та науковців” (24.10. – 23.12.2016). Назва проекту: “Молекулярний аналіз бактеріального співтовариства відвалів вугільних шахт”. Методи досліджень: ампліфікація ДНК на основі ПЛР; розподіл ДНК-фрагментів за розміром в агарозному гель-електрофорезі; секвенування варіативного V3-V4 фрагменту ДНК на підставі Illumina Miq-system. Місце проведення досліджень: лабораторія мікробіології навколишнього середовища, ТУ “Фрайберзька гірнича академія” (Німеччина).

“Англійська для університетів” (2015 – 2017). Проект Британської Ради в Україні; учасник. отримано сертифікати Aptis(В2) та “Teaching Excellence” Британської Ради в рамках тренінгу «Англійська для професійного спрямування» загальним обсягом 35 годин протягом 11-15 січня 2016 р.

Гранти Британської Ради в Україні для розвитку партнерства з університетами Великої Британії в рамках Програми з інтернаціоналізації вищої освіти: візити до університету Сюррей (07 – 14.08.2016) та університету Екзетер, Камборнійської гірничої школи (09 – 16.10.2016), Велика Британія.

Грант Варшавського університету в рамках проекту “Інноваційний університет та лідерство. Фаза II: забезпечення якості та інтернаціоналізація” (01 – 30.11.2015), Варшавський університет, Польща.

Грант Міністерства освіти та науки України (01.03. – 30.04.2014) в рамках бюджетної програми 2201250 (наказ № 1114 від 07.08.2013). Методи досліджень: виділення та ампліфікація бактеріальної ДНК; клонування специфічного гену; трансформація експресивного гену у специфічну клітину, секвенування ДНК на підставі аналізу T-RFLP. Місце проведення досліджень: лабораторія мікробіології навколишнього середовища, ТУ “Фрайберзька гірнича академія” (Німеччина).

Грант Кембриджського університету та Фонду відкритого суспільства (15.07. – 15.08.2013). Назва проекту: “Neocarzinostatin-mediated DNA damage and repair in RPE cell lines”; Методи досліджень: Time lapse microscopy on cell lines RPE1-CycB1-Venus-PCNA-mRuby and RPE1-CycA-Venus-PCNA-mRuby. Місце проведення досліджень: лабораторія поділу клітин, Інститут Гьордона, Кембриджський університет (Велика Британія).

Наукове стажування на базі Наукового центру Уральського відділення Російської академії наук (16.08. – 17.09.2010). Методи досліджень: метод ДНК-комет для аналізу рівня пошкоджень ДНК; флуориметричний аналіз активності каспаз апоптозу клітин; ПЛР аналіз „у реальному часі” (RT-qPCR) для оцінки рівня експресії генів у об’єктів до і після впливу опромінення та ін. Місце проведення досліджень: Комі Інститут біології, Лабораторія радіаційної генетики (м. Сиктивкар, РФ).

Міжнародна мобільність

- Керівництво практиками аспірантів НТУ «Дніпровська політехніка» та інших наукових та освітніх установ України на базі лабораторій Фрайберзької гірничої академії, Німеччина, в рамках проекту «Еко-Майнінг»”:

· 01 – 30.11.2019

· 27.01 -26.02.2020

- Проведено роботу експерту в області молекулярної біології з відбору студентських заявок на отримання стипендій ДААД для навчання у магістратурі Німеччини (грудень 2019 р.);

- В рамках Програми міжнародної мобільності КА 107 Erasmus+ Program проведено лекції з курсу «Біомайнінг» студентам, аспірантам та викладачам кафедри біології тварин, рослин та екології Університету Хаєн, Іспанія (8 -12 квітня 2019 р.);

- Проведено роботу експерту в області молекулярної біології з відбору студентських заявок на отримання стипендій ДААД для навчання у магістратурі Німеччини (грудень 2018 р.);

- Організація міжнародної конференції “Applied Biotechnology in Mining”, Dnipro University of Technology, Ukraine (25-27.04.2018);

- Ерасмус+ мобільність для викладання лекцій у Монтан університеті Леобен, Австрія (15-19 жовтня 2018 р.);

- Ерасмус+ мобільність в університет Кобленц-Ландау для участі у тренінгу з підвищення професійних навичок щодо підготовки заявок в рамках Європейських грантових програм, а також опрацювання робочих питань з договору про подвійний диплом для студентів спеціальностей 101 «Екологія» і 183 «Технології захисту навколишнього середовища» (11-15 грудня 2017 р.;

- Участь у Краківській Літній школі «Відновлення рідкоземельних елементів та навколишнього середовища». Краківська гірничо-металургійна академія ім. С. Сташіца, Краків, Польща (27-28 квітня 2017 р.);

- Керівництво практиками студентів НТУ «Дніпровська політехніка» на базі лабораторії Фрайберзької гірничої академії, Німеччина, в рамках проекту “Біотехнології в гірництві – інтеграція новітніх технологій в освітню практику”:

· 16.08.-20.09.2015,

· 09.05.-10.06.2016,

· 01-30.11.2016.

Міжнародні конференції:

1. International Conference “Applied Biotechnology in Mining”, Dnipro University of Technology, Ukraine (25-27.04.2018)

2. 69. BHT Freiberger Universitaetsforum 2018: Future Materials – Safe Resources Supply – Circular Economy. “Silver, Indium and other Treasures: Biohydro- and Hydrometallurgical Approaches to Win Rare Metals from Ores, Processing Remains and Scrap”, TU Bergakademie Freiberg (6 – 8.06.2018);

3. IV International Conference “Plant Ontogenesis in Natural and Transformed Environments: Physiological, Biochemical and Ecological Aspects”, L`viv, Ukraine (4-6.10.2017);

4. General Assembly 2017 of the European Geosciences Union; Copernicus meeting, Vienna, Austria (23-28.04.2017);

5. General Assembly 2016 of the European Geosciences Union; Copernicus meeting, Vienna, Austria (17-22.04.2016);

6. 1er appel a communication colloque international “Hydrogéologie & Géothermie 2014“, , Université 8 mai 1945, Guelma, Republique Algerienne Democratique et Populaire Algier (11-12.11 Novembre 2014);

7. 2eme séminaire international sur l’industrie minérale et l'environnement (2SIMINE13), Universite Badji Mokhtar, Annaba, Republique Algerienne Democratique et Populaire Algier (19-20.11.2013) ;

8. 5th International Scientific Conference “Actual problems of biology, nanotechnology and medicine”, Rostov-on-Don, Russia (03-05.10.2013);

9. NATO ASI “Detection of Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Agents for the Prevention of Terrorism”, Siena, Italy (26.05.-01.06.2013);

10. NATO ARI “Environmental Security Assessment and Management of Obsolete Pesticides in Southeast Europe“, Varna, Bulgaria (10-18.09.2012);

11. Crimean Meeting “Modern Problems of Genetics, Radiobiology, Radioecology, and Evolution”; Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia (09-14.10.2010);

12. CRC Session “Environmental Options at the Time of Economic Downturn”; Central European University, Budapest, Hungary (06-14.03.2010);

13. NATO ATC “Rapid Diagnosis in Population at Emergency and Risk “RADIPER”; The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics, Krakow, Poland (19-23.10.2009);

14. 21st ISEE Conference “Environment, Food and Global Health”; International Society for Environmental Epidemiology, Dublin, Ireland (25-29.08.2009);

15. NATO ARW “Ecosystem Services and Human Welfare”; Salve Regina University, Newport, Rhode Island, USA (05-10.07.2009);

16. General Assembly 2009 of the European Geosciences Union; Copernicus meeting, Vienna, Austria (19-24.04.2009);

17. 3rd Central and Eastern Europe Conference on Health and the Environment “The Environment – a Platform for Health”; Babes-Bolyai University, Cluj-Napoka, Romania (19-22.10.2008);

18. NATO ARW “Optimization of disaster forecasting and prevention measures in the context of human and social dynamics”; Ministry of Emergency of Moldova, Chisinau (07-10.04.2008);

19. NATO ARW “Simulation and Assessment of Chemical Processes in a Multiphase Environment”, Alushta, Ukraine (01-04.10.2007);

20. NATO ARW “Challenge for the Future”; Institute of Genetics and Cytology of National Academy of Science of Belorussia, Minsk, Belorussia (04-09.10.2006).

Публікації

1. Клімкіна І.І., Сорока Т.Ю., Харитонов М.М. (2019). Дослідження фіто меліоративних властивостей дикорослих рослин на ділянках рекультивації вугільних відвалів Західного Донбасу // Екологічні науки. – № 1(24), 2019. – С 42-46. DOI: 10.32846/2306-9716-2019-1-24-2-9.

2. Kovrov O., Klimkina I., Kodachenko L. (2019). Justification of the method for phytoremediation of degraded and contaminated lands by composite vermicompost briquettes // Technology Audit and Production Reserves (Chemical Engineering: Ecology and Environmental Technology). – № 5/3(49), 2019. – С. 28-32. DOI: 10.15587/2312-8372.2019.183078

3. Iryna Klimkina, Mykola Kharytonov, Oleksandr Zhukov (2018).Trend Analysis of Water-Soluble Salts Leaching Along Surfaces of Reclaimed Mine Dumps in Western Donbass (Ukraine) / Environmental Research, Engineering and Management, Vol. 74, No 2.

4. Vasiliy Zverkovsky, Mykola Kharytonov, Iryna Klimkina, Svitlana Sytnyk, Viktoriia Lovynska, Svitlana Mykolenko, Giovani Pardini, Eva Margui (2018). Environmental Feasibility of Forest Reclamation of Mining Dumps of the Western Donbass // MIESTŲ ŽELDYNŲ FORMAVIMAS, Vol. 15 , Issue 1, р. 268-275.

5. Kharytonov M.M., Babenko M.G., Martynova N.V., Rula I.V., Klimkina I.I. (2018). Bioenergetic potential of swichgrass and sweet sorghum on the reclaimed lands // Development on Natural Sciences in countries of European union taking into account the challenges of XXI century. Collective monograph., Lublin, Izdevnieciha.”Baltia Publishing”, p.453-473.

6. Mykola Kharytonov, Aissa Benselhoub, Regina Kryvakovska, Iryna Klimkina, Ahcène Bouhedja, Soufiane Bouabdallah, Raouf Chaabia (2017). Risk Assessment of Aerotechnogenic Pollution Generated by Industrial Enterprises in Algeria and Ukraine // Studia Universitatis Vasile Goldis Seria Stiintele Vietii (Life Sciences Series), Vol. 27 , Issue 2, р. 99-104.

7. M. Kharytonov, A. Benselhoub, I. Klimkina, A. Bouhedja, A. Idres , A. Aissi. (2016) Air pollution mapping in the Wilaya of Annaba (NE of Algeria) // Mining Science, Vol. 23, р. 183-189.

8. Iryna Klimkina, Viacheslav Fedotov and Hermann Heilmeier (2016). Green technologies in natural and synthetic surfaces use for dumps reclamation // Geophysical Research Abstracts Vol. 18, EGU2016-773, 2016 EGU General Assembly.

9. Ковров О.С., Клімкіна І.І. (2015). Впровадження інноваційних навчальних програм в контексті єдиного освітнього простору // Мат. Всеукр. конф. «Створення системи забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти». – Державний ВНЗ «НГУ, Дніпропетровськ. – 2015. – С. 79-83.

10. Климкина И.И., Федотов В.В. (2014). Новые биологические угрозы и проблемы организации системы биологической безопасности в Украине / Экологические проблемы. Евразийское пространство // Ред. колл.: Садовничий В.А. и др. М.: Издательство Московского университета, 2014. – 624 с. (Серия «Евразийские университеты XXI века»). P. 318-328. ISBN 978-5-19-011008-1.

11. Klimkina I. (2013). Assessment of mutagenic health effects in coal mine workers. Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences, № 4. – P. 77-83.

12. Gorova A., Klimkina I., Skvortsova T., Pavlitshenko A. (2010). Physiologically active humic substances as a factor for decreasing mutagenicity of DNA-damaging physical and chemical agents // Abstracts of 3rd International conference dedicated to N.W. Timofeeff-Ressovsky “Modern problems of genetics, radiobiology, radioecology and evolution”, Dubna. – P.63.

13. Методичні рекомендації (2007). Обстеження та районування території за ступенем впливу антропогенних чинників на стан об'єктів довкілля з використанням інтегральних цитогенетичних методів оцінки / Горова А.І., Риженко С.А., Скворцова Т.В., Клімкіна І.І., Павличенко А.В., Миронова І.Г. // Наказ Міністерства охорони здоров’я № 116 від 13.03.2007, 25 с.

14. Gorova A. and Klimkina I. (2007). The Methodology of Socio-Ecological Monitoring with the Use of Cytogenetic Methods. / C. Mothersill et. al. (eds.), Multiple Stressors: A Challenge for the Future. Springer. P. 91-102.

15. Горовая А.И., Климкина И.И. (2002). Использование цитогенетического тестирования для оценки экологической ситуации и эффективности оздоровления детей и взрослых природными адаптогенами // Цитология и генетика. - №5. – С. 21-25.

© 2006-2020 Інформація про сайт