Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Фірсова Валерія Едуардівна, тема роботи "Розробка технології утилізації гірничо-промислових відходів". Науковий керівник – д.т.н., проф. Павличенко А.В.

У 2009 році отримала диплом бакалавра за спеціальністю « Екологія та охорона навколишнього середовища» в Національному гірничому університеті.

У 2010 році отримала диплом магістра за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» в Національному гірничому університеті.

Працювала молодшим науковим співробітником на темі ГП-505 «Обґрунтування новітніх технологічних рішень освоєння родовищ корисних копалин у контексті сталого розвитку гірничовидобувних регіонів» з листопада 2020 року по вересень 2022 року.

З жовтня 2022 року аспірантка на кафедрі Екології та технологій захисту навколишнього середовища.


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт