Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
 

Боголюбов В.М., Клименко М.О., Мокін В.Б., Сафранов Т.А., Горова А.І., Прилипко В.А., Адаменко О.М., Полетаева Л.М., Картавцев О.М., Моніторинг довкілля: Підручник / За ред. В.М. Боголюбова. - К.: НУБіПУ, 2010.-162 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для вищих навчальних закладів (лист № 1.4/18-Г-1800 від 24.10.2007p.).

У підручнику висвітлені загальні уявлення про методичні основи організації спостережень та проведення аналізу забруднення атмосфери, поверхневих, підземних та морських вод, ґрунтового покриву та геологічного середовища. В 4-х розділах підручника викладено теоретичні і практичні аспекти моніторингу, описано особливості організації різних рівнів системи моніторингу довкілля. Вперше наведена характеристика соціально-екологічного моніторингу. Розглянуто проблеми застосування дистанційних методів зондування Землі та геоінформаційних систем і технологій в системі екологічного моніторингу.

Розрахований на студентів екологічних, гідрометеорологічних, технічних та інших спеціальностей вищих навчальних закладів України, а також на широке коло читачів, які бажають розширити свої знання у галузі моніторингу довкілля.


Моніторинг довкілля: підручник / [Боголюбов В.М., Клименко М.О., Мокін В.Б., Сафранов Т.А., Горова АЛ., Прилипко В.А., Адаменко О.М.]

за ред. В.М. Боголюбова і Т.А. Сафранова. - Херсон: Грінь Д.С., 2011. - 530 с

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для вищих навчальних закладів (лист № 1.4/18-Г-1800 від 24.10.2007p.).

У підручнику ґрунтовно викладені теоретичні і практичні аспекти моніторингу, описані особливості організації різних рівнів системи моніторингу довкілля, а також розглянуто сучасні методи і засоби моніторингових досліджень. Висвітлені методичні основи організації спостережень та проведення аналізу забруднення атмосфери, поверхневих, підземних та морських вод, ґрунтового покриву та геологічного середовища. Вперше наведена характеристика таких видів моніторингу як соціально-екологічний, еколого-гігієнічний та ін. Авторами зроблена спроба детальної класифікації різновидів моніторингу довкілля. Вперше велика увага приділена застосуванню в системі екологічного моніторингу дистанційних методів зондування Землі та геоінформаційних систем і технологій, а також основам екологічного картографування.

Розрахований на студентів екологічних, технічних та інших спеціальностей ВНЗ України, а також на широке коло читачів.


Колесник, В.Є. Пиловий викид вентилятора головного провітрювання вугільної шахти: екологічна небезпека, способи зниження або локалізації / В.Є. Колесник, Л.А. Головіна, М.В. Левченко, - Д.: Національний гірничий університет, '2011.-125 с.

Наведено основні результати аналізу та досліджень пилових викидів в атмосферу з вентиляційних стволів вугільних шахт, що здійснюються вентиляторами головними провітрювання. Проаналізовано екологічну небезпеку вугільно-породного пилу для людей і довкілля, інтенсивність його викидів та чинники, що їх визначають. Розглянуто методи та математичні моделі, що використані для розрахунків обсягів пилових викидів і побудови діаграм розсіювання пилу в приземному шарі атмосфери. Систематизовано традиційні засоби боротьби з пилом у вугільних шахтах. Запропоновано технічні рішення, що спрямовані на зниження пилових викидів з устя головних вентиляторів провітрювання або локалізацію області їх розсіювання. Наведено методи оцінки їх екологічної ефективності.

Монографія розрахована на фахівців з екологічної безпеки, а також буде корисною для викладачів, аспірантів та студентів технічних вузів.


Долгова Т.І.Словник-довідник з екологічної безпеки. Терміни та визначення [Текст] / Т.І. Долгова. - Д.: Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», 2011. - Т. 2. - 224 с. - Рос. мовою.

Наведено основні терміни та визначення, що використовуються при вирішенні проблем екологічної безпеки, їх кількісної оцінки, а також моніторингу екологічно небезпечних систем різного характеру, їх нормування, системного аналізу, прогнозу та мінімізації впливу.

Словник-довідник розрахований на фахівців з екологічної безпеки, а також буде корисним для викладачів, аспірантів та студентів.Долгова Т.І. Екологічна безпека ґрунтів у гірничодобувних районах: Монографія. - Д.: Національний гірничий університет, 2009. - 270 с.

Монографія присвячена проблемі підвищення ефективності контролю екологічної безпеки в гірничопромислових районах за станом техногенно трансформованих ґрунтів та наслідками їх зміни.

 

Services

Schedule

Social networks

Facebook
YouTube
© 2006-2024 Інформація про сайт