Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Грунтова В.Ю.

Ґрунтова Валентина Юріївна – асистент кафедри екології з 2003 р., Вчений секретар кафедри, виконує обов’язки заступника декана з медичних питань.

З 1994 по 1998 р. навчалася в Торезькому гірничому технікумі ім. А.Ф. Засядька за спеціальністю «Прикладна екологія» та отримала кваліфікацію «Технік-еколог».

У 2003 р. закінчила Національний гірничий університет, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» та здобула кваліфікацію «Еколога з дослідницьким рівнем діяльності, викладача вищого навчального закладу».

З 2003 по 2006 р. навчалась в аспірантурі за фахом 21.06.01 – Екологічна безпека.

Викладає наступні дисципліни: „Основи екології”, „Екологія міських систем”, „Заповідна справа”, „Основи ґрунтознавства і ландшафтознавства”, „Екологічна безпека ґрунтів у гірничодобувних районах”, „Рекреаційні ландшафти”, „Екологічна токсикологія” та ін.

Приймає участь у виконанні науково-дослідних робіт та грантів.

Відмічена подякою ректора, академіка НАН України Півняка Г.Г. за визначні заслуги у підготовці фахівців для України та особистий внесок у розвиток і зміцнення авторитету університету, 31.08.2010 р.

Напрями наукової діяльності:

Оцінка екологічного стану довкілля та здоров'я населення техногенно-навантажених територій.

Біомоніторинг природних територій та об'єктів, що підлягають особливій охороні.

Публікації: Має понад 30 наукових праць.

1. Горова А.І., Павличенко А.В., Ґрунтова В.Ю. Комплексна біоіндикаційна оцінка екологічного стану території курорту „Солоний Лиман” // Матеріали міжнародної конференції „Форум гірників – 2007”. – Д.: Національний гірничий університет, 2007. – С. 228-235.

2. Горова А.І., Павличенко А.В., Грунтова В.Ю. Про можливість використання цитогенетичних методів біоіндикації при виборі контрольних територій в системі екомоніторингу // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 416: Біологія. – Чернівці: „Рута”, 2008. – С. 3-8.

3. А.І. Горова, І.І. Клімкіна, А.В. Павличенко, В.Ю. Грунтова, Н.В. Дибріна. Еколого-біологічний моніторинг стану об’єктів довкілля, пошкоджених діяльністю Придніпровської ТЕС // Матеріали міжнародної конференції „Форум гірників – 2008”. – Д.: Національний гірничий університет, 2008. – С. 237-245.

4. Горовая АИ., Климкина И.И., Скворцова Т.В., Павличенко А.В., Грунтовая В.Ю., Ульянова Н.В., Морозова А.Л., Лапченко Е.В., Лапченко В.А. Цитогенетический мониторинг територии Карадагского природного заповедника // Карадаг – 2009: Сборник научных трудов, посвященный 95-летию карадагской научной станции и 30-летию Карадагского природного заповідника Национальной академии наук Украины. – Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2009. – С. 474-492.

5. А.В. Павличенко, О.О. Борисовська, В.Ю. Грунтова, М.В. Левченко, М.О. Лаврик Оцінка впливу автомобільного транспорту на рівень забруднення атмосферного повітря м. Дніпропетровська // Матеріали міжнародної конференції „Форум гірників – 2009”. – Д.: Національний гірничий університет, 2009. – С. 232-237.

6. Горовая А.И., Павличенко А.В., Грунтовая В.Ю. Оценка экологического состояния курортных и лечебно-оздоровительных зон с использованием цитогенетических методов биоиндикации // Антропогенная трансформация природной среды: Материалы междунар. Конф. /Перм. Гос. ун-т. – Пермь, 2010. Т.2. – С.52-58.

7. Горовая А.И., Павличенко А.В., Грунтовая В.Ю. Биоиндикационная оценка состояния объектов окружающей среды на территориях размещения отходов переработки урановых руд // Матеріали науково-практичної конференції «Регіональні та транскордонні проблеми екологічної безпеки. Горбуновські читання». – Чернівці: ПРУТ, 2011. – С. 56-57.

8. Горова А.І., Павличенко А.В., Ґрунтова В.Ю., Фоменко О.В. Роль природних адаптогенів у відновленні об'єктів довкілля. Устойчивое развитие регионов: Мат-лы Международной научно-практической конференции, Керчь КГМТУ, 2011 г. – С. 28.

9. Горова А.І., Крупська Л.Т., Павличенко А.В., Ґрунтова В.Ю. Гірничо-екологічний моніторинг як важлива складова сталого функціонування гірничопромислових комплексів Екологічний вісник, №1 (65) січень-лютий 2011 р., С. 12-13.

Контакти: пр. К.Маркса 19, корп. 10, кімн. 705,
тел.: (056) 373-08-14,
E-mail: valentina_grun@ukr.net

© 2006-2018 Інформація про сайт