Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Грунтова В.Ю.

Ґрунтова Валентина Юріївна – асистент кафедри екології з 2003 р.

З 1994 по 1998 р. навчалася в Торезькому гірничому технікумі ім. А.Ф. Засядька за спеціальністю «Прикладна екологія» та отримала кваліфікацію «Технік-еколог».

У 2003 р. закінчила Національний гірничий університет, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» та здобула кваліфікацію «Еколог з дослідницьким рівнем діяльності, викладач вищого навчального закладу».

З 2003 по 2006 р. навчалась в аспірантурі за фахом 21.06.01 – Екологічна безпека.

Відмічена подякою ректора, академіка НАН України Півняка Г.Г. за визначні заслуги у підготовці фахівців для України та особистий внесок у розвиток і зміцнення авторитету університету (31.08.2010 р.).

Викладає лабораторні та практичні заняття з наступних дисциплін: „Грунтознавство”, «Урбоекологія», «Рекреаційні ландшафти», «Основи біоконверсії», «Біогеохімія» та ін.

Напрями наукової діяльності:

– оцінка екологічного стану довкілля техногенно-навантажених територій;

– біомоніторинг природних територій та об'єктів, що підлягають особливій охороні.

Приймає участь у виконанні науково-дослідних робіт.

Має понад 50 наукових праць, з яких 8 у фахових виданнях:

1. Ґрунтова В.Ю., Зікрань Д.М. Цитогенетичні дослідження в системі екологічного моніторингу природних територій та об’єктів, що підлягають особливій охороні // Матеріали X Всеукраїнської конференції студентів, магістрів та аспірантів «Сучасні проблеми екології та геотехнології», 10-12 квітня 2013 року. – Житомир: ЖДТУ, 2013. – С. 184.

2. Ґрунтова В.Ю. Екологічні аспекти рекреаційної діяльності // Здоровий спосіб життя: проблеми та досвід. матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ / ред. кол.: А.І. Горова [та ін.] – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – С. 349–351.

3. Buzylo V., Pavlychenko A., Borysovs’ka O., Gruntova V. Technological and environmental aspects of the liquidation of coal mines // New Developments in Mining Engineering: Theoretical and Practical Solutions of Mineral Resources Mining. – The Netherlands: CRC Press/Balkema, 2015. – P. 75–79.

4. Ґрунтова В. Ю., Зубкова О. С., Шутько В. В. Біоіндикація ґрунтів житлового масиву «Північний» м. Дніпро // Матеріали дев’ятої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна 2017» – Д.: Державний ВНЗ "НГУ", Т.10. – 2017. – С. 103–104.

5. Ґрунтова В.Ю., Мартинюк К.М. Громадський проект як платформа для реалізації ідей з покращення стану довкілля українських міст // Матеріали дев’ятої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна 2017» – Д.: Державний ВНЗ "НГУ", Т.10. – 2017. – С. 107–109.

6. А.І. Горова, А.В. Павличенко, О.О. Борисовська В.Ю. Ґрунтова, О.В. Деменко. Біоіндикація. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт студентами напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. − Д.: НГУ, 2014. – 80 с.

7. І.І. Клімкіна, В.Ю. Ґрунтова. Основи екологічної токсикології. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни студентами напрямку підготовки 6.04.01.06 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористуванння – Д.: НГУ, 2015. – 44 с.

8. С.М. Лисицька, І.Г. Миронова, А.В. Павличенко, Т.В. Скворцова, В.Ю. Ґрунтова. Основи ґрунтознавства та ландшафтознавства. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт студентами напрямку підготовки 6.08.01.01 "Геодезія, картографія та землеустрій" / – Д.: НГУ, 2015. – 36 с.

9. В. Є. Колесник, А. В. Павличенко, В. Ю. Ґрунтова. Колесник, В.Є. Дипломна робота магістра: методичні рекомендації для студентів спеціальності 101 «Екологія» / В. Є. Колесник, А. В. Павличенко, В. Ю. Ґрунтова; НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2018. – 44 с.

Обов’язки на кафедрі:

– науковий секретар кафедри;

– куратор груп 183-17ск-1 та 101-17ск-1;

– секретар секції «Екологічні проблеми регіону» Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна» та Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації».

Контакти: пр. Д. Яворницького 19, корп. 10, кімн. 705

роб. тел.: (056) 756-00-16

е-mail: valentina_grun@ukr.net

© 2006-2019 Інформація про сайт