Національний гірничий університет — відповідність Часу
Ковров А.С.

Ковров Олександр Станіславович закінчив біолого-екологічний факультет Дніпропетровського державного університету за спеціальністю «Біохімія» у 1994 р.

З 1995 по 1998 р.р. працював на посадах інженера-еколога, заступника головного інженера з екологічної безпеки шахти «Україна» ДХК «Селидіввугілля». У 1998 р. працював на посаді провідного спеціаліста відділу ресурсів та економіки природокористування Головного управління економіки Дніпропетровської облдержадміністрації.

З 1999 по 2011 р.р. працював на посаді асистента кафедри екології Державного ВНЗ «Національний гірничий університет».

У 2002-2003 навчальному році отримав стипендію за програмою Фулбрайта для викладачів університетів та пройшов повний курс стажування на кафедрі екологічної інженерії в університеті штату Вайомінг.

У 2011 році захистив кандидатську дисертацію за фахом 05.15.01 – геотехнічна та гірнича механіка у спеціалізованій Вченій раді Національного гірничого університету.

З 2012 року працює на посаді доцента кафедри екології НГУ.

Протягом роботи в гірничому університеті приймає участь в організації та вдосконаленні учбового процесу, виховній та науково-дослідній роботі студентів. Викладає лекції з дисциплін: «Очистка та знезараження стічних вод», «Очистка газопилових викидів», «Техноекологія», «Охорона земної поверхні».

Науковий напрям діяльності спрямований на засоби й технології захисту довкілля від шкідливих викидів в атмосферу та скидів забруднюючих речовин до поверхневих водойм, оцінку стійкості природних схилів та техногенних укосів для прогнозу й попередження зсувів, удосконалення технології очистки стічних вод та водопідготовки.

Публікації

Результати наукових досліджень оприлюднені у 52 публікаціях, у тому числі:

1. Ковров А.С. Моделирование явления потери устойчивости породных уступов на эквивалентных материалах / А.С. Ковров // Науковий вісник Національного гірничого університету. - 2009. - №9. - С. 27–30.

2. Ковров А.С. Оценка устойчивости откосов на карьерах с учетом структурных особенностей породного массива / А.С. Ковров // Зб. наук. праць Державного підприємства «Науково-дослідний гірничорудний інститут». - Кривий Ріг: ДП «НДГРІ». - 2010. - Вип. 52. - С. 42-52.

3. Ковров А.С. Об устойчивости откоса правобережной плотины Днепродзержинской ГЭС / Б.М. Усаченко, А.Н. Шашенко, А.С. Ковров // Науковий вісник Національного гірничого університету. - 2010. - №11-12. - С. 82-88.

4. Ковров А.С. Оценка устойчивости естественных и искусственных породных откосов / А.Н. Шашенко, А.С. Ковров // Геотехническая механика. – Д.: Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины. - 2010. - Вып. 91. - С. 43-54.

5. Ковров О.С. Вплив складної геологічної структури та обводнення масиву порід на стійкість укосів кар’єрів / О.М. Шашенко, О.С. Ковров // Науковий вісник Національного гірничого університету. - 2011. - №3. - С. 63-68.

6. Kovrov A.S. Modeling of the rock slope stability at the controlled failure / A.N. Shashenko, E.A. Sdvizhkova, A.S. Kovrov // “EUROCK 2010: Rock Mechanics in Civil and Environmental Engineering”: Proceedings and monographs in engineering, water and earth sciences, June 15-18, 2010, Lausanne, Switzerland. – London: CRC Press / Balkema, 2010. -P. 581-584.

7. Ковров А.С. Оценка устойчивости откосов на карьерах с учетом структурных особенностей породного массива / А.С. Ковров // Моніторинг та мінімізація негативного впливу господарської діяльності залізорудних підприємств України на навколишнє природне середовище: Матер. міжнар. наук.-техн. конф. 8-9 жовт. 2010 р.: тези доп. - Кривий Ріг: ДП «НДГРІ», 2010. – С. 75-77.

8. Ковров А.С., Христенко Д.В. Современные зернистые фильтры для водоподготовки и очистки воды. - Зб. Наук. праць VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Охорона навколишнього середовища промислових регіонів як умова сталого розвитку України», м. Запоріжжя, 9-10 грудня 2010р. – С. 75-77.

9. Ковров А.С. Моделирование устойчивости борта карьера методом конечных элементов / А.С. Ковров // Форум гірників-2010: Матеріали міжнар. конф. 21-23 жовт. 2010 р.: доп. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. - Т.2. - С. 94-102.

10. Ковров А.С. Оценка влияния сложной геологической структуры и обводнения массива пород на устойчивость откосов карьеров / А.С. Ковров // Образование. Инновации. Карьера: Материалы 1-й междунар. науч.-практ. конф., 12-14 апр. 2011 г.: тез. докл. – Междуреченск: Изд-во филиала ГУ КузГТУ, 2011. – С. 71-75.

© 2006-2017 НГУ Інформація про сайт