Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Дрешпак Олександр Станіславович

2008 року закінчив Національний гірничий університет, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Збагачення корисних копалин», спеціалізація «Технології збагачення мінеральної сировини» та здобув кваліфікацію «Гірничий інженер-збагачувальник з дослідницьким рівнем діяльності, викладач вищого навчального закладу».

З 2017 по 2019 рік навчався в аспірантурі за фахом 05.15.08 – Збагачення корисних копалин.

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.15.08 – Збагачення корисних копалин з 2020 року; тема дисертації: «УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБАГАЧЕННЯ СИРОВИНИ НЕОДНОРІДНИХ ВАПНЯКОВИХ РОДОВИЩ».

З квітня 2017 року працював на посаді ст. лаборанта кафедри технологічного інжинірингу переробки матеріалів.

Доцент кафедри технологічного інжинірингу переробки матеріалів з 2020 року.

З вересня 2021 по серпень 2022 року виконував обов’язки завідувача кафедри технологічного інжинірингу переробки матеріалів.

Приймає активну участь у науково-дослідній роботі кафедри з питань пінної флотації неокислених залізних руд, рідкоземельних та благородних металів; грохочення вологої та липкої мінеральної сировини; класифікації тонкодисперсних матеріалів; дроблення та подрібнення нерудних та рудних мінеральних комплексів техногенного походження.

Коло наукових інтересів на даний час охоплює процес глибокого збагачення неокислених залізистих кварцитів методами ВГМС сепарації та  пінної флотації (збільшення вилучення гематиту) та класифікації нерудних матеріалів (мокрого тонкого грохочення).

З 2021 року – Директор Центру переробки та збагачення мінеральної та техногенної сировини НТУ «Дніпровська політехніка».

У рамках реорганізації освітнього процесу за спеціальністю 184 Гірництво, з вересня 2022 року переведений на посаду доцента кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища.

Проводить практичні та лабораторні роботи за дисциплінами: «Підготовчі процеси збагачення корисних копалин»; «Технології збагачення руд чорних металів та вугілля»; «Збагачення корисних копалин»; «Теоретичні основи переробки матеріалів».

Контакти: пр. Дмитра Яворницького 19, корп. 2, кім.26,

тел.: +38-095-114-34-28

e-mail: dreshpak.o.s@nmu.one

Посилання на наукові профілі:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=U71CTmwAAAAJ&hl=ru

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-1019-4382

Основні публікації за фахом:

1. Pilov P.I., Dreshpak A.S. Mathematical model for predicting limestone enrichment indicators : Int. journal of energy for a clean environment, vol. 18, no. 4, Begell house, Connecticut. 2017. p. 319-333 (Scopus).

2. Валково-пальцевий грохот: пат. на кор. модель 113996 Україна: МКП В07В 1/16. №  u201608648. Заявл. 08.08.2016; опубл. 27.02.17, Бюл. №4. 4 с.

3. Вал грохота: пат. на кор. модель 114030 Україна: МКП В07В 1/16. № u201608910. Заявл. 18.08.2016; опубл. 27.02.17, Бюл. №4. 4 с.

4. Спосіб збагачення неоднорідних карбонатних матеріалів: пат. на кор. модель 114078 Україна, МКП В03В 7/00. № u201609540. Заявл. 15.09.2016; опубл. 27.02.17, Бюл. №4. 4 с.  

  


 

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт