Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Чеберячко Лідія Миколаївна

У червні 2010 року закінчила Національний гірничий університет і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки "Екологія" та здобула кваліфікацію бакалавра, молодшого еколога.

У січні 2012 році закінчила Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет" і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Екологія та охорона навколишнього середовища" та здобула кваліфікацію інженера з відтворення природних екосистем.

У січні 2013 році закінчила з відзнакою Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет" і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Педагогіка вищої школи" та здобула кваліфікацію викладача університетів та вищих навчальних закладів.

З вересня 2015 року керівник гуртка «Основи екологічних знань» при Підгородненському ліцеї №3 Дніпропетровського району Дніпропетровської області.

З вересня 2017 року до тепер вчитель біології, екології у Підгородненському ліцеї №3 Дніпропетровського району Дніпропетровської області.

З жовтня 2023 року аспірантка на кафедрі «Екології та технологій захисту навколишнього середовища»

Публікації

1. Стаття "Дослідження впливу складу грунту та біологічно-активних речовин на ріст і розвиток самшиту" Збірнику праць "Наукова весна 2016": Матеріали VІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених. - Д.: Державний ВНЗ "НГУ", 2016, с.370-374

2. Стаття «Утилізація біогазу полігонів твердих побутових відходів» Збірник наукових праць Національного гірничого університету, №57-17, 2019, с.192-202. http://znp.nmu.org.ua/index.php/uk/arkhiv-zhurnalu/21-57ua/76-57ua17

3. Міжнародна науково-технічна конференція Розвиток промисловості та суспільства тема: Вплив війни на екологію України. Кривий ріг 24-26.05.2023 ст. 36 http://www.knu.edu.ua/konferencii/mizhnarodna-naukovo-tehnichna-konferenciya-rozvytok-promyslovosti-...

4. Стаття «Зміни імунологічних показників: діагностичне значення (огляд проблеми) Український журнал природничих наук. Житомирський державний університет імені Івана Франка №4, 2023, ст. 191.

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт