Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Аннотації навчальних дисциплін бакалаврів:

Біоіндикація

Біологія

Вступ до фаху

Геоінформаційні технології в екології

Ґрунтознавство

Екологічні проблеми енергетики

Екологічна безпека

Екологія міських систем

Екологія та здоров'я людини

Економіка природокористування

Загальна екологія та неоекологія

Заповідна справа

Ландшафтна екологія

Метеорологія та кліматологія

Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища

Моделювання та прогнозування стану довкілля

Моніторинг довкілля

Нормування антропогенного навантаження на природне середовище

Основи екологічної токсикології

Очистка газопилових викидів

Охорона земної поверхні та надр

Очистка та знезараження стічних вод

Радіобіологія

Рекреаційні ландшафти

Рекультивація земель

Соціальна екологія

Техноекологія

Утилізація та рекуперація відходів

Хімія з основами біогеохімії

Радіоекологія

Организация управления в экологической деятельности

Екологія людини

Екологічне право

Біометрія

© 2006-2019 Інформація про сайт