Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ СПІВРОБІТНИКІВ КАФЕДРИ:

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ У 2007 р.

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ У 2008 р.

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ У 2009 р.

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ У 2010 р.

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ У 2011 р.

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ У 2012 р.

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ У 2013 р.

НАШІ ВИДАННЯ В РЕПОЗИТАРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ:

Методичні рекомндації:

Горова А.І. Біологія: Метод. рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни студентами напряму підготовки 6.040106: Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Ч. 2/ А.І.Горова, І.І.Клімкіна, В.В.Федотов.- Дніпропетровськ: НГУ, 2012.

Біотехнології в екології. Метод. рекомендації до самостійної роботи студ. спец. 7(8). 04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища/ А.І.Горова, С.М.Лисицька, А.В.Павличенко, Т.В.Скворцова.- Дніпропетровськ: НГУ, 2012.

Борисовська О.О. Екологічна безпека: Методичні рекомендації до виконання розрахункової практичної роботи студентами напряму підготовки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування/ О.О.Борисовська, С.М.Лисицька, О.В.Деменко.- Дніпропетровськ: НГУ, 2012.

Екологія. Методично-інформаційні матеріали до самостійного вивчення та виконання індивідуальних завдань з дисц. для студ. усіх напрямів підготовки/ А.І.Горова, В.К.Богданов, А.В.Павличенко, С.М.Лисицька.- Дніпропетровськ: НГУ, 2012.

Моделювання екологічних систем і процесів. Метод рекомендації до виконання практикуму студ. спец. 7.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища/ А.І.Горова, В.Є.Колесник, Ю.В.Бучавий.- Д.: НГУ, 2012.

Очистка газопилових викидів. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт студентами напряму підготовки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування/ О.С.Ковров, Ю.В.Бучавий.- Д.: НГУ, 2013

Транспортна екологія. Методично-інформаційні матеріали до самостійного вивчення дисц. та виконання індивідуальних завдань для студ. напряму підготовки 6.070101 Транспортні технології (за видами транспорту)/ А.В.Павличенко, С.М.Лисицька, О.О.Борисовська, О.В.Деменко.- Дніпропетровськ: НГУ, 2012.

Хімія з основами біогеохімії. Методично-інформаційні матеріали до самостійного вивчення дисципліни та виконання індивідуальних завдань для студ. напряму підготовки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористуванн/ А.І.Горова, С.М.Лисицька, А.В.Павличенко, І.І.Клімкіна.- Дніпропетровськ: НГУ, 2012.

Грунтознавство. Метод рекомендації до виконання курсової роботи з дисц. студ. напряму підготовки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування/ Т.І.Долгова, І.Г.Миронова.- Д.: НГУ, 2012.

© 2006-2019 Інформація про сайт