National TU Dnipro Polytechnic — Compliance with the Time
 

LIST OF PUBLICATION 2011

Author

Title

1

Горовая А.И., Лисицкая С.М.,

Павличенко А.В.

Биотехнологический метод минимизации пестицидного стресса сельськохозяйственных культур // Биотехнология: Состояние и перспективы развития Материалы VI Московского международного конгресса. Ч. 1. М.: ЗАО Экспо-биохим-технологии, РХТУ им. Д.И. Менделелеева, 2011 – С. 190-191. (Москва, 21-25 марта, 2011)

2.

Кузнецова О.В., Смотрова Н.Г., Лисицкая С.М.

Пилотные исследования в биотехнологии грибов // Биотехнология: Состояние и перспективы развития Материалы VI Московского международного конгресса. Ч. 1. М.: ЗАО Экспо-биохим-технологии, РХТУ им. Д.И. Менделелеева, 2011 – С. 340-341. (Москва, 21-25 марта, 2011)

3.

Горовая А.И., Павличенко А.В., Кулына С.Л., Шкреметко О.Л.

Биоиндикационная оценка состояния окружающей среды в Чевоноградском горнопромышленном регионе Украины // Биотехнология: Состояние и перспективы развития Материалы VI Московского международного конгресса. Ч. 2. М.: ЗАО Экспо-биохим-технологии, РХТУ им. Д.И. Менделелеева, 2011 – С. 95-96. (Москва, 21-25 марта, 2011)

4.

Павличенко А.В., Коваленко А.А.

Аналіз впливу відходів вуглевидобутку на екологічний стан Луганської області // Тези VIII Всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрантів та аспірантів "Сучасні проблеми екології та геотехнології" (Житомир, 23-25 березня 2011 р.). – Житомир, ЖДТУ, 2011 – С. 21.

5.

Колесник В.Є., Коваль Л.Г.

Исследование динамики и прогноз выбросов метана в атмосферу на шахте Стаханова // Тези VIII Всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрантів та аспірантів "Сучасні проблеми екології та геотехнології" (Житомир, 23-25 березня 2011 р.). – Житомир, ЖДТУ, 2011 – С. 26.

6.

Павличенко А.В., Нагаенко И.Г.

Проблемы контроля уровня загрязнения малых рек сточными водами // Тези VIII Всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрантів та аспірантів "Сучасні проблеми екології та геотехнології" (Житомир, 23-25 березня 2011 р.). – Житомир, ЖДТУ, 2011 – С. 27.

7.

Долгова Т.І., Путіліна М.К.

Оцінка впливу палаючого породного відвалу шахти "Курахівська" на довкілля // Тези VIII Всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрантів та аспірантів "Сучасні проблеми екології та геотехнології" (Житомир, 23-25 березня 2011 р.). – Житомир, ЖДТУ, 2011 – С. 29.

8

Долгова Т.І., Шевченко Е.М.

Специфика рекультивации почв в угледобывающих районах // Тези VIII Всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрантів та аспірантів "Сучасні проблеми екології та геотехнології" (Житомир, 23-25 березня 2011 р.). – Житомир, ЖДТУ, 2011 – С. 30.

9

Долгова Т.І., Лобода Т.Н.

Снижение экологической опасности фенольных стоков коксохимического производства // Тези VIII Всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрантів та аспірантів "Сучасні проблеми екології та геотехнології" (Житомир, 23-25 березня 2011 р.). – Житомир, ЖДТУ, 2011 – С. 36.

10

Долгова Т.І., Желанова М.О.

Снижение экологической опасности проведения массовых взрывов в карьерах Кривбасса// Тези VIII Всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрантів та аспірантів "Сучасні проблеми екології та геотехнології" (Житомир, 23-25 березня 2011 р.). – Житомир, ЖДТУ, 2011 – С. 38.

11

Колесник В.Є., Неровная Ю.Ю.

Способы снижения пыления породного отвала угольной шахты // Тези VIII Всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрантів та аспірантів "Сучасні проблеми екології та геотехнології" (Житомир, 23-25 березня 2011 р.). – Житомир, ЖДТУ, 2011 – С. 39.

12

Павличенко А.В., Височин Л.В.

Біоіндикаційний моніторинг екологічного стану територій, які знаходяться в зоні впливу відходів переробки уранових руд // Тези VIII Всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрантів та аспірантів "Сучасні проблеми екології та геотехнології" (Житомир, 23-25 березня 2011 р.). – Житомир, ЖДТУ, 2011 – С. 41.

13

Долгова Т.І., Калинникова Н.В.

Уменьшение экологического риска деградации горнопромышленных ландшафтов // Тези VIII Всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрантів та аспірантів "Сучасні проблеми екології та геотехнології" (Житомир, 23-25 березня 2011 р.). – Житомир, ЖДТУ, 2011 – С. 45.

14

Клімкіна І.І., Нем`ята Ю.К.

Використання гумінових сполук для зниження токсичності біологічного мулу // Тези VIII Всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрантів та аспірантів "Сучасні проблеми екології та геотехнології" (Житомир, 23-25 березня 2011 р.). – Житомир, ЖДТУ, 2011 – С. 72.

15

Горова А.І., Мандрікевич О.В., Дибріна Н.В.

Оцінка впливу Чаплинського кар'єру на стан ґрунтів методами біоіндикації // Тези VIII Всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрантів та аспірантів "Сучасні проблеми екології та геотехнології" (Житомир, 23-25 березня 2011 р.). – Житомир, ЖДТУ, 2011 – С. 87.

16

Лисицька С.М., Павличенко А.В., Брезицька С.М.

Біохімічний вплив соланіна на харчову якість картоплі при її зберіганні // Тези VIII Всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрантів та аспірантів "Сучасні проблеми екології та геотехнології" (Житомир, 23-25 березня 2011 р.). – Житомир, ЖДТУ, 2011 – С. 219.

17

Павличенко А.В., Волкова В.А.

Анализ влияния мобильной связи на здоровье населения // Тези VIII Всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрантів та аспірантів "Сучасні проблеми екології та геотехнології" (Житомир, 23-25 березня 2011 р.). – Житомир, ЖДТУ, 2011 – С. 229.

18

Павличенко А.В., Семерич К.В.

Биоиндикация загрязнения атмосферного воздуха г.Орджоникидзе по состоянию сосны обыкновенной // Сучасні екологічно безпечні та енергозберігаючі технології в природокористуванні. Збірник тез доповідей. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів. – Ч. 1. – К.: КНУБА, 2011. – С. 53-56. (Київ, 26-28 квітня 2011 р.)

19

Борисовская Е.А., Кузмина И.С.

Перспективные методы утилизации твердых бытовых отходов в Украине. // Сучасні екологічно безпечні та енергозберігаючі технології в природокористуванні. Збірник тез доповідей. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів. – Ч. 1. – К.: КНУБА, 2011. – С. 130-133. (Київ, 26-28 квітня 2011 р.)

20

Борисовская Е.А., Ильченко Л.А.

Альтернативные методы оценки качества воды // Сучасні екологічно безпечні та енергозберігаючі технології в природокористуванні. Збірник тез доповідей. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів. – Ч. 2. – К.: КНУБА, 2011. – С. 30-33. (Київ, 26-28 квітня 2011 р.)

21

Бузило В.І.,

Горова А.І., Павличенко А.В., Лапицький В.М., Шумельчик Л.Б.

Перспективи створення навчальних та навчально-науково-виробничих комплексів екологічного профілю // Кадрове забезпечення гірничо-металургійного комплексу України: зб. тез доп. наук.-метод. конф., 12-13 травня 2011 р., Дніпропетровськ. – НГУ, 2011. – С. 65-68.

22

Горова А.І., Павличенко А.В., Лисицька С.М., Федотов В.В.

Екологічні практики – основа підготовки фахівців з відтворення природних екосистем // Проблеми розробки галузевих стандартів вищої освіти нового покоління: зб. Тез доп. Наук.-метод. конф., 12-13 травня 2011 р., Дніпропетровськ. – НГУ, 2011. – С. 81-83.

23

Горовая А.И., Лисицкая С.М., Жуков А.В.

Разработка экспресс-метода определения гумуса в техноземах для экологической оценки в практике рекультивации земель // Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 11-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (29 квітня – 09 травня 2011 р.) /Харків: УАЖНО, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 134.

24

Песоцкая Л.А.

О космических законах и путях духовного роста : монография / Днепропетровск. Литограф. – 2011. – 93 с.

25

Долгова Т.І.

Словник-довідник з екологічної безпеки. Терміни та визначення / Т.І. Долгова. – Д.: НГУ, 2011. – Т. 2. – 227 с.

26

Колесник В.Е., Головина Л.А., Левченко М.В.

Пылевой выброс вентилятора главного проветривания угольной шахты: Экологическая опасность, способы снижения или локализации : Монография. Д.: НГУ, 2011. – 125 с.

27

Голінько В.І., Колесник В.Є., Чеберячко С.І., Чеберячко Ю.І.

Пилове навантаження працівників гірничих підприємств при використанні протипилових респіраторів : монографія / – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 149 с.

28

Лапицький В. М., Мечкань Ф.О., Гончаренко В.І.

Пат. на винахід 93555 Україна. Радіестезична резонансна батарея / Національний гірничий університет. Заявл. 10.02.2009; Опубл. 25.02.2011, Бюл.№ 4, 2011 р.- 5 с.

29

Юрченко А.А., Колесник В.Є., Литвиненко А.А.

Патент на корисну модель 57300 Україна. Спосіб пригнічення пилогазової хмари в кар'єрі / Національний гірничий університет. Заявл. 14.06.2010; Опубл. 25.02.2011, Бюл.№ 4, 2011 р.- 2 с.

30

Юрченко А.А., Колесник В.Є., Литвиненко А.А.

Патент на корисну модель 59525 Україна. Свердловинний заряд при масових вибухах в кар'єрах / Національний гірничий університет. Заявл. 02.08.2010; Опубл. 25.05.2011, Бюл.№ 10, 2011 р.- 2 с.

31

Павличенко А.В., Таран І.О.

Оцінка рівнів забруднення атмосферного повітря на територіях прилеглих до автомагістралей // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті: Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції. Том 2. – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2011. – С. 292-293. (Херсон, 23-25 травня 2011 р.)

32

Горовая А.И., Павличенко А.В., Лисицкая С.М.

Применение биоиндикационных методов в управлении отходами угольных предприятий // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Природно-ресурсний потенціал збалансованого (сталого) розвитку України (19-20 квітня 2011 р.). – К.: - 2011. – С. 405-409.

33

Горова А.І., Кулина С.Л., Шкреметко О.Л.

Аналіз екологічної ситуації у вугледобувних регіонах України / Природно-ресурсний потенціал збалансованого (сталого) розвитку України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ( київ, 19-20 квітня 2011 р.) у 2 т. – К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2011. – Т.1. – С.427-431

34

Горовая А.И., Павличенко А.В., Грунтовая В.Ю.

Биоиндикационная оценка состояния объектов окружающей среды на территориях размещенимя отходов переработки урановых руд Матеріали науково-практичної конференції «Регіональні та транскордонні проблеми екологічної безпеки. Горбуновські читання». – Чернівці: ПРУТ, 2011. – С. 56-57. (5-7 травня 2011 р)

35

Боголюбов В.М., Клименко М.О., Мокін В.Б., Сафранов Т.А., Адаменко О.М., Горова А.І.

Моніторинг довкілля : підручник. Під ред. В.М. Боголюбова і Сафранова Т.А. – Херсон: Грінь Д.С., 2011. – 537 с.

36

Gorova A., Pavlychenko A., Borisovskaya E.

The perspectives of bioindication methods using in the assessment of toxicity of industrial waste // Technical and geoinformational systems in Mining – Pivnyak, Bondarenko, Kovalevska. – 2011. Taylor&Francis Group, London. Pp. 257-264.

37

Горовая А.И., Крупская Л.Т., Павличенко А.В., Мацалак Т.А.

Принципы организации цитогенетического мониторинга территорий размещения отходов горнодобывающих предприятий // Школа Підземної розробки V Міжнародна науково-практична конференція Збірник наукових праць. Дніпропетровськ. ТОВ ЛізуновПрес. – 2011. – С.412--422

38

Горова А.І., Павличенко А.В., Коваленко А.А.

Біоіндикаційна оцінка екологічного стану територій розміщення відходів вуглевидобутку // Школа Підземної розробки V Міжнародна науково-практична конференція Збірник наукових праць. Дніпропетровськ. ТОВ ЛізуновПрес. – 2011. – С.296--304

39

Горова А.І., Павличенко А.В., Кулина С.Л., Шкреметко О.Л.

Аналіз впливу вуглевидобувних підприємств Червоноградського гірничопромислового регіону на стан об’єктів навколишнього середовища // Школа Підземної розробки V Міжнародна науково-практична конференція Збірник наукових праць. Дніпропетровськ. ТОВ ЛізуновПрес. – 2011. – С.328-339

40

Горовая А.И., Скворцова Т.В., Павличенко А.В., Лисицкая С.М.

Мониторинговый контроль состояния водных экосистем на основе цитогенетических методов III Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (21-24 вересня 2011) Збірник наукових статей. Том 1 . – Вінниця: ВНТУ, 2011. - С.314-317

41

Горова А.І., Кулина С.Л., Шкреметко О.Л.

Про використання дендроіндикації при оцінці стану повітряного басейну Червоноградського гірничо-промислового регіону за допомогою сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) // III Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (21-24 вересня 2011) Збірник наукових статей. Том 1 . – Вінниця: ВНТУ, 2011. - С.310-313

42

Кулікова Д.В.

О повышении эффективности работы сооружений для очистки шахтных вод от механических примесей // Збірник статей IV Міжнародної науково-практичної конференції «Економічні, екологічні та соціальні проблеми вугільних регіонів СНД» - Краснодон, 2011. – С. 123-126.

43

Аблаева Л.А., Борисовская Е.А.

Перспективные направления использования природных глин для очистки урбанизированных территорий // Доповіді Національної академії наук України. – 2011. – № 3.– С.

44

Борисовская Е.А. , Колесник В.Е.

Анализ и прогнозирование частоты возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера в Украине Збірник наукових праць НГУ. — 2011. — №36. — С.

45

Горова А.І.,

Клімкіна І.І.,

Лисицька С.М.

Хімія з основами біогеохімії Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни студентами напряму підготовки 6.040106 Екологія та охорона навколишнього середовища. – Д.: НГУ, 2011. – 31 с.

46

Долгова Т.И.

Социальный риск массовых взрывов в карьерах // Екологія і природокористування - Д.: ІППЕ НАНУ, 2011, Вип. 14. – С. 49-54

47

В.К. Богданов

Використання іонообміну мінералів у біологічних рідинах // Науковий вісник НГУ, №1 2011. С. 100-102.

48

Борисовская Е.А., Федотов В.В.

Использование природных и синтетических материалов в качестве компонентов искус-ственных почвенных субстратов // Науковий вісник НГУ. – 2011. – № 1. – с. 84-88.

49

Ковров А.С.,

Череп А.Ю.

Оценка экономической целесообраз-ности проведения мероприятий по контролю устойчивости откосов уступов на карьерах // Зб. наук. праць Національного гірничого університету. - №36. - Т.1.- 2011, С. 105-110.

50

Собко Б.Е.

Ковров А.С.

Оценка нагрузки горно-транспорт-ного оборудования на устойчивость вскрышных уступов карьеров // Журнал «Металлургическая и горно-рудная промышленность». - №5. – С. 52-59. друк

51

Ковров А.С.

Оценка влияния геологических и гидрогеологических факторов на устойчивость бортов карьеров» // Сб. тезисов докладов международ. науч.-техн. конф. «Современные технологии разработки рудных месторождений». –Кривой Рог: НИГРИ, 22-23 апреля 2011г.

52

Ковров А.С.

Рудаков Д.В.

Гидрогеомеханическое моделирование устойчивости бортов карьеров // Журнал «Металлургическая и горно-рудная промышленность». - №4. – С. 52-59. друк

53

Собко Б.Е.

Ковров А.С.

Определение коэффициента запаса устойчивости откосов в сложноструктурном массиве пород // Науково-технічний журнал "Науковий вісник Національного гірничого університету», №4.- 2011.

54

Шашенко А.Н., Ковров А.С.

Влияние сложной геологической структуры и обводнения

массива пород на устойчивость откосов карьеров // Науково-технічний журнал "Науковий вісник Національного гірничого університету», №3.- 2011.

55

Ковров А.С.

Влияние гидрогеологических факторов на устойчивость откосов карьеров // Материалы научного симпозиума «Неделя горняка-2011». – Московский государственный горный университет

56

Горова А.І.,

Павличенко А.В.,

Лисицька С.М.

Методичні рекомендації до науково-виробничої практики і науково-практичної підготовки магістрів спеціальності 8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища.Дніпропетровськ, РВК НГУ, 2011. – 19 с.

57

Горова А.І.,

Павличенко А.В.,

Лисицька С.М.

Біоіндикація. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни студентами напряму підготовки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 29 с.

58

Горова А.І.,

Бучавий Ю.В.,

Лисицька С.М.

Моніторинг довкілля. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни студентами напряму підготовки 6.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 31 с.

59

Кулікова Д.В., Колесник В.Є.

Вдосконалення конструкції горизонтального відстійника // Екологічний інтелект – 2011. Збірка наукових праць за матеріалами VI Міжнародної науково-практичної конф.ї молодих вчених, 19-20 травня 2011.– Дн-ськ: Дніпроп. Нац. Ун-т залізн.. трансп. Ім.. акад.. В.Лазаряна.– С 127–128.

60

Gorova A.,

Klimkina I.

Biomonitoring the environment using cytogenetic methods // Abstracts of NATO ARW “Environmental and food security and safety in Southeast Europe and Ukraine”. – Dnipropetrovsk: Dnipropetrovsk National University, 2011. – P. 57.

61

Karytonov M.,

Korbanyuk R.,

Klimkina I.

Environmental Health Assessment and Mitigation Measures Application after Chernobyl // Abstracts of NATO ARW “Environmental and food security and safety in Southeast Europe and Ukraine”. – Dnipropetrovsk: Dnipropetrovsk National University, 2011. – P. 13

62

Kroik A., Pavlychenko A.

The rising of ecological safety level of technogenic landscapes // Abstracts of NATO ARW “Environmental and food security and safety in Southeast Europe and Ukraine”. – Dnipropetrovsk: Dnipropetrovsk National University, 2011. – P. 62-63

63

Gorova A.,

Lysytska S.,

Klimkina I.,

Pavlychenko A.,

Skvortsova T.

The role of genetic methods in assessing ecological conditions in the technogenic-loaded regions of Ukraine // XXV microCAD International Scientific Conference held at the Univercity of Miskolc (31 березня – 1 квітня 2011 р.). Pp. 51-55

64

Павличенко А.В.,

Кулікова Д.В.

До питання вдосконалення технологічної схеми очистки шахтних вод за допомогою рослин-макрофітів // Фундаментальні та прикладні дослідження в біології: Матеріали 2 Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених (19-22 вересня 2011 р., м. Донецьк) /Донецький національний університет. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2011. – 350 с.

65

Курик В.М., Песоцкая Л.А., Горовая А.И.. Лапицкий В.Н.

О биологическом поле и кирлиановском свечении Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Наукові обрії – 2011» 17 липня 2011 р., м. Миколаїв.- С. 4 - 6.

66

Песоцкая Л.А., Коцарев О.С., Никоненко Т.А., Опрятная Т.О., Антонец С.Н.

Морфологические особенности костно-мозгового кроветворения при рефрактерной анемии миелодиспластического синдрома Вісник проблем біології і медицини. - 2011. – Вип. . – С. 194 – 195.

67

Песоцкая Л.А., Лапицкий В.Н., Горовая А.И., Лагутенко Р.С., Саблина Л.И.

Изменение биологического поля у добровольцев после пребывания в шунгитовой комнате по методу кирлианографии Международный ХУ научный конгресс «Наука. Информация. Сознание». Сборник статей. – С.-Петербург. – 2011 г. – С. 34.

68

Песоцкая Л.А., Куликович Ю.Н., Брага Е.Ф., Данилова О.В.

Возможности применения кирлианографии в диагностике урологических заболеваний Международный ХУ научный конгресс «Наука. Информация. Сознание».. Сборник статей. – С. Петербург. – 2011 г. - С. 67-68.

69

Лапицький В.М., Гончаренко В.І., Пісоцька Л.А.

Релаксаційна кімната Патент України на корисну модель № 61914 від 10.08.11 р.

70

Євдокименко Н.М., Піскорський А.Ю., Песоцька Л.А., Удовенко Ю.Е.

Розробка методики прогнозування властивостей матричних систем за перколяційними моделями / V Міжнародна науково-технічна конференціф студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології» 20-22 квітня 2011 р., м. Дніпропетровськ. Тези доповідей. – Т.1. – С. 202.

71

Песоцкая Л.А., . Куликович Ю.Н, Брага Е.Ф., Данилова О.В.

Возможности применения кирлиан-фотографии в диагностике гинекологических заболеваний // Медична та біологічна інформатика і кібернетика» з міжнародною участю. Збірник праць 20 - 23 квітня 2011 р. Київ. – С. 96. Доклад

72

Курик М.В., Лапицький В.М., Пісоцька Л.А.

Кірліанографія біоенерго-інформаційного поля природної води // «Медична та біологічна інформатика і кібернетика» з міжнародною участю. Збірник праць 20 - 23 квітня 2011 р. Київ. – С. 74 – 75.

73

Лапицкий В.Н., Песоцкая Л.А., Лагутенко Р.С., Шамилева Н.В.

Оценка влияния монтмориллонитовой комнаты на состояние здоровья человека методом кирлианфотографии Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку. 1Х Міжнародна науково-практична конференція 31 березня - 3 квітня 2011 р. Збірник праць за редакцією М.С. Гончаренко. – Харков, 2011. – С. 133 – 136.

74

Горова А.І.,

Лисицька С.М.,

Павличенко А.В.,

Клімкіна І.І.

Біотехнології в екології Методичні рекомендації до виконання практичних робіт студентами напряму підготовки 6.040106 Екологія та охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 43 с.

75

Горова А.І., Клімкіна І.І., Федотов В.В.

Біологія. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни студентами напряму підготовки 6.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища. Частина 1. Національний гірничий університет, 2011. – 43 с.

76

Горова А.І., Колесник В.Є., Долгова Т.І., Павличенко А.В., Лисицька С.М., Деменко О.В.

Дипломна робота магістрів. Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи магістра студентами спеціальності 8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 36 с.

77

Горова А.І., Колесник В.Є., Долгова Т.І., Павличенко А.В., Лисицька С.М., Деменко О.В.

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи бакалавра і спеціаліста спеціальності 6(7).04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 28 с.

78

Юрченко А.А., Колесник В.Є., Литвиненко А.А.

Спосіб пригнічення пилогазової хмари в кар’єрі Пат. на корисну модель 55988 Україна, МПК Е21F 5/02, Е21C 41/26, F42D 3/04. Опубл. 25.02.2011, Бюл. №4, 2011 р.

79

Ковров А.С.

Влияние сложной геологической структуры и обводнения массива пород на устойчивость откосов карьеров // Материалы I Международной

научно- практ. конф. «Образование. Инновации. Карьера», г.Междуреченск, 12-14 апреля 2011 г.; изд-во филиала ГУ КузГТУ, 2011. – С.71-75

80

Долгова Т.И.

Мониторинг почв в условиях повышенной техногенной нагрузки // Тр. міжнар. наук.-практ. конф. «Карпатська конф. з проблем охорони довкілля», Мукачево-Ужгород, 15-18 травня 2011. – С.245-247.

81

Горовая А.И., Павличенко А.В., Лисицкая С.М., Федотов В.В.

Экологические аспекты использования субстратных композиций для рекультивации земель, нарушенных горными работами // Матеріали міжнародної конференції “Форум гірників–2011”. Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2011. – С. 117-121

82

Рудченко А.Г., Лапицкий В.Н.

Минимизация энергетических затрат индуктора, приеняемого дляудаления льда с проводов контактной сети наземного электротранспорта // Матеріали міжнародної конференції “Форум гірників–2011”. Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2011. – С. 54-58

83

Горова А.І.. Лапицький В.М., Павличенко А.В., Борисовська О.О.

Перспективи використання методів біоіндикації для визначення класу мутагенності промислових відходів // Матеріали міжнародної конференції “Форум гірників–2011”. Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2011. – С. 97-100

84

Горова А.І. Павличенко А.В., Кулина С.Л.

Оцінка стану довкілля Червоноградського гірничо-промислового регіону за санітарно-гігієнічними показниками // Матеріали міжнародної конференції “Форум гірників–2011”. Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2011. – С. 101-111

85

Горовая А.И., Миронова И.Г.

Анализ источников загрязнения атмосферного воздуха в условиях ЗАО "Запорожский ЖРК" // Матеріали міжнародної конференції “Форум гірників–2011”. Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2011. – С. 112-116

86

Колесник В.Е., Куликова Д.В.

Эксперементальные исследования усовершенствованного горизонтального проточного отстойника шахтной воды на действующем макете // Матеріали міжнародної конференції “Форум гірників–2011”. Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2011. – С. 134-143

87

Бучавый Ю.В., Колесник В.Е.

Алгоритм вычисления вертикальной турбулентной диффузии загрязнителей в атмосфере по метеорологическим данным // Матеріали міжнародної конференції “Форум гірників–2011”. Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2011. – С. 144-148

88

Колесник В.Е., Левченко М.В.

Снижение пылевой нагрузки дробильно-сортировочного комплекса карьера на окружающую природную среду // Матеріали міжнародної конференції “Форум гірників–2011”. Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2011. – С. 149-153

89

Ковров А.С.

Прогноз устойчивости откосов уступов для условий Мотроновс-ко-Анновского участка Малышевского циркон-рутил-ильменитового месторождения // Матеріали міжнародної конференції «Форум гірників - 2011». Том 4. Державний ВНЗ Національний гірничий університет. Дніпропетровськ – 2011.

90

Колесник В.Е., Коваль Л.Г.

Снижение экологической опасности выбросов метана в атмосферу шахтой Стаханова Наукова весна – 2011: Матеріали II науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпропетровськ, 25 березня 2011 року). – Д.: ДВНЗ НГУ, 2011. – С.194-195.

91

Ковров А.С.

Влияние сложной геологической структуры и обводнения массива пород на устойчивость откосов карьеров. Там же С.71-75

92

Горова А.І., Кулікова Д.В.

До питання очистки шахтних вод вуглевидобувних підприємств Там же. – С. 180-181.

93

Бучавый Ю.В., Юрченко А.А., Шмайденко А.Р.

Прогнозирование экологической опасности выбросов пыли при массовых взрывах в железорудных карьерах Там же. С.178-179.

94

Павличенко А.В., Волкова В.А.

Анализ влияния мобильной связи на здоровье населения Там же. С.204-205

95

Павличенко А.В., Дубинский А.А.

Перспективы использование микроводорослей

для производства биотоплива Там же С. 206-207

96

Павличенко А.В., Коваленко А.А.

Аналіз впливу відходів вуглевидобутку шахти ім. Свердлова на екологічний стан прилеглих територій Там же С. 208-209

97

Павличенко А.В., Чабан Е. Н.

Проблема влияния пищевого пластика

на здоровье человека Там же С. 210-211

98

Колесник В.Е., Неровная Ю.Ю.

Снижение пыления породного отвала шахты "Добропольская" на основе применения бишофита Там же. С.196-197.

99

Долгова Т.І., Путіліна М.К.

Породні відвали шахти «Курахів-ська» як складова екологічної ме-режі Донбасу Там же. С. 189

100

Долгова Т.І., Шевченко Е.М.

Сельскохозяйственная рекульти- вация нарушенных земель угле-добывающих районов Западного Донбасса Там же. С. 190-191

101

Долгова Т.І., Лобода Т.Н.

Применение электроразрядного способа очистки фенольных стоков Там же. С. 187-188.

102

Долгова Т.І., Желанова М.О.

Минимизация экологической опасности при проведении буровзрывных работ в карьерах Кривбасса Там же. С. 184-185

103

Долгова Т.І., Калинникова Н.В.

Восстановление ландшафтов, сформировавшихся в результате деятельности горнопромыш-ленных предприятий Там же. С. 186

104

Клімкіна І.І.,

Нем`ята Ю.К.

Застосування природних фізіологічно активних речовин гумінового походження для зниження токсичності надлишкового мулу Там же. – С.192-194.

105

Е.А. Борисовская, Л.А.Ильченко

Оценка методов определения качества воды Там же. С. 174-176.

106

Е.А. Борисовская, И.С. Кузьмина

Проблема утилизации твердых бытовых отходов в Украине Там же. С. 176-178.

107

Лисицкая С.М., Сагач И.В.

Экологический аспект способа снижения пестицидной нагрузк и в агроценозе Там же. С. 202-203.

108

Юрченко А.А., Сухомлин М.В.

Применение методов планирования промышленных экспериментов для выбора рациональных

параметров массовых взрывов в карьере Там же. С. 214-215

109

Горова А.І.,

Павличенко А.В., Кулина С.Л.

Аналіз стану здоров’я населення, яке проживає в гірничо-видобувних регіонах україни Збірник праць наук.-практичн. конф. «Здоровий спосіб життя: проблеми та досвід». – Д.: ДВНЗ «НГУ», 2011. – С. 6-7

110

Горова А.І.,

Височин Л.В.,

Павличенко А.В.

Здоровий спосіб життя – практичні поради зі збереження й укріплення здоров'я Там же С. 8-9

111

Горова А.І.,

Павличенко А.В., Кулина С.Л.,

Шкреметко О.Л.

Про соціальну небезпеку – тютюнопаління та вживання алкоголю Там же С. 12-16

112

Лисицька С.М.,

Олексієнко К.В.

Екологічне удосконалення хімічного методу отримання агропродукції для поліпшення здоров’я людини Там же С. 17

113

Риженко С.А.,

Горова А.І. ,

Вайнер К.П.,

Павличенко А.В.

Шлях до безпечної та якісної питної води Там же С. 18-21

114

Риженко С.А.,

Горова А.І. ,

Вайнер К.П.,

Павличенко А.В.

Тригалометани у питній водопровідній воді, їх вплив на здоров’я та заходи профілактики Там же С. 24-26

115

Цуркан А.О.,

Павличенко А.В.

Роль рекламы в формировании вредных привычек молодежи Там же С. 29-30

116

Песоцкая Л.А.,

Лапицкий В.Н.

Здоровье человека и экология мышления Там же С. 40-43

117

Песоцкая Л.А.,

Лапицкий В.Н.,

Лагутенко Р.С. ,

Ильченко Л.А.,

Шамилева Н.В.,

Куриленко С.В.

Психоэмоциональная реабилитация в шунгитовой и монтмориллонитовой комнатах Там же С. 44-45

118

Коваленко А.А.,

Павличенко А.В.

Медико-соціальні ризики для населення, яке мешкає на територіях прилеглих до породних відвалів Там же С. 56-58

119

Лагутенко Р.С.,

Лапицкий В.Н.

Применение природных минералов для сохранения и преумножения здоровья Там же С. 78-79

120

Дибріна Н.В.,

Мандрікевич О.В.

Методи оцінки рівня здоров’я людини Там же С. 64-66

121

Колесник В.Е.,

Левченко М.В.,

Головіна Л.А.

Влияние пылевых выбросов угольных предприятий на здоровье населения Там же С. 81-82

122

Бучавый Ю.В.,

Шмайденко Е.Р.

Рациональное питание в условиях социально-экономического кризиса Там же С. 97-98

123

Павличенко А.В., Волкова В.А.

Социологическое анкетирование отношения населения г. днепрпетровск к влиянию мобильной связи на здоровье Там же С. 99-103

124

Горова А.І.,

Павличенко А.В., Ґрунтова В.Ю.

Інтегральна оцінка стану здоров’я населення м. Дніпродзержинскьк Там же С. 103-104

125

Чабан Е.Н.,

Павличенко А.В.

Оценка воздействия меламиновой посуды на здоровье населения Там же С. 105-106

126

Горова А.І.,

Сіліч І.О.

Оцінка фітотоксичності ґрунтів на території м. Кривий Ріг / Устойчивое развитие регионов: Материалы Международной научно-практической конференции, 19-22 октября 2011г., Керчь КГМТУ,- С. 29-30.

127

Горова А.І., Павличенко А.В., Ґрунтова В.Ю., Фоменко О.В.

Роль природних адаптогенів у відновленні об’єктів довкілля / Устойчивое развитие регионов: Материалы Международной научно-практической конференции, 19-22 октября 2011г., Керчь КГМТУ,- С. 28.

128

Горова А.І., Павличенко А.В., Кулина С.Л., Шкреметко О.Л.

Біомоніторинг – складова сталого розвитку гірничопромислових регіонів України / Устойчивое развитие регионов: Материалы Международной научно-практической конференции, 19-22 октября 2011г., Керчь КГМТУ,- С. 16.

129

Горова А.І., Павличенко А.В., Лисицька С.М.

Специфіка підготовки екологів для вугільної галузі у Національному гірничому університеті / Устойчивое развитие регионов: Материалы Международной научно-практической конференции, 19-22 октября 2011г., Керчь КГМТУ,- С. 27.

130

Горовая А.И., Бучавый Ю.В.

Анализ рисков здоровью населения от загрязнения атмосферного воздуха промышленными предприятиями Днепропетровска / Устойчивое развитие регионов: Материалы Международной научно-практической конференции, 19-22 октября 2011г., Керчь КГМТУ,- С. 24-26.

131

Павличенко А.В., Лисицкая С.М., Федотов В.В.

Экологическая роль геоматериалов в формировании противоэрозионных травостоев на промышленных отвалах / Устойчивое развитие регионов: Материалы Международной научно-практической конференции, 19-22 октября 2011г., Керчь КГМТУ,- С. 45-46.

132

Павличенко А.В., Семерич К.В.

Дендроіндикація екологічного стану атмосферного повітря м. Орджонікідзе / Устойчивое развитие регионов: Материалы Международной научно-практической конференции, 19-22 октября 2011г., Керчь КГМТУ,- С. 47-48.

133

Песоцкая Л.А., Лапицкий В.Н.

Применение кирлианграфии в оценке состояния окружающей среды / Устойчивое развитие регионов: Материалы Международной научно-практической конференции, 19-22 октября 2011г., Керчь КГМТУ,- С. 51

134

Таран І.О., Павличенко А.В., Литвин В.В.

Удосконалення маршрутної мережі пасажирського транспорту для покращення стану атмосферного повітря м. Дніпропетровськ / Устойчивое развитие регионов: Материалы Международной научно-практической конференции, 19-22 октября 2011г., Керчь КГМТУ,- С. 56-57.

135

Горовая А.И., ПавличенкоА.В., Лисицкая С.М., Федотов В.В.

Роль экологических практик студентов в формировании кадрового инновационного потенциала / «Инновации вусловиях кризиса» Материалы Международной научной конференции преподавателей, сотрудников и аспирантов: Сборник статей, Москва, 2-4 ноября 2011. – М.: РУДН, 2011. – С. 69-75.


© 2006-2019 Інформація про сайт